עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

קליטה: נושא לטיפול דחוף

קליטה: נושא לטיפול דחוף

מאת גדעון שפירא, 10/4/2011

 

הקיבוצים חייבים להסתמך על דורות בניהם הצעירים בבניית עתידם הדמוגראפי, ולהכיר בכך שלא יוכלו להוריש להם את תפיסת עולמם

 

אני שומע שמתארגן כנס ארצי חדש של "המטה השיתופי"[i], לעניות דעתי, נושא קליטת הבנים בקיבוציהם, חייב לתפוס את המקום המרכזי בכנס בו מדובר. אין זה סוד, כי "הזרם-השיתופי" סובל קשות מהעדר כושר קליטה של בנים (תוצאות הסקר שנערך בנושא יינתנו בהמשך) ולמעשה, מלבד קיבוצים עשירים במיוחד דוגמת משמר העמק ובארי, ברוב האחרים פסקה הקליטה כמעט לחלוטין.

 

כתוצאה מהעובדות על נתוני הקליטה בקיבוצים, עלה הרעיון למשוך צעירים מקבוצות הבחירה שיחליפו בנים "לא שיתופיים" בתודעתם. אולם "אליה וקוץ בה", קבוצות הבחירה אינן רואות את עצמן מצטרפות לקיבוצים, לדעתי בצדק ומכל מקום, לא מדובר בתנועה העשויה להטות את התחדשות החברה הקיבוצית באופן מכריע. לא ניתן יותר להתחמק מהמסקנה הברורה: הקיבוצים חייבים לבנות את עתידם הדמוגראפי בהסתמך על דורות בניהם הצעירים!!

 

ברצוני להדגיש חזור והדגש: מצב פוטנציאל ההצטרפות של הבנים לקיבוציהם ידוע זה מכבר. אני יכול להבטיח לכל ההורים, שילדיהם צעירים ואינם עומדים בשלב זה בפני שאלת מקום חייהם בעתיד, כי הבעיה בה אנו עוסקים לא תפסח עליהם. הפור כבר נפל: ותיקי הקיבוצים לא יוכלו להוריש את תפיסת עולמם במלואה לבניהם. הבנים מבינים, שהשכבות הללו עשקו את עצמן ומי שאין בידיו מקור הכנסה חיצוני כלשהו, מתקשה לעמוד לימין משפחתו. אסור להמשיך לבנות על אידיאולוגיות המבטלות את חופש היוזמה, החירות האישית ואחריות המשפחה לפרנסתה. אסור שהארגון ימשיך להיות חשוב מהאדם.

***

עלינו לשבת עם הבנים על תוכניות הצטרפות שיהלמו גם את רצונותיהם ותפיסותיהם. בידינו עדיין לגרום, שיתקבלו אורחות חיים ראויות ומתקדמות גם בשיטות שיתפתחו כתוצאה מהמפגש שמדובר בו. למי שחושבים, כי זמננו עדיין בידינו יש לומר בבהירות: אתם משחקים בגורלכם גורלנו והעתיד של כולנו.

 

נדהמתי לקרוא בהקשר הנדון, את הדיווח ב"שווים" וב"זמן הירוק", ממפגש הקליטה שנערך במשמר העמק: ותנו לא מפתיע כי לפי נתוני המטה לצמיחה דמוגראפית של התנועה, מרביתן של המשפחות והיחידים הבאים מהעיר מבקשים להיקלט בקיבוץ השיתופי" (סוף ציטוט). מאחר ונציגת משפחתי השתתפה באירוע בו מדובר ובביתי עזרו בעיצובו הסופי של סקר הקליטה, אני קובע, כי הניסוח הנ"ל בכלל לא הופיע בסקר בצורתו זו.

 

יתכן אולי, כי משפחות ויחידים היו בוחרים לחיות בקיבוצים מסורתיים, אילו החליטו להחליף את מקום מגוריהם, אולם עד כה אין תנועה ממשית מהעיר אל הכפר שלא במסגרת ההרחבות. לעומת זאת, כפי שנאמר כבר מקודם, בני הדורות הצעירים מהווים גם כיום הפוטנציאל האמיתי והעיקרי לקליטה וחיזוק הקיבוצים ובכך חובה עלינו לעסוק ביושר ובפתיחות מרביים.

 

במפגש משמר העמק הובעה גם הדעה, כי בנים לא חייבים לחיות לצד הוריהם, כפי שקורה במקומות רבים בעולם. זה אולי נכון כשלעצמו, אולם ישנם נציגי קיבוצים המשדרים לבנינו, כי אם לא יקבלו את התכתיב השיתופי, הם מתבקשים לא לחיות לצד הוריהם, פשוטו כמשמעו!! כלומר, במקומות הללו מובהר לבנים, שעתידם יקבע בלעדיהם.

 

 מכיוון שאני בטוח, כי מדובר באחד המרכיבים המהותיים ביותר לדיון בכנסים קיבוציים, אם לא החשוב שבהם, אני מעביר את עיקרי הסקר שנערך בין 182 קיבוצים מתחדשים ו-54 קיבוצים שיתופיים (וביניהם במיוחד החלקים הרלוונטיים ביותר לשיתופיים) לעיון, חשיבה ומסקנות הקוראים (באישור העורכים):


 


 


[i] מוזר, הניסוח "כנס של המטה השיתופי" מופיע כבר בפעם השנייה (מקודם ביחס לכנס הערבה). האם אין יותר "זרם שיתופי"? או במילים אחרות, האם אין תנועה שניתן להשתית עליה כנס ארצי?


נכתב בתאריך
10/4/2011הרשמה לניוזלטר שלנו