עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

להיפרד
 

להיפרד

מאת אוריאל לויתן, 12/11/2011

 

השתייכות קיבוצי המטה השיתופי לתק"צ מחייבת אותם לעסוק בסדר היום של התק"צ שהוא, במקרים רבים, איננו סדר היום שלהם. פרידה תועיל למט"ש

 

כל צופה במצבו של ה"זרם השיתופי" (כיום - המטה השיתופי) רואה כי איננו טוב. איננו מצליח "להתרומם" ולגייס אל שורותיו קיבוצים נוספים מתוך כלל הקיבוציים ה"שיתופיים" או ה"מסורתיים" וגם כלל לא ברור האם הנחרצות "לשיתופיות" של הקיבוצים השייכים אליו אכן נשמרת או הולכת ומתמוססת.

 

נראה כי אחת הסיבות לכך היא היות קיבוצי ה"זרם" (המטה) משולבים ושזורים בתוך תנועתם המסורתית (הכוונה לקיבוצי התק"צ, אין לי תחושה בנושא זה לגבי הקיבוץ הדתי).

 

שיזור ושילוב זה ללא אלטרנטיבה תנועתית אמיתית אחרת מזיק בשל כמה מהמאפיינים והתהליכים שהינם חלק אימננטי ממנו. הנה כמה נקודות למחשבה:

 

*      ההשתייכות של קיבוצי "המטה השיתופי" לתנועותיהם (הן ההיסטוריות - קבה"א ותק"ם והן הנוכחית - תק"צ) קובעת במידה רבה מאוד אלו קיבוצים מהווים מסגרת התייחסות וקנה מידה להשוואה עבור החברים בקיבוצי ה"מטה השיתופי" ועבור הנהגות קיבוציהם. כך יוצא שמסגרת הייחוס העיקרית כיום היא קיבוצי תנועת התק"צ . אבל, כיוון שהדינאמיקה בתנועה זאת הינה בכיוון של התפרקות מ"קיבוציותם" וזאת אצל רוב רובם של הקיבוצים כיום - הרי זהו גם הלחץ המופעל על קיבוצי ה"מטה", אפילו אם קבעו כי הם הולכים בניגוד לזרם הכללי. יש חשיבות, על כן, לשנות עבור כל קיבוץ ועבור כל חבר ב"מטה השיתופי", את מסגרת ההתייחסות הקיבוצית כך שבעיקרה תהיה תומכת בכיוון אליו רוצה ה"מטה" להתקדם. היפרדות מהתק"צ ויצירת מערכת מובנית משמעותית יותר של תנועת ה"מטה" המורכבת מקיבוצים בעלי אותה תפיסת עולם קיבוצית, תפנה את מוקד ההתייחסות של החברים כפרטים ושל הנהגות הקיבוצים ה"שיתופיים" אל קיבוצים כאלה ולא אל כלל התנועה הקיבוצית.

*      השתייכות קיבוצי המטה לתק"צ מחייב אותם לעסוק בסדר היום של התק"צ ולאמץ את סדרי העדיפות שלו. אפילו אם אין הסכמה אצל החברים השייכים לקיבוצי ה"מטה" ואצל קיבוצי ה"מטה" (כלומר, מוסדותיהם) לסדר יום זה ולסדר העדיפויות המוכתב על ידי התנועה התק"צית. מספיק לצפות במועצות התנועה ולקרוא את המאמרים בעיתוני התנועה כדי להבין שיש כאן קואופטציה של קיבוצי ה"מטה" לתוך סדר היום התק"צי בכך שמושכים אותם לוויכוח אין סופי על כל נושא. אבל לקיבוצי ה"מטה" יש סדר יום וסדר עדיפויות אחר. במקום לטפח אותו מחייבים אותם להתמודד עם נושאים אחרים. שערו בנפשכם שהייתה קיימת תנועה עצמאים בשם "מטה שיתופי" - מה היו הנושאים בהם הייתה היא וקיבוציה עוסקים בשנה החולפת (או בשנה הבאה)? האם באמת באותם נושאים שנקבעו על ידי מזכירות התק"צ?

*      גם המשאבים (כוח אדם וכסף) של קיבוצי ה"מטה" יורדים לטמיון בתוך סדר העדיפות ונושאיו של התק"צ מבלי שיתאפשר להפנות משאבים אלו בכיוונים שבאמת מתאימים יותר ל"מטה".

*      היה ותקום תנועה כזאת, קיימת גם אפשרות שקיבוצים מתוך "המעגל השיתופי" (אך לא ב"זרם השיתופי) אשר כעת ניתנת להם האפשרות "ללכת בלי ולהרגיש עם" יצטרכו להחליט וחלקם וודאי גם יחליט להצטרף ל"זרם".

*      מה שנחוץ הוא בניית שלד של תנועה קיבוצית שמתפקדת על פי יעדיה האמיתיים ולא על פי מה שכופים עליה.

*      אני מעלה כאן רק נימוקים תומכים במהלך שהצעתי. יש נימוקים שדווקא אינם תומכים בכך ויש וודאי גם קשיים רבים ולרובם גם אני מודע. אף על פי כן נראה לי שרצוי להתייחס לנושא מתוך נקודת ראות שהבעיות העומדות כנגד הצעה כזאת הן עניין הדורש פתרון ולא כנימוקים לביטולה.

*      אגב, קיימת, אולי, אפשרות של שיתוף פעולה עם התנועות האחרות בנושאים משותפים וכן שבנושאים מסוימים קיבוץ ישתלב בתנועה אחת ובאחרים באחרת.

רעיונות אלו העליתי על הכתב כבר לפני שבע שנים ושלחתי כמכתבים אישיים לראשי ה"זרם השיתופי" מבלי שהייתה התייחסות אמיתית לכך. נראה לי שהמצב כיום מחייב התייחסות כמו המומלצת ואפילו ביתר חריפות.

 

לקריאת החלק הראשון - לחצו כאן

 

נכתב בתאריך
12/10/2011הרשמה לניוזלטר שלנו