עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

מאמרים אחרונים באתר שווים

קרבות חניה

מהחודש שעבר נקבעה תקרה בסך 20 שקל ליממה כדמי חניה בחניונים הצמודים לבתי חולים ממשלתיים כלליים. ואם מפלגת הלייבור תזכה בבחירות הקרובות בבריטניה - המחיר שם י...

7/6/2017

כנס מחקרי נטול מחקרים

אם היה עלי לאפיין את הכנס המחקרי האחרון על הקיבוץ הייתי אומר, שהיה דל במחקרים ועוצב בהשראת המטה השיתופי

16/7/2015

מרקס הוא אותו מרקס

פילוסופית החירות והשחרור, של מרקס היתה לבסיס הנוח ביותר עבור שלטונות עריצים. התייחסות לכנס עין-שמר

11/5/2015

מזל'ט, יש תמיכה בשינוי

רבים מהחברים שנרתמו להתחדשות רואים עצמם אנשי קיבוץ נאמנים ועושים לתיקון וחיזוק יישובם

4/12/2014

השאלה שלא תיעלם

המדינות הערביות לא מהוות יותר איום קיומי, בעוד הפלסטינים אתנו ועלינו, בדומה לראשית הציונות

3/9/2014


מה יעזור קיבוצניק בכנסת?

איך קרה, שבמקום לקבל מקום בכנסת הסכמנו לחלוק את זכויותינו עם תנועת המושבים והפסדנו נציג משלנו?

9/7/2014

צדק צדק תרדוף

המסקנות שהובילו להתחדשות בקיבוצים, התגבשו מתחושות של אי צדק ההולך וגובר בהתנהלותם

3/6/2014

הנהגה ללא עם

מספר הערות בעקבות "כנס יטבתה"

27/3/2014

בין שווים לשוויון

חברת השווים לא מגבירה את השוויון בין בני אדם. היא מחלישה את תלות אנשיה בגורמים החיצוניים

30/12/2013

תנועות הנוער: מסע בזמן

תנועות הנוער שנהנו מעצמאות רבה בגולה, איבדו מכוחן וממשמעותן בישראל

11/8/2013


שלי והקיבוצניקים

עד כמה הימצאותם של קיבוצניקים ברשימת העבודה כיום, היא נכס או נטל בעיני הציבור הישראלי?

26/11/2012

בין מרקס למרקסיזם

מה יש בתיאוריה המרקסיסטית המאפשר לשלול בשמה את החופש והחירות מבני אדם באופן כה קיצוני

4/11/2012השתלבו בתהליכי השינוי

אילו בזרם השיתופי היו בוחנים את הרעיון הקיבוצי התוצאה הייתה דומה לקיבוצים המתחדשים

4/9/2011

טובלים ושרץ בידם

‘השיתופיים’, המתקשים לשאת את הצלחת ‘המתחדשים’, תוקפים אותם בנושא הפנסיה האישית, שלקיומה התנגדו

26/6/2011


על חינוך ועל עתידנו הקיבוצי

החינוך איננו גרימת שינוי ערכי אצל הזולת, אלא טיפוח התנאים התומכים בצמיחתו ובעיצובו האישיים והעצמאיים

23/3/2011

לקראת המאה הבאה

מה שקורה היום ברבים מהקיבוצים ניתן לראות כתהליך השתחררות מקיפאון מחשבתי ומעשי ארוך טווח

18/11/2010

מפתח לחינוך נכון

בשל הדיבור הרב שלנו על חינוך, מוצע כאן בסיס לכל חינוך ותיאור מצבנו ביחס אליו

28/10/2010

אין למה להתגעגע

ביחסה של החברה הישראלית לתנועה הקיבוצית אין אבחנה בין שיתופיים למופרטים. תשובה לפלג מור ("רייטינג ותו לא")

24/9/2010

מילים שאינן מתנקות

היעד האמיתי של כינויי הגנאי המוטחים בקיבוצים המשתנים, הם חברי הקיבוצים השיתופיים המבקשים שינוי

13/9/2010

גם השיטה אשמה

הגיע הזמן שנודה כי לפחות חלק מה"תקלות" שלנו צמחו מלב ליבה של השיטה הקיבוצית ולא יובאו מהחוץ כפי שנוח להציג זאת

20/7/2010


על שוויון, חירות ושותפות

ניתן לראות את מהות השוויון בין בני-אדם, כחרותו של כל אחד להיות מי שהוא עד הגבול בו פוגעת חרותו בחרות זולתו

3/6/2010


    הרשמה לניוזלטר שלנו