עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

פורום המעגל השיתופי דרום - מיזוגים ופיצולים, קיבוץ שדה בוקר - 8/12/2002
פורום המעגל השיתופי דרום - מיזוגים ופיצולים קיבוץ שדה בוקר - 8/12/2002
הזרם השיתופי
טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@inter.net.il
הנחה את הדיון:דגי חבוייניק – רכז המעגל השיתופי
רשם: דרור קפלון - מלווה כלכלי אזור דרום.
פתח את המפגש יעקוב גדיש. בתחילת דבריו סקר את היתרונות והחסרונות של צורות התאגוד השונים: שותפות, אגודה שיתופית חקלאית (אגש"ח), חברה בע"מ, חברה ציבורית ופרטית.
מטרת המפגש לטעמו של גדיש היינו לצנן את ההתלהבות והאופנה של התאגודים בתנועה הקיבוצית.
יעקוב מנה את המקרים בהם יש טעם לשקול הקמת "אורגן" חדש:
1. קיימת הצדקה חיצונית. הקמת מפעל מאושר לדוגמא.
2. חיבור עם גורם חיצוני שהנ"ל תנאי לכניסה לשותפות.
3. דרישת החוק.
4. יתרון מיסוי ( קיבוץ המשלם מס מעבר למס החברות).
5. שיקולי סיכון ורצון לבודדו.
6. שיקולי שליטה וניהול בחברות בת רבות ע"י חברת החזקות.
7. ביצוע פיצול משיקולי מוטת שליטה בעייתית.
סיבה לא קבילה להקמת תאגוד היינה הרצון ליעל את נוהלי קבלת ההחלטות ע"י גופים קטנים ויעילים עוקפי שיחות קיבוץ.
במידה ומוקמים תאגידים, על הקיבוץ לשאוף לשלוט באופן מרוכז בכוח האדם ובתזרים המזומנים.

בממשקים בין הקיבוץ והתאגידים יש להגיע לשיווי משקל הגיוני וסביר בין עצמאות התאגיד ובין סמכות הקיבוץ באשר לאישור התוכניות העסקיות, תוכנית ההשקעות וניוד כוח העבודה הקיבוצי, שהינו הוצאה קבועה בטווח הקצר. כמות האנרגיה המצויה בכל ארגון, וגם בקיבוץ, מוגבלת. יש לתעל את מרביתה להתמודדות עם המערכות החיצוניות ולא לבזבזה על מאבקי כוח פנימיים.
הכנסת שותף חיצוני לעסק היינו כורח עסקי ויש לבחון את אופיו של השותף בפרמטרים עסקיים מול צרכי העסק.

בשיחה שהתפתחה תיאר יורם ישראלי מקיבוץ רביבים, את מהלך התאגוד שבוצע בקיבוצו ואת השינוי בתרבות הניהולית שהתרחשה בעקבותיו.

יורם טען כי האמירה שעבודת החברים היינה הוצאה קבועה היינה אמירה הרת אסון ויש להשתחרר ממנה. כמו כן אמר כי אין לקבוע מסמרות בנושא התאגוד. השיקולים בתחום זה הנם כלכליים ניהולים ולא אדיאולוגים. יורם הסביר כי מהלך התאגוד נבע מהצורך בהכנסת שותפים חיצוניים וכן מכשל במערכת התמחירית והכספית.

לעומתו, ציין דוד מורס ממגן כי בקיבוצו ניתן לקיים מערכות מתומחרות ומנוהלות בנפרד ללא צורך בתאגוד משפטי.
סיכום הדיון...
יעקוב סיכם את הדיון באמירה כי אין לו התנגדות עקרונית לתאגוד. המערכת חייבת לבנות את מערכות הבקרה של עצמה למצבי כשל ניהולים. לא קיבל את אמירתו של יורם בנושא עבודת חבר הקיבוץ. מסכים כי יש לבנות חליפה לכל ארגון תוך בחינת התועלות והעלויות של המהלך הספציפי.
נכתב בתאריך
20/1/2008הרשמה לניוזלטר שלנו