עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

הניחו להולכים
 

הניחו להולכים

מאת אבנר (קיפי) כרמל, 14/3/2012

 

עיקר פעילותו של המט"ש צריכה להיות בחיזוק השיתוף בתוך קיבוציו, לא בוויכוחים עם הקיבוצים המעמדיים

 

בשנת 1999 כתבתי, בהשראת הלחן של "קול אורלוגין", את השורה: "בית-השיטה נפל גם כן". עתה, כשגם יגור בדרך ל"נפילה", כדאי להקדיש כמה מלים למצבם של הערכים השיתופיים בתנועה-הקיבוצית ולמקומה של הנהגת המטה-השיתופי ביחס ל"מצב".

 

היות וההשתייכות למט"ש היא קולקטיבית ו"קיבוצית" ולא מתוך בחירה אישית, נחשבו עד עתה כל חברי יגור כמי שמשתייכים למט"ש. כעת מתברר שרק 188 מתוכם רואים עצמם כמי ששייכים למחנה השיתופי, בעוד 322 - שתמכו בהפרטה - אינם מזדהים עם מחנה זה. הדבר מלמד, ולא מהיום, שאותה השתייכות קולקטיבית למט"ש הייתה, לפחות בחלקה, פיקטיבית.

 

כדי למנוע את מה שקרה ביגור, בבית-השיטה ובעין-שמר ואולי יקרה גם בקיבוצי, מעגן-מיכאל, על הנהגת המט"ש להחליף דיסקט: במקום להיאבק בקיבוצים שעברו למחנה הדיפרנציאלי ("כמה שאנחנו חיוביים לעומתם"), עליה להתמקד במאבק במגמות הלא-שיתופיות שבתוך הקיבוצים השיתופיים. כלומר, להשקיע מאמצים במה שנעשה בתוך הקיבוצים השיתופיים, לא מחוצה להם.

 

אם וכאשר תחליט הנהגת המט"ש לשנות "אזימוט", יהא עליה ליזום מפגשים בקיבוצים השיתופיים, עם חברים החפצים ב"יותר קיבוץ" ושיש להם עניין בהמשכה של הדרך השיתופית, לא עם מזכירויות הקיבוצים השיתופיים, המייצגות את כלל החברים, בתוכם גם הדיפרנציאליים. על מזכירות המט"ש לחזק את האגף השיתופי בתוך קיבוציה, כדי לבלום מעבר של עוד קיבוצים למחנה המעמדי. מי שחושב שבמעגן-מיכאל לא נשמעות "זמירות" דיפרנציאליות נוהג, כמו הנהגת המט"ש, כבת-יענה .

נכתב בתאריך
14/3/2012הרשמה לניוזלטר שלנו