עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מיום 29.3.11
shitufi@tkz.co.il

טלפון:  03-6925418 

פקס:03-6925417

31.3.2011

 

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מיום 29.3.11

 

השתתפו: יהודה סלמון (צובה), מאיה שפיר (יטבתה), גיא טובול (השומר הצעיר), אמרי רון (משמר העמק), דורון נדיב (משמר העמק), אילנה לפידות (קואופרציה), אמציה רייז (עין המפרץ), אורי מתוקי (דרור ישראל), מרק מרקוס (אורים), אברהם (מנצ'ר) דבורי (בארי), רחל אפרים (המטה השיתופי), אליעזר גוטמן (רמת יוחנן), חוה הייט (חצרים), אליעד מלמד (מעגל הקבוצות), יואל מרשק (אגף המשימות), מיכאל ליבני (לוטן), איציק צפדיה (עין חרוד איחוד), שי צור (משמר העמק), תומר פריאל (רביבים), חגי אלון (מעוף) עירית גילה (לביא), יאיר נוי (עלומים), אלישע שפירא (עין השופט), מריו טויב (ניר יצחק). סה"כ 24 משתתפים.

 

א.     אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת מ-8/2
הפרוטוקול אושר.

ב.     ברכה ל"דרור ישראל" על קבלת פרס יגאל אלון
מברכים ומתברכים יחד עם דרור ישראל (הנוע"ל ותנועת הבוגרים) על קבלת הפרס.

ג.      דו"ח פעילות שוטפת של מריו:

1.    הכנס השנתי יתקיים השנה בקיבוץ לביא.

2.    צוות ההיגוי של הכנס התחיל לפעול.

3.    ב-12.4.11 יתקיים בבית התנועה יום עיון שיוקדש למחקר של "מרכז חזן" על מדיניות ההפרטות בישראל.

4.    קורס המזכירים/מנהלי קהילות מתקדם על פי התוכנית. ההדים חיוביים מאוד.

5.    התקיים חילוף דברים קצר על קיום הקורס במצב בו התנועה תנסה לקיים קורס נוסף למזכירים.

סוכם:

1.    בכל מקרה נמשיך לקיים את הקורס שלנו.

2.    בהתאם להחלטות המזכירות:

   * ממשיכים לפעול כדי לגייס תרומות מהקיבוצים.

   *  מאגר המידע - הצוות ממשיך לקדם את המאגר ולרכז חומרים עבורו.

   *  צוות הצמיחה הדמוגרפית בקיבוץ השיתופי עובד ונפגש כבר מספר פעמים.

   *  "המחוז השיתופי" בקיבוצים הדיפרנציאליים נערך לעבודה.

   *  הקמת עמותה - צוות מצומצם נפגש עם אנשי "חבצלת" כדי לבחון אפשרויות לפעולה משתפת.

   * "חברה"-"מפנה" - שיתוף הפעולה בין שני כתבי העת מתקדם ובקרוב ייצא הגיליון הראשון של כתב העת המאוחד בפורמט החדש שלו.

 

6.    הצטרפות מעגל הקבוצות למטה השיתופי
אליעד (מקבוצת "קמה" בבאר שבע): הציג את נייר השותפות שהוכן על ידי צוות משותף של מעגל הקבוצות והמטה השיתופי.
הנייר מדגיש בין השאר:

*   המשך שיתוף הפעולה הכללי.

*   סיוע בהקמת קבוצות שיתופיות חדשות.

*   עידוד קבוצות שיתופיות להצטרף לקיבוצים שיתופיים.

*   המשך המהלך להקמת גרעינים לקיבוצים שיתופיים.

*   הקמת צוות פוליטי משותף.

מריו: השלים פרטים על עבודת הצוות המשותף.

תומר: מציע שהקבוצות השיתופיות ישתלבו בקיבוצים תוך שמירת אוטונומיה קבוצתית.

דורון: השתתף בצוות העבודה המשותף. רואה חשיבות רבה בשיתוף הפעולה עם הקבוצות השיתופיות. מאמין שכולנו נצא נשכרים משיתוף הפעולה ומהשתלבות הקבוצות בקיבוצים. מצטרף לרעיון של קבוצה אוטונומית בתוך הקיבוץ השיתופי.

מיכאל: שואל האם מדובר רק על פעולה פנים מגזרית, בתנועה שהיא פחות מ-2% מאוכלוסיית המדינה, או שהכוונה לפרוץ החוצה? האם מדובר בזרע שתוך חצי דור עשוי להצמיח מציאות חדשה במדינה ובציונות?

אמציה: שם דגש על העיסוק במבנים הקואופרטיביים. מציע שיתוף פעולה בקטע זה. מתאר את פרוייקט "איילים" המקים גרעינים להתיישבות ליד העיירות ומציע לחפש דרכים לשיתוף פעולה איתם.

יואל: מתאר את המעגל הרחב של הקבוצות השיתופיות, כולל תנועות הבוגרים של תנועות הנוער. חושב שנכון לאפשר לכל קבוצה על פי דרכה ולמצוא את הדרך הנכונה לשיתוף פעולה עם כל אחת מהן. לפעילות הזו כמה יתרונות, ביניהם:

אנשים צעירים מתקרבים לרעיון השיתופי.

אנשים צעירים מתגייסים למשימות לאומיות.

מציע להגדיר משימות מובילות שתהיינה מוסכמות על שני הצדדים.

אלישע: צריך להדגיש ולהעדיף משימות מתמשכות על פני משימות אד-הוק.

אמרי: קבוצות הבוגרים בכלל מתמודדות עם משימות מאוד חשובות. מציע להפעיל מחדש את מעגל הקבוצות הכולל את כל הקבוצות השיתופיות: תנועות הבוגרים של תנועות הנוער, הקיבוצים העירוניים וכל הקבוצות האחרות. המעגל הרחב חשוב לקיום דיונים וסדנאות וחשיבה משותפת. תומך במגמה של שילוב בקיבוצים השיתופיים, תוך שמירת אוטונומיה פנימית לקבוצות. הוא מציע להוביל פיילוט כזה באחד הקיבוצים.

מאיה: ביוטבתה מתקיים פיילוט כזה: הגיעה אליהם קבוצה מהמחנות עולים, מתוך כוונה לקחת על עצמם את הפעילות החינוכית הבלתי פורמאלית באזור הערבה. בינתיים נראה שהניסיון מתקדם יפה.

אליעד בעקבות הדיון: תומך במגמת השיח הרחב המשותף לכל הקבוצות הבוגרות. מצטרף לדגשים שעלו בדיון.

סוכם:

1.           מאשרים את הנייר המתוקן כבסיס להמשך והעמקת שיתוף הפעולה.

2.           נפעל לחידוש "הברית השיתופית", עם תנועות הבוגרים.

 

7.    מדיניות הקרקעות של המטה השיתופי לקראת הדיונים בועדת רוטקופף.
אלישע: הציג את הרקע להקמת "ועדת רוטקופף" שאמורה לבחון את מעמד ההתיישבות והחקלאים בקרקעות.
אמרי: תיאר את השתלשלות היסטורית של חמש הועדות שקמו בשנים האחרונות כדי לדון במדיניות קרקעות ההתיישבות.
לסיכום התקופה ניתן לומר ש"מוועדה לוועדה כוחנו יורד".
מדגיש את המחויבות הציונית וההתיישבותית שלנו, לשמור ולעבד את אדמותינו. חולשתו העיקרית של הנייר שיצא על ידי צוות הקרקעות הבין תנועתי, בכך שהוא יוצר הפרדה בפועל ופיצול המשבצת בין ה"קרקע החקלאית" ל"קרקע העירונית" (כך בלשון ההצעה). הפיצול יחליש את מעמדנו בכל המשבצת והוא יגרום בטווח הבינוני והארוך לחיסול משטר הנחלות והמשבצות הקרקעות הכוללות.
הפיצול מצוין בסעיף 3.1 בנייר התנועות, בו נאמר כי שטח המחנה מהווה "קרקע עירונית" והוא יהוון בתנאים דומים למקובל במגזר העירוני על פי הרפורמה.
הנייר שהוכן והוגש על ידי ראשי המועצות האזוריות הולך הלאה. הם מבקשים בעלות מלאה (קניינית) בנחלה כולה, כולל הקרקע החקלאית.
לאחר התיאור הכללי הציג את הנייר שהוכן על ידי צוות הקרקעות של המטה השיתופי. הנייר כולל שלושה פרקים:

1.      הבסיס הציוני הרעיוני.

2.      קרקעות המדינה ומעמד ההתיישבות השיתופית בהן.

3.      שמירת המשבצת הקרקעית האחודה.

אמרי מציע:

1.      הדיון יועבר לפורומים תנועתיים רחבים.

2.      המטה השיתופי יבקש להופיע בפני ועדת רוטקופף ולהציג את עמדתנו.

 

אורי (דרור ישראל): הם מזדהים עם עמדת המטה השיתופי, אך בחרו להציגה בנייר יותר מפורט. מדגיש את המבט הרחב על מגמות ההפרטה במדינה והפרטת הקרקעות בכלל זה. מציע להרחיב את הדיון ולעשות אותו לדיון ציבורי.

מיכאל: משבח את הניירות של המשטה השיתופי ושל דרור ישראל. מציג כמה שאלות הבהרה לגבי המסמך. מדגיש את הצורך בהגמשת עמדת המנהל לגבי פרנסות נוספות שהן תנאי לצמיחתו של כפר מודרני ובהתייחס ליעדים הלאומיים, כגון שמירת הקרקעות, ייצור אנרגיה חלופית וכו'.

מרק: יש לנו בעיה היות וחסרה לנו הגדרה ברורה של מקור סמכותנו. נוכל לבוא לוועדה כמו כל אזרח אחר, אך יקשה עלינו לדבר בשם ציבור, היות והמבנה שלנו אינו מוגדר באופן רשמי. מציע למצות את הדיון בתוך התנועה ולדרוש להגיע להחלטות מועצה. (בהזדמנות זו מצר על כך שהחלטת מועצת התנועה, נגד הרפורמה בקרקעות, נרמסה על ידי הנהגת התנועה).
אמציה: כרקע לאוירת הדיונים בתנועה, מאזכר את הדיון האחרון במזכירות התנועה על הפנסיה. בלטה שם "נציגות לוחמנית" של נציגי הקיבוצים הדיפרנציאליים. הנציגות הזו הבהירה שהיא לא "סופרת את התנועה". שולל לחלוטין את המגמה לפצל את שטח המחנה מכלל המשבצת. מציע להבליט את נקודות המחלוקת במבוא לנייר המטה השיתופי.
אלישע: מדגיש את העובדה שעמדת הצוות הבין תנועתי מחלישה את מעמד כל החברים וכל הקיבוצים בקרקע. זו עמדה שגויה לכולם, לא רק לקיבוצים השיתופיים. צריך לפעול בשני ערוצים: האחד - לקיים דיון ציבורי ולפעול כדי לשכנע חברים רבים ככל האפשר. 
השני - ללא התניה בדיון הציבורי ובתוצאותיו, להציג את עמדתנו בועדת רוטקופף.
יאיר:
מציע לבסס את עמדתנו על הפסוק: "והארץ לא תימכר לצמיתות". המשפט הזה מחבר ביחד את שלושת העולמות: היהודי, הציוני והסוציאליסטי.
מנצ'ר:
ככל שהדבר תלוי בנו, צריך לפעול להבאת הנושא למודעות חברי הקיבוצים. מציע להכין נייר תמציתי המציג בצורה בהירה את המחלוקת ואת עמדתנו בתוכה. חשוב לעורר דיונים בקיבוצים ובמוסדות התנועה.

סוכם:

1.      נפעל כדי להסביר ולשתף את חברי הקיבוצים בדילמות,במחלוקת ובעמדתנו.

2.      נפעל להביא את הדיון לפורומים ציבוריים של התנועה.

3.      נייר המטה השיתופי יתוקן בהתייחס להערות שנשמעו בדיון.

4.      ללא התניה בסעיפים 1-3 נציג את עמדתנו לועדת רוטקופף.

 

רשם: אלישע

 

פרוטוקול ישיבה קודמת מ-8/2
נכתב בתאריך
31/3/2011הרשמה לניוזלטר שלנו