עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

קיבוץ לוטן - הצעת החלטה לוועידת התנועה ב-12/1
 

קיבוץ לוטן - הצעת החלטה לוועידת התנועה ב-12/1

מגיש: קיבוץ לוטן

 

עמדתה וזהותה של התנועה הקיבוצית בנושא מדינת ישראל כמדינה יהודית, ציונית דמוקרטית ומתוקנת  

 

מתוך מגילת העצמאות:

מדינת ישראל... תשקוד על פיתוח הארץ לכל תושביה. תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל: תקיים שוויון-זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות...

ברל (1934):

"עכשיו אנו עומדים בארץ בתקופה של בנייה ראשונית...עוד אין לנו פנאי לחיים רוחניים עמוקים אבל עוד ישבו יהודים רבים-רבים בארץ ומכאובינו התרבותיים לא ייתנו להם דמי... [ויהפכו] למצוקת נפש גדולה... נתחבט בימים הבאים בגורלנו התרבותי".

 

1.      חברה וכלכלה - צדק חברתי:
הכלכלה קיימת למען האדם והחברה. אחריותה וערבותה של המדינה לאזרחיה אמורה לבטא את הכלל, "ואהבת לרעך כמוך" במדיניותה ומוסדותיה. על-כך, יש לחזק תשתיות אנושיות: שכר מינימום הוגן, חינוך, בריאות ורווחה. הפערים החברתיים-כלכליים במדינה כעת מאיימים על דמות האדם באשר הוא אדם ועל לכידותה של החברה בישראל. פערים אלה משקפים אי-צדק מובנה בשיטה הכלכלית-חברתית הנוכחית. "צדק, צדק תרדוף". יש להתמודד עם אי-הצדק המובנה כעת במדיניות הממשלה על פי קווי מנחה הבאים.

א.      הגדלת תקציב המדינה בצורה מושכלת כך שההוצאה הנוספת תחזק ותעצים שכבות חלשות. הגדלת כושרן הכלכלי של שכבות אלה, יצמיחו אותן ואת הכלכלה.

ב.      יש לפעול לביטול חוק ההסדרים אשר מעצים כוחו של האוצר בהפעלת מדיניות כלכלית נאו-ליברלית המתמקדת במדדים כלכליים ומתעלמת ממדדים חברתיים.

ג.       מדיניות מיסוי - העלאת מסים פרוגרסיביים ישירים של בעלי יכולת ותאגידים והפחתת מיסים עקיפים הפוגעים בעיקר בשכבות חלשות.

ד.      יש להקנות ערכי ליבה ומיומנויות ליבה לכל מגזרי האוכלוסייה על מנת שיהיו חלק מהמשק במדינה. אין לאף מגזר זכות להיבדל מהמשק המשותף של כל אזרחי המדינה. עבודה היא זכות וחובה.
"ששת ימים תעבוד ועשית את כל מלאכתך".

ה.      על מנת להבטיח תעסוקה מירבית לכל הגילאים, יש להרחיב מאוד את המסגרות להכשרה מקצועית והסבה מקצועית.

ו.         יש לחזק את האוכלוסיות בפריפריה על ידי העדפה מתקנת: נגישות לשירותי חינוך, בריאות ורווחה בדומה לאלה במרכז הארץ וכן בניה תקציבית למגורים ומוסדות ציבור כדי לעודד התיישבות.

2.      סביבה - אין צדק חברתי ללא צדק סביבתי.
הסביבה, הטבע והנוף הם נחלת הכלל. סביבה בריאה היא זכות יסוד של הכלל. עלינו "לעובדה ולשומרה" בארץ קטנה, מאוכלסת בצפיפות רבה, קיים אתגר מיוחד לקיימות יחד של האדם והטבע.

א.      יש לקדם מאמץ לאומי להפחית תלות באנרגיה אשר מקורה בדלקים מאובנים וליצור מקורות אנרגיה נקיה חלופית. בין היתר, לשם כך יש לקדם שדות סולאריים ולהגמיש אמות מידה להקצאת קרקעות לשם כך.

ב.      "הארץ לא תימכר לצמיתות". הקרקעות הם משאב משותף לכל אזרחי המדינה. יש לקדם מדיניות קרקעות אשר כלל זה עומד בראש השיקולים.

3.      מדינה יהודית ציונית ודמוקרטית
הציונות המדינית נתנה לנו את מדינת ישראל ואת מגילת העצמאות. האתגר הציוני העומד לפנינו כעת הוא "גורלנו התרבותי". שליחותה של המדינה היא להיות בית יוצר של תרבות יהודית-עברית מתחדשת.

א.      ה"סטטוס קוו" בענייני דת ומדינה מהווה אבן נגף בדרך לקיום פלורליזם דמוקרטי. הוא מסכל הגשמת חיים יהודיים יצירתיים, כמדינה יהודית-ציונית. יש לתת לגיטימציה מטעם המדינה לכל הזרמים ביהדות, כולל גם אלה הדוגלים ביהדות חופשית. "הרבה פתחים למקום".

ב.      ה"סטטוס קוו" מנוגד לחופש דת ומצפון ומהווה כפייה דתית - בפרט בכל הקשור לדיני אישות.

ג.       התנועה הקיבוצית מעודדת יהדות חופשית וריבונית, כחלק ממחויבותה הציונית. לשם כך, תעודד התנועה חלופות יצירתיות בכל הקשור לפולחן, חג ומועד וטקסי מעבר. כל קיבוץ ימשיך לבחור את דרכו בעניין מורשת עם ישראל וזאת מתוך מחויבות לפלורליזם ועקרון הדמוקרטיה.

ד.      הפרדת הדת מהפוליטיקה. יש לשים קץ למונופול המוקנה על ידי החוק למוסדות הדת הרבניים. התנועה הקיבוצית תפעל לביטול משרד הדתות ומועצות דתיות. פעילותם של אלה מהווה כפייה דתית ואינה מתיישבת עם חופש דת ומצפון במדינה דמוקרטית. ניתן להעביר את כל הסמכויות בנושא דת לשלטון המקומי.

4.      שלום וביטחון
"על שלושה דברים העולם קיים: על הדין, ועל האמת, ועל השלום" הדרך לשלום אמת עוברת בשלושה אפיקים מקבילים:

א.      שתי מדינות לשני עמים. קץ לסכסוך משמע "סולחה" - הכרת מדינת ישראל בזכות המדינית הפלסטינית והכרה של כל השכנים במדינת ישראל כמדינה לאומית יהודית.

ב.      הסדרי שלום אשר מבטיחים שלום ובטחון לשתי המדינות.

ג.       מחויבות של שתי המדינות לחינוך הדור הבא על פי ערכי הדו-קיום אשר כוללים כבוד הדדי וקץ להסתה באמצעות מערכות החינוך.

 

בשם מזכירות קיבוץ לוטן 25/12/11

נכתב בתאריך
3/1/2012הרשמה לניוזלטר שלנו