עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

חזון חדש לתנועה הקיבוצית


 

חזון חדש לתנועה הקיבוצית

מאת דודיק רוטנברג, 30/5/2011

 

תנועה קיבוצית שתחזור למשימתיות ותפעל להקמתה של חברה טובה בישראל, תיצור הזדמנות חדשה לדרך החיים הקיבוצית וחזון חדש לחברה הישראלית

 

התנועה הקיבוצית לאן?

·        חוזקה של התנועה הקיבוצית מראשיתה הייה מותנה במשימתיות שלה, בתרומתה להגשמת הציונות.

·        דרך החיים הקיבוצית צמחה וגם פרחה כיוון שהיא התאימה יותר מכל צורת התיישבות אחרת להובלת המשימתיות הציונית - בהתיישבות, בחקלאות, בקביעת הגבולות, בקליטת עלייה ונוער, בביטחון, בהגנה, בבריגדה ובפלמ"ח.

·        דרך החיים הקיבוצית לא הייתה מודל לחברה אלטרנטיבית עבור "המדינה בדרך" ומדינת ישראל משהוקמה, היא הייתה אליטה חלוצית משרתת ומכאן שאבה את כוחה ואת הערכת החברה הישראלית כולה.

·        משהוקמה המדינה ונגמרה מלחמת העצמאות החליפה המשימתיות הממלכתית את החלוציות והמשימתיות הקיבוצית.

·        התנועה הקיבוצית לא הפנימה את השינוי בחברה הישראלית ולא שינתה את עצמה על מנת להיות "דרך לרבים", היא בחרה להיות "דרך למעטים" - דרך החיים הקיבוצית.

·        מול גלי העלייה שהפכו לרוב אזרחיה של ישראל זוהתה האליטה הקיבוצית כמעמד בינוני פלוס, העולים היו בשר התותחים של מדינת ישראל מתוקף יישובם בפריפריה ומהיותם מהגרים, במבט לאחור הם ירשו את המשימתיות הקיבוצית גם אם לא בחרו בה.

·        דרך החיים הקיבוצית נטו, לא עמדה בשינוי תנאי הסביבה - החברתיים, הכלכליים והפוליטיים.

·        התנועה הקיבוצית הגיעה למשבר שנמשך כבר שנות דור ועליה לשאול את עצמה לאן?

·        ללא חזון חדש הקיבוצים המתחדשים יהפכו ליישובים קהילתיים, הקיבוצים השיתופיים לכת והתנועה הקיבוצית לארגון של אינטרסים.

 

האלטרנטיבה - חזון משימתי ודרך חיים לתיקון החברה הישראלית

·        חזון המאפשר את ריבונות היחיד בשילובה עם כוח היחד של קהילה אזורית אזרחית. תנועה ארצית של קהילות אזוריות בעיר ובכפר "בכלכלת שוק של חברה".

 

המשימה

·        הקמתה של אלטרנטיבה חברתית / כלכלית בעיר ובכפר "לתיקונה" של החברה הישראלית.

 

דרך החיים

·        תנועה ארצית של "קהילות אזוריות אזרחיות" לשיתופי פעולה חברתיים וכלכליים בעיר ובכפר.

 

יסודות לקהילה אזורית אזרחית:

·        ריבונות היחיד בכוח היחד של הקהילה האזורית והתנועה הארצית.

·        שיתופי פעולה חברתיים וכלכליים.

·        כלכלת שוק של חברה.

·        ארגון עובדים קהילתי וארצי.

·        מיסוד תהליך של ניהול ערכים ניסוי ושינוי.

 

הנחות מוצא למימוש היסודות:

·        ריבונות היחיד בכוח היחד:

·        מיצוי ריבונותו, יכולתו ואחריותו של כל יחיד בכוח היחד של הקהילה.

·        קהילתיות ואזוריות על בסיס של היכרות, שכנות ואינטרסים משותפים.

·        תנועה ארצית של קהילות אזוריות אוטונומיות.

·        החברות אישית ופתוחה לכל אזרח ישראלי שהוא תושב האזור ומשלם מס חברות שנתי.

·        הפסקת החברות על ידי הפסקת תשלום המס.

 

שיתופי פעולה חברתיים וכלכליים:

·        קהילה הטרוגנית הפועלת על בסיס של שיתופי פעולה בין יחידים שהם שונים, ובין הסקטורים המרכיבים אותה – שכירים / עצמאיים / חברי קיבוצים / חברי מושבים / תושבי מושבות עיירות וערים / חילונים ודתיים / יהודים וערבים.

·        עזרה הדדית בביטוח קולקטיבי.

·        שירותים משותפים לביקושים משותפים בייצוג משותף.

·        סולידאריות חברתית וכלכלית.

 

כלכלת שוק של חברה:

·        החברה כמטרה והשוק כאמצעי.

·        פיקוח של המדינה והחברה על התנהלות השוק.

·        "קואופרציה של הון במניות שוות" - מחיסכון פנסיוני + הון עצמי, של מאות אלפים בעלי מניות שוות כמרכז של כוח ציבורי אזרחי, מול ריכוזיות ההון בידי טייקונים, מונופולים וחיבור בין הון ושלטון.

·        בנק חברתי, קרן השקעות לעסקים קטנים, חברת תקשורת, חברת ביטוח....

 

ארגון עובדים קהילתי וארצי:

·        ארגון עובדים מלמטה במודל השבדי.

·        שכר מינימום הוגן, זכויות סוציאליות, פנסיה והשתתפות בניהול.

·        בשיתופי פעולה קהילתיים וארציים.

 

מיסוד תהליך של ניהול ערכים, ניסוי ושינוי:

·        ערכים מחוללים - כיוון. הערכים שאנחנו רוצים ביישומם מייצרים כיוון מול מציאות .

·        כיוון מחולל - ניסוי. הכיוון הוא תנאי מאפשר לניסוי.

·        ניסוי מחולל - שינוי. הניסוי מאושש או מפריך את הכיוון, מייצר שינוי או ניסוי נוסף.

·        שינוי מחולל - ערכים. וחוזר חלילה.

 

אנחנו מציעים - הקמת פיילוט ביוזמת התנועה הקיבוצית:

·        "קהילה אזורית אזרחית" - על ידי ארגון כלכלי אזורי ומועצה אזורית קיבוצית.

·        "שירותים משותפים ארציים" - על ידי כלל הארגונים האזוריים הכלכליים והתנועה (ראו נספח).

·        בנק חברתי - בבעלות של מאות אלפי בעלי מניות שוות מכלל הציבור הישראלי, ביוזמת התנועה הקיבוצית. (ראו נספח)

 

הערות משלימות:

·        הקיבוצים המתחדשים והקיבוצים השיתופיים ימשיכו בדרכם כקהילות יישוב קיבוציות מחד וכחברים מבחירה אישית בקהילה האזורית, מאידך.

·        קהילות עירוניות לשיתופי פעולה הן תנאי הכרחי לתיקונה של החברה הישראלית.

·        הקהילה האזורית והתנועה הארצית של הקהילות האזוריות הן קהילות חברתיות, הן אינן הבעלים של עסקים, נכסים והון.

·        החברים והתאגדויות של החברים הם הבעלים של עסקים, נכסים והון.

 

הערכת מצב:

·        ישראל עומדת לפני שינויים גורליים בתחום המדיני / בטחוני, בתחום הפוליטי / דמוקרטי ובתחום החברתי / כלכלי.

·        השינויים יכולים להביא למשבר והם יכולים להיות הזדמנות.

·        בסופו של דבר התשתית של המדינה היא החברה, "חברה טובה" תנצל את ההזדמנות "וחברה רעה" תוביל למשבר.

·        התנועה הקיבוצית פאר היצירה של "המדינה בדרך" הגיעה למשבר בדרך חייה, אם היא תחזור ותהיה חברה משימתית להקמתה של חברה טובה בישראל, היא תיצור הזדמנות חדשה לדרך החיים הקיבוצית וחזון חדש לחברה הישראלית.

 

נספחים:

 

שירותים משותפים ארציים:

·        לכל הביקושים האזרחיים שמעבר לשירותים הממלכתיים שהמדינה מספקת.

·        ייצוג היתרון לגודל של מאות אלפים מול ספקי השוק.

·        ריכוז הביקושים + התחייבות מראש.

·        ייצוג הביקושים במכרזים מול ספקי השוק.

·        הביצוע של החברים ישירות מול הספקים.

·        בבריאות, שיכון, בנקאות, ביטוח, תקשורת...

·        השירותים המשותפים יופעלו כמל"כר ויהיו זרוע של התנועה הארצית.

·        החברות אישית ופתוחה לכל אזרח ישראלי.

·        החברות מותנה בתשלום מס חברות שנתי.

 

בנק עסקי וחברתי:

·        בנק בבעלות של בעלי מניות שוות - לכל אחד מניה אחת שווה וקול אחד לכל מניה. הבעלות מפוזרת בין מאות אלפים של בעלי מניות שוות.

·        השליטה מרוכזת בידי "מועצה עליונה נבחרת" - לניהול הערכים, לטווח הארוך ולבקרת הביצוע.

·        הביצוע בידי המנכ"ל ומועצת המנהלים.

·        ערך המניה השווה כ-5000 ₪ מחיסכון פנסיוני + הון עצמי.

·        מספר בעלי המניות כ-500000 .

·        הון עצמי משותף כ-2.5 מיליארד ₪.

·        הבעלות במשותף עם "בעלי הון חברתיים".

 

הפן העסקי / חברתי.

·        בנק עסקי על היסודות:

·        עמלה נמוכה יחסית לבנקים מתחרים.

·        ריבית נמוכה יחסית להלוואות.

·        ריבית גבוה יחסית לפיקדונות.

·        עידוד עסקים קטנים על ידי ריבית נמוכה בהקמה וריבית משתתפת ברווחים בהצלחה.

·        רווח נמוך מכל לקוח, כפול מספר מקסימאלי של לקוחות = הבנק של העם.

·        הרווח העסקי + הרווח כלקוחות = לרווח של בעלי המניות.

·        הסיכון מינימאלי לבעלי המניות, הסיכוי מקסימאלי לשותפות, והתוצאה - שינוי מגמה לחברה הישראלית.

 

הפן העסקי נטו:

·        המערכת - מקצועית בהכשרתה, בניסיונה ובמשכורתה.

·        הפרדת הבעלות מהעבודה.

נכתב בתאריך
31/5/2011הרשמה לניוזלטר שלנו