עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

תחזוק השיתופיות בקיבוצים, כדרך הברורה והנכונה, למען הגדלת הלכידות החברתית.
תחזוק השיתופיות בקיבוצים, כדרך הברורה והנכונה, למען הגדלת הלכידות החברתית


שי אלט - דובר הזרם השיתופי, 20.5.04

נייד: 052-3864247
דוא"ל: altshay@hotmail.com
סיכום פורום חשיבה שיתופית בדרום
בקיבוץ שדה בוקר, התכנסו מעל ל- 50 איש, לפורום חשיבה ברוח השיתופית במחוז הדרומי. את הפגישה ריכז דגי חבויניק, מרכז המעגל השיתופי והנחה אותה- יובל אור , רכז אזור של התנועה. המרצה העיקרי של הערב היה, ראובן דומני, מזכיר קיבוץ נירים, פסיכולוג במקצועו ומדריך מוסמך בטיפול משפחתי.

הפורום התמודד עם הבעיות העולות היום, באופן תדיר למדי, כיצד מתמודד הקיבוץ השיתופי עם חברים המעמידים בספק את הנורמות המקובלות לאותו קיבוץ. כאשר רבים מהמתכנסים אף הגדילו לטעון שזוהי הסיבה המרכזית בסחף לעבר השינויים המבניים בקיבוצים - חוסר היכולות או הרצון להתמודד עם אותם "חוליות חלשות" העלולות לנתק את המרקם הקיבוצי.

מנחי האירוע קיבלו בהבנה את הדברים וראובן ענה בהרחבה לשאלות שהועלו. לדעתו, חוזקו של קיבוץ שיתופי הוא ביכולתו לקבוע נורמות התנהגות, תרבות ומנהיגות נבחרת ומנהיגות לא-פורמאלית, אך חוזקו גם ביכולתו להבין את התנהגותו של אותו קורא תיגר ולדעת להתמודד איתו ולא להתחמק מפתרון ע"י ביצוע שינוי דראסטי באורחות החיים.

מהותו של הרעיון השיתופי, הוא ביכולת "התחזוק". כמו כל דבר דינאמי ומורכב, כך גם הקיבוץ, חייב בתהליכי תחזוק ובמסגרתם גם הידע והיכולת להתמודד עם אלו הרואים עצמם פטורים מנורמות הקיבוץ. רק כך יוכל לבוא ולהגדיר את הקיבוץ כמקום של כל יושביו ומי שעדיין לא מוצא את מקומו - אינו חייב להמשיך להשתייך למסגרת הזו.

חלק נוסף בהתמודדות, היא אותה ערבות הדדית אמיתית, ולא כזו הזקוקה להגדרות. הקיבוץ הוא מערכת של תמיכה הדדית, פעם הפרט הוא התומך ופעם אותו פרט הוא הנתמך. על כן יש לאמץ, לחזק ולקרב, את מי שחש עצמו מחוץ למסגרת. על ידי כך תחוזק ותוגדל מאוד הלכידות החברתית, חיי התרבות ורווחת הפרט.

מסכם, דגי חבויניק: "קיבוץ שיתופי חייב בתחזוק המערכות כל הזמן - זה כוחו ומבחנו. ההתמודדות עם מי שלא רואה עצמו חלק מהמערכת, צריכה להיעשות בדרך של קירוב וחיזוק, ולא ע"י וויתור ושינוי מבני שלא תורם מאום ללכידות החברתית".

נכתב בתאריך
20/5/2004הרשמה לניוזלטר שלנו