עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

לכ' נתן טל, גברי ברגיל, מזכירי התק"צ, הנדון: מימון תקציב הפעולות של הזרם השיתופי
הנדון: מימון תקציב הפעולות של הזרם השיתופי


שי אלט - דובר הזרם השיתופי, 26.7.04
נייד: 052-3864247
אימייל: altshay@yahoo.com
לכבוד
נתן טל
גברי ברגיל
יאיר ריינמן
מזכירי התנועות הקיבוציות
שלום רב,
הנדון: מימון תקציב הפעולות של הזרם השיתופי

בהמשך למכתבכם מה - 20.7.04 אני מצרף החלטות צוות ההיגוי הרחב של הזרם השיתופי בנושא הנדון:
ישיבת צוות ההיגוי הרחב 21.7.04 - סיכומים (התקבלו בהצבעה פה אחד):
1) "הזרם השיתופי" דורש דיון על "נייר המעגלים" במזכירות התנועה.
לקראת ישיבת המזכירות, אם תזומן, תתקיימנה שיחות מקדימת עם הנוגעים בדבר בהנהגת התנועה.

2) הזרם השיתופי יעמוד על כך שיגוייסו שלושה מלווים אזוריים באוריינטציה שיתופית, בפרק זמן שלא יעלה על חודשיים. שמות המועמדים יוצעו ע"י הזרם השיתופי.

3) הזרם השיתופי דורש נציגות נאותה למעגל של "הקיבוץ השיתופי" בועדת המינויים של התנועה ובמזכירות התנועה.

4) "הזרם השיתופי" ימשיך להפעיל את כל התוכניות אותן תכנן לשנה זו- הפעלת קורסים, סדנאות, כנסים, הסברה וכדומה.

5) תופנה דרישה בשנית, לתנועה הקיבוצית- לממן את הגירעון באם הוא ייוצר.

6) תופנה פנייה לכל הקיבוצים השיתופים לממן את הגירעון, באם התנועה לא תסכים לממנו. המונח "קיבוצים שיתופים"- מתכוון לכל הקבוצים השיתופיים, ולא רק לאלה המשתייכים ל"זרם השיתופי". פניה זו לא צריכה לבוא במקום התשלומים למיסים הנהוגים כיום, אלא בנוסף להם.

בנוסף לכך הוסכם, שאם יווצר מצב בו יגיעו בסופו של דבר להסכמות מקובלות לגבי מעמדו של "הקיבוץ השיתופי" בתנועה, לא תהיה מניעה מלקבל דרישת המזכירים לעבור לבית התנועה בת"א.
בברכה
אמרי רון
רכז הזרם השיתופי

נכתב בתאריך
31/7/2004הרשמה לניוזלטר שלנו