עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

ירייה ברגל


עו"ד גיא רוטקופף
 

ירייה ברגל

מאת אלישע שפירא, 18/5/2011

 

הסעיף במסמך הקרקעות ההתיישבותי, הדורש להפריד את התשלום על שטח המחנה ("הקרקע העירונית") מהתשלום על השטחים החקלאיים, הוא מוקש העלול לפגוע בזכויותינו במשבצת החקלאית

 

צוות הקרקעות המשותף לתנועות ההתיישבות הגיש מסמך רחב ומפורט לוועדה (הידועה כוועדת רוטקוף) בו נוסחה מחדש, עמדת ההתיישבות בכל הנוגע למדיניות הקרקעות. הוועדה מונתה על ידי הממשלה, בתמיכה נלהבת של הנהגות תנועות ההתיישבות, על מנת לבדוק ולהמליץ על מעמד החקלאים וההתיישבות כולה בקרקעות שברשותם. ההכרזה על הקמת הועדה נעשתה במעמד החגיגי של ישיבת הממשלה המיוחדת בדגניה, לציון מאה שנות הקיבוץ.

 

כבר נדרשנו בעבר למידת התבונה שהייתה בהקמת הוועדה ובמסירת עניין כה חשוב לוועדה הפועלת מתוקף סמכותה של ממשלה תאבת הפרטות; ממשלה שחרתה על דגלה את כוונתה להפריט את קרקעות הלאום ולהעבירן לבעלות פרטית; ממשלה שהדבר המאחד אותה יותר מכל היא "דת ההפרטות", המאיימת לרסק כל סימן ושריד של סולידאריות ואחריות חברתית. כך או כך, יתכן שגם ללא תמיכתנו הייתה הממשלה מקימה את הוועדה. בתנאים אלה תפקידנו למנוע נזקים ולהשתדל ככל יכולתנו לשמור ואולי גם לחזק את אחיזתנו בקרקע.

 

חזרה לשותפות בקרקע

 

המסמך שהוגש הוא מסמך טוב וראוי. הוא טוען להמשך היותנו חוכרים בעלי זכויות לדורות בקרקעותינו. המסמך מדבר על חכירת הקרקעות על ידי האגודות השיתופיות והוא שולל חכירה ישירה ושיוך הזכויות בקרקע לחברים. אפשר לראות במסמך זה חזרה לדרך המלך, בה האגודה השיתופית היא בעלת הזכויות בקרקע והיא שמעבירה את הזכויות, בכל קיבוץ ובכל ישוב על פי שיטתו, לחברים.

 

המסמך הוא התנערות מאוחרת אבל חשובה מהרוח הרעה של שני העשורים האחרונים, חזרה מהניסיון להמיר את הצמיחה האמיתית של הקיבוצים ב"שכונות קהילתיות" ולוויינים אחרים. הוא הפניית עורף למגמות של ריסוק המשבצת הקרקעית בדרך לשיוך קנייני של המגרשים והדירות. הוא מהווה חזרה מסוימת להכרה בתפקידה של האגודה ובהבטחת יכולתה לנהל את חייה ולהשפיע על הרכב אוכלוסייתה. במובנים אלה ונוספים זהו מסמך חשוב המסמן תפנית חיובית.

 

היכן הייתה האופוזיציה?

 

היה מפתיע להיווכח כי לא נשמע בדיון קולם של חסידי השיוך הקנייני. לא נשמע כלל קולם של מי שחותרים לבעלות מלאה ואישית בקרקע. בדיון שהתקיים במועצת התנועה הופנתה הביקורת אל המטה השיתופי שהגיש לוועדה נייר שעיקרו תמיכה בעמדת התנועה (להוציא הסתייגות מסעיף אחד אליו עוד נחזור בהמשך). דברם של המשייכים ומפריטי הקרקעות לא נשמע כלל בדיון. אפשר להסביר עובדה זו בשלוש דרכים שונות:

 

א.     הזמן שעבר הביא את חברינו לשוב ולהכיר ביתרונות השותפות על פני ההפרטה מרחיקת הלכת. הלוואי!

ב.     זו טקטיקה המבוססת על "תורת שלבים", שעיקרה: נתחיל ב"שיוך חוזי" ללא הפרטת הקרקעות, כל עוד ההפרטה וה"שיוך הקנייני" יקרים מעל ליכולתם של רוב הקיבוצים וחבריהם, ונעבור להפרטה ו"שיוך קנייני" לאחר שיקבלו את דרישתנו להורדת דמי ההיוון (מחיר הקרקע).

ג.      הם פשוט "נרדמו בשמירה" ולא הבחינו לאן מובילה אותם הנהגת התנועה, בהסכמה ושיתוף פעולה עם המטה השיתופי.

 

כך או כך, צריך להודות על האמת כי הדיון והמחלוקת הפנימית, המחלקים את הציבור בקיבוצים ברחבי התנועה, לא באו הפעם לידי ביטוי.

 

הסתייגות חשובה

 

עם כל החיוב שבמסמך, אי אפשר שלא להעיר על הסעיף הדורש להפריד את התשלום על שטח המחנה ("הקרקע העירונית" בלשון המסמך) מהתשלום על השטחים החקלאיים. נאמר שם כי התנועה מבקשת להוון את שטח המחנה במחירים המקובלים בערים הסמוכות. בקשה זו לאי הפליה לכאורה מיותרת ומזיקה, מהסיבות הבאות:

 

א.     פיצול התשלום ביוזמתנו עלול להקל על מי שחותרים (במוסדות השלטון ובמנהל) לפצל את המשבצת הקרקעית ובסופו של יום לבטלה. לשיטתם של אלה אנחנו אמורים להסתפק בזכויות שינתנו לנו בשטח המגורים והמחנה ולוותר על הזכויות בשטחים החקלאיים, כדי שאלה ימסרו ב"מכרז פתוח" לכל המרבה במחיר.

ב.     גם אם תתקבל דרישתנו, להשוות את מחיר דמי ההיוון למקובל בערים, יהיה עלינו לשלם הרבה יותר מכפי שאנו משלמים היום עבור המשבצת הכוללת את השטחים החקלאיים יחד עם שטח המחנה שברשותנו.

ג.      היוון והתשלום הנפרד עבור שטח המחנה אינו מבטיח דבר. הוא אינו משחרר אותנו מחוקי התכנון והבניה והוא אינו מבטיח פחות מעורבות של פקידי המינהל בכל הקשור לניהול הקרקעות שברשותנו.

 

היות ואיש לא דורש מאיתנו להוון את שטח המחנה, והיות וניתן לשייך דירות (ב"שיוך חוזי") גם ללא היוון, למי שרוצה בכך, אין כל סיבה לבקש את פיצול התשלום במסמך התנועות. זו בקשה מיותרת ומסוכנת, אם מתכוונים ברצינות לכל מה שנכתב בחלקו הראשון של המסמך.

 

 

למאמרים של אלישע שפירא
נכתב בתאריך
18/5/2011הרשמה לניוזלטר שלנו