עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

מאמרים אחרונים באתר שווים

ירושלים המשותפת

הבעיה של ירושלים המאוחדת היא שאלה שרצו באיחודה התכוונו לייהודה

25/10/2015

קיבוץ, השלב הבא

מקומונה של יחידים לקואופרטיב של משפחות, שמתקיים בו, בהסכמה, קשר הוגן בין תרומה לתמורה. קיבוץ, הצעד הבא

17/6/2015

השכלה בונה קיבוץ

על הקיבוץ לקיים הסדרי לימודים גבוהים לבניו ובנותיו ולעודדם ללמוד בתחומים המועדפים על ידו

7/9/2014

הקיבוץ הקואופרטיבי

מוצע בזה להחליט רשמית כי קיבוץ הוא קואופרטיב ולהחיל עליו את הכללים המתאימים להגדרה זאת

1/9/2014

אין 'קיבוץ מופרט'!

הזכות הלגיטימית שלך או שלי ל"יותר", מחייבת אותנו להשתתף במימון ה"יותר" הזה

14/7/2014

    הרשמה לניוזלטר שלנו