עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

בדק בית שיתופי
 

בדק בית שיתופי

מאת אבנר (קיפי) כרמל, 11/07/2011

 

המטה השיתופי טועה כשהוא מונה בין שורותיו את כלל חברי הקיבוצים השיתופיים. ישנם חברים, בעיקר מנהלים, שהם מזמן לא כאלה

 

כותרת המשנה למאמרו של אמציה רייז ("יוקם המחוז השיתופי"), מתייחסת אך ורק לתומכי שיתוף שנותרו בתוך הקיבוצים המעמדיים. אין היא מתייחסת לתומכי הגישה הדיפרנציאלית, שישנם גם ישנם בקיבוצים השיתופיים.

 

קיימת נטייה ברורה בקרב רבים מבין אנשי המטה השיתופי והנהגתו להמשיך ולהתייחס למט"ש כאל גוף שאליו משתייכים כל חברי הקיבוצים באופן קולקטיבי, כשהם מוסיפים אליהם את החברים השיתופית החיים בקיבוצים הדיפרנציאליים. אלא שה"מתמטיקה" הזו מתעלמת מכך שבאותה מידה שנותרו חברים בעלי גישה שיתופית בתוך הקיבוצים המעמדיים, ישנם חברים בעלי השקפה מעמדית בתוך הקיבוצים השיתופיים עצמם. דומה שלהנהגת המט"ש נוח להתעלם מהם וכך היא ממשיכה למנות את כל חברי הקיבוצים השיתופיים כאילו עודם שיתופיים, שהרי ההשתייכות לקיבוצים השיתופיים היא קולקטיבית ולא אישית.

 

הטענה לפיה הקו המפריד בין קיבוץ-שיתופי לקיבוץ-מעמדי הוא שאלת השכר - שוויוני או דיפרנציאלי - נכונה אם ערכי השיתוף נבחנים רק בשוויון בשכר. אלא שיש ערכים שיתופיים אחרים.

 

מהם ערכים שיתופיים "אחרים"? בהיותי חבר קיבוץ שעודו שיתופי, אני נתקל יותר ויותר בתופעה החורגת לא רק מדרך ורוח השותפות, אלא גם מסכנת אותן. כוונתי, בראש ובראשונה , ל"מנהלים" ולבעלי תפקידים בקיבוץ השיתופי המנכסים לעצמם סמכויות בעלות אופי בעלבתי-קפיטליסטי מובהק כלפי "פועליהם". וכשמנהל מאמץ לעצמו דפוסים כאלה, הוא "לא יספור" את "פועליו" ולא יתאמץ לממש את עקרון ה"ניהול המשתף" שהמט"ש מציגו כאחד מדגליו. מה שחמור עוד יותר, הוא שאותם "מנהלים" שאימצו לעצמם, באופן לא תקני סמכויות בעלבתיות, נוטים להשתכר מהכוח שצברו, עד כדי פגיעה חמורה בזכויותיהם הקיבוציות-שיתופיות של ה"פועלים" הכפופים למרותם. ומי שסבורים שתופעות שכאלו וסממנים שכאלה אינם נמנים על הסכנות האורבות לפתחו של הקיבוץ השיתופי נוהג כבת-יענה.

 

ואכן, הצגתי כמה דוגמאות כאלה בפני ראשי המט"ש, אך הם מעדיפים, בינתיים, לנהוג כבת יענה.

 

נ.ב - אני כבר רואה לנגד עיני את תגובתו של יקיר המדור מעמיעד: "העולם בזכותו של מי קיים אם לא בזכות המנהלים שמקדמים ת'מפעלים?".

נכתב בתאריך
11/7/2011הרשמה לניוזלטר שלנו