עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מיום 8.2.11
shitufi@tkz.co.il

טלפון:  03-6925418 

פקס:03-6925417

14.2.2011

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מיום 8.2.11

 

השתתפו: משה רוזן (ניר יצחק), יהודה סלמון (צובה), מאיה שפיר (יטבתה), גיא טובול (השומר הצעיר), אמרי רון (משמר העמק), אורי אופיר (צעירים), דורון נדיב (משמר העמק), אילנה לפידות (קואופרציה), אמציה רייז (עין המפרץ), אורי מתוקי (דרור ישראל), מרק מרקוס (אורים), אברהם (מנצ'ר) דבורי (בארי), רחל אפרים (המטה השיתופי), דדה עמיר (גן שמואל), עוזי בן שלום (דגניה ב'), יהודה טל (רמת יוחנן), דני זמיר (משמר העמק), חוה כהן (שדה אליהו), דגי חבויניק (זיקים), דני הרץ (קבוצת יבנה), אלעד הראל (מעגל הקבוצות), יואל מרשק (אגף המשימות), אייל רייז (השומר הצעיר), ישראל רפפורט (גן שמואל), מיכאל ליבני (לוטן), רזי בן יעקב (כפר עציון/קיבוץ דתי), יאיר נוי (עלומים), אלישע שפירא (עין השופט), מריו טויב (ניר יצחק). סה"כ 32 משתתפים.

  

א.    אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת (מ-21/12/2010)
הפרוטוקול אושר.

 

ב.     מידע שוטף
מריו: דיווח על הפעולות והתהליכים בין ישיבה לישיבה. הדיווח הסתמך על רשימת צוותי העבודה ופעילותם השוטפת. עלתה שאלה לגבי הצורך בצוות קרקעות של המטה.
אלישע:
הסביר כי צוות הקרקעות של המטה משולב בצוות התנועתי ומעדיף בדרך כלל לפעול כחלק מהצוות התנועתי. יחד עם זאת, בנושאים בהם קיימות עמדות עקרוניות שונות, אמור הצוות של המטה להיאבק על העמדות שלנו, בתוך התנועה ומחוץ לה.
מריו:
דיווח על ההחלטה לקיים את הכנס השנתי של 2011 בקיבוץ לביא.
מנצ'ר:
דיווח על הקמת חוג אזורי (בדרום) של אוהדי הרעיון השיתופי. החוג יהיה מיועד לחברים מכל סוגי הקיבוצים.

ג.     תקציב פעילות המטה ב-2011
מריו:
הציג את התקציב בסך 1.5 מ' ₪. המקורות לתקציב הם:
700 אש"ח מתקציב התק"צ.
140 אש"ח מתקציב הקבה"ד.
כל השאר יבוא מהשתתפות בפעילות ומגיוס מקורות חיצוניים.
כדי להבטיח את הפעילות כולה, יש לגייס מהקיבוצים עוד כ-300 אש"ח, בנוסף לעבודה בהתנדבות של יותר מ-15 חברים/ות, התורמים יום בשבוע ללא תמורה כספית.
(המעוניינים לקבל את תקציב המטה השיתופי לשנת 2011 - מתבקש לפנות למשרד של המטה השיתופי).

דיון:

מיכאל ליבני: מציע להקים עמותה של שוחרי הקיבוץ השיתופי.

מרק: העלה את שאלת קיבוצי ההטלות ושאל האם יש לנו תוכנית מגירה למקרה של קיצוץ בתקציב.

דני זמיר: ביקש לפרט את השימושים בתקציב המו"פ.

אלישע: הדגיש את חשיבות הגיוס הנוסף מהקיבוצים השיתופיים, כ-15 אש"ח מכל קיבוץ. ללא ההתגייסות של הקיבוצים השיתופיים לא יהיה ניתן לבצע את כל התוכנית.

התקיים חילוף דברים קצר על גיוס הכספים מהקיבוצים והודגש הצורך לשתף את נאמני המטה השיתופי בכל קיבוץ וקיבוץ.

יואל: ביקש להשמיע את "זעקתו". לדעתו בלי גיוס 10-12 פעילים מלאים לא תשתנה המציאות.


סוכם:

1.      תקציב המטה אושר כפי שהוצע.

2.      צוות מצומצם של המטה יפעל כדי לרשום עמותה של המטה השיתופי.

3.      תוכן תוכנית עבודה מפורטת לגיוס הנוסף מהקיבוצים, כולל שיתוף נאמני המטה בקיבוצים.

 

ד.    צמיחה דמוגרפית - הצעת מרק (אורים)
הדיון התקיים על פי בקשתו של מרק להעלות כיוון נוסף לקליטה, שאינו מוסכם היום בקיבוצים השיתופיים.
מרק: הציג הצעה למתכונת שונה לקליטה וצמיחה של הקיבוצים השיתופיים. ההצעה אומרת: ליד הקליטה לחיים בחברות מלאה בדרך השיתופית, גם קליטה לחברות חלקית למי שירצה לחיות בקיבוץ השיתופי בחברות חלקית (עצמאות כלכלית או מתכונת אחרת).
יהודה: שומע את ההצעה בצער. מדגיש את העובדה שלא לכל בעיה יש פתרון שלם. הפתרון של מרק אינו נותן תשובה לקיומו העתידי של קיבוץ שיתופי.
איציק (מעוף, עין חרוד איחוד): לדעתו יש פתרונות יצירתיים וחדשניים המתיישבים עם הקיבוץ השיתופי. הדבר מחייב פתיחות מחשבתית על הקיבוץ השיתופי.
עוזי: כל פתרון המאפשר קליטת חברים בדרך לא שיתופית, מכניס את הקיבוץ הדיפרנציאלי וממוטט את הקיבוץ השיתופי.
יואל: שמח שהנושא עולה לדיון. אורים לא לבד בדילמה הזו. צריך לקחת בחשבון גם את מיקומו הגיאוגרפי של אורים. לא שולל פתרונות של גם וגם. מציע לפעול מתוך זהירות רבה, בהתייחס למציאות של אורים ותוך שמירה על הקיבוץ השיתופי. צריך לייצר משמעות לחיי היחד. ללא משמעות, האנשים מתפזרים ודואגים איש איש לעצמו. צריך להתרכז במשמעות, בערך המוסף של השותפות, ללא סייגים.
דגי: הבעיה אינה רק של אורים. בקיבוצים נוספים מתלבטים בבעיות דומות. לא מאמין בחברות חלקית, אבל צריך לחשוב על רעיונות יצירתיים שיתופיים.
דני: רואה בהצעת מרק בקשה לעזרה. השולחן שלנו צריך לחשוב איך מסייעים לקיבוץ שנתקל במציאות כזו.
מאיה: חשה בדיבורים חולשה על גבול הייאוש. מאמינה שיש לא מעט אנשים שמחפשים משהו אחר. כדי שהם יבואו אלינו צריך לשדר ביטחון ואמונה בעתיד. מקום שמשדר חולשה, לא יקלוט אנשים צעירים.
אמרי: חברים רבים תמכו בשינויים בקיבוציהם, היות והם האמינו שהם ימשיכו לשמור על רוב היתרונות של הקיבוץ השיתופי. בפועל זה לא קרה ולא יכול לקרות לאורך זמן. לא מאמין בקיומו לארוך זמן של קיבוץ שיתופי, לאחר שיקלוט חברים בעצמאות כלכלית או יאפשר תושבות קבע.
צריך לחשוב במשותף ולנסות לייצר מקורות צמיחה שיתופיים נוספים, כגון: גרעינים, קבוצות שיתופיות וכו'. צריך להוביל פתרונות סבירים גם לנושא השיכון. השיכון הוא מכשול והוא יכול להיות גם מנוף.
מרק: חזר והסביר את המציאות של אורים. מבקש שהצוות שידון יהיה פתוח לשמוע רעיונות מגוונים.
אורי: מברך על הדיון. לא רואה את הקבוצות השיתופיות של תנועות הבוגרים כמשלימות את הקיבוצים השיתופיים. חשוב שהצוות שידון בנושא זה יהיה פתוח לבחינת רעיונות מגוונים.
דני (זמיר): לא יכול להיות מצב שבו רק "פיתרון לא שיתופי" ייחשב ל"פיתרון יצירתי".
חוה: בשדה אליהו הרגישו ששיש בעיה ושמו על הקליטה דגש חזק. הקצו אדם שהקדיש זמן ומשאבים לקליטה חדשה. הם הצליחו לגייס משפחות לקיבוץ השיתופי. מציעה שנסייע לכל קיבוץ כדרכו.
אלישע: אם יימצא פתרון "שיזורי" שיאפשר לחיות בדרכים שונות באותו קיבוץ, כאשר ההתמיינות תהיה על פי בחירה ערכית ולא על פי רמת ההתפרנסות (השכר) אני אתמוך בו. אני עוקב בעניין רב אחר הניסיונות המעטים ועדיין לא פגשתי פיתרון הולם. בכל הניסיונות, המודלים ומהחשבות שמתרוצצות בשטח, לא מצאתי תשובה ראויה שאינה התמיינות של החברים על פי גובה השכר.
אני מאמין שכל קיבוץ שמתמקד בצמיחה ובקליטה ומשקיע בזה משאבים לאורך זמן, יוכל להצליח. הדוגמה של שדה אליהו, ב"עמק המעיינות", היא ההוכחה לכך.

סוכם:

1.      נפעיל שוב את צוות החשיבה שלנו בנושא הצמיחה הדמוגרפית.

2.      נגוון את הרכב הצוות ונבטיח שיהיה פתוח לבחון כל רעיון שיוצג לפניו.

3.      הצוות יציע פתרונות גם לקיבוצים שאינם כבר שיתופיים, או שלא יהיו שיתופיים (בהגדרה המלאה) בעתיד.

4.      המזכירות ממשיכה לראות את הקליטה לחברות מלאה בקיבוץ, כדרך הנכונה לקיבוץ השיתופי

 

רשם: אלישע

 

פרוטוקול הישיבה הקודמת מ-21/12/2010
נכתב בתאריך
14/2/2011הרשמה לניוזלטר שלנו