עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

הלורדים מתכנסים בלביא
 

הלורדים מתכנסים בלביא

מאת חיקי כספי, 15/9/2011

 

הכנס בלביא דומה לכנס בית הלורדים הבריטי וכך גם שאר הכנסים הארציים של המטה השיתופי: דברי פתיחה מרשימים, חלוקה לחוגי דיון וישיבת מליאה סתמית

 

מבחינתי, הכנס בלביא דומה לכנס בית הלורדים הבריטי וכך גם שאר הכנסים הארציים של המטה השיתופי: דברי פתיחה מרשימים, חלוקה לחוגי דיון וישיבת מליאה סתמית. אין דיון, אין הצעות פעולה, אין החלטות המחייבות את המטה השיתופי לבצע. אין החלטות המחייבות את הקיבוצים השיתופיים.

האם לא הגיע הזמן לקיים מערכת ניהולית דמוקרטית ושקופה?

האם לא הגיע הזמן לקיים בחירות למטה השיתופי?

האם לא הגיע הזמן להבהיר מי תומך במטה השיתופי ומי החיילים שלו?

האם לא הגיע הזמן לקיים כנס שיהיו בו נציגים של כל הקיבוצים השיתופיים שיחליטו על דרכם המשותפת וידונו בבעיות היסוד שאמורות להעסיק את המטה השיתופי?

 

לדעתי, יש נושא אחד מרכזי שעל המטה השיתופי לעסוק בו היום: חיפוש דרכי התמודדות וקביעת דרכי פעולה במגמה לעצור את הפיכתם של קיבוצים שיתופיים למעמדיים.

 

קיוויתי שיהיו סיכומים והחלטות בנושא זה בכנס הערבה שהתקיים בנובמבר, אך לצערי לא מצאתי דבר וחצי דבר בנושא. לקראת ישיבת המטה השיתופי שאמורה הייתה לסכם את הכנס שלחתי את הדברים דלהלן ובקשתי שבישיבה ידונו ויחליטו עליהם.

 

1.        תנועה בתוך תנועה

א.     החלטה על מבנה: מועצה, מזכירות מורחבת, מזכירות פעילה ויו"ר למטה.

ב.     במועצה ישתתפו נציגי הקיבוצים השיתופיים שמזדהים עם חזון התנועה.

ג.      המועצה תבחר את חברי המזכירות המורחבת.

ד.     המועצה תתכנס 2-3 פעמים בשנה ותקבע את מדיניות המטה השיתופי.

 

2.          תכנית פעולה

א.     המשימה החשובה ביותר של המטה השיתופי היא חיזוק קיבוצים שיתופיים למניעת הפיכתם למעמדיים.

ב.     יש לגייס עוד פעילים אזוריים שתפקידם העיקרי יהיה הכנת תכנית שינוי שיתופית חלופית לתכניות השינוי המעמדיות בקיבוצים.

ג.      הקמת מחלקה משפטית, שתעזור לקיבוץ לשמור על צביונו.

 

3.          גיוס משאבים

א.      גיוס אדם במשרה מלאה שיעסוק בגיוס משאבים.

ב.      תרומת 1% מגובה הרווח נטו של כל קיבוץ למטה.

ג.      בחירת מספר צוותים של 3 חברים שיעברו בכל הקיבוצים השיתופיים. הם יציגו את ההצעות הנ"ל, שתוחלטנה במזכירות המטה השיתופי, במטרה לקבל את הגיבוי של כל קיבוץ וקיבוץ.

 

נכתב בתאריך
15/9/2011הרשמה לניוזלטר שלנו