עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מ-21/12
shitufi@tkz.co.il

טלפון:  03-6925418 

פקס:03-6925417

‏‏29 דצמבר, 2010

‏כ"ב טבת, תשע"א

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מיום 21.12.2010

 

השתתפו: משה רוזן (ניר יצחק), יהודה סלמון (צובה), מאיה שפיר (יטבתה), גיא טובול (השומר הצעיר), תומר פריאל (רביבים), אורי אופיר (צעירים), דורון נדיב (משמר העמק), אילנה לפידות (קואופרציה), מרק מרקוס (אורים), אברהם (מנצ'ר) דבורי (בארי), רחל אפרים (המטה השיתופי), עירית גילה (לביא), דדה עמיר (גן שמואל), עוזי בן שלום (דגניה ב'), אליעזר גוטמן (רמת יוחנן), יואל מרשק (אגף המשימות), אהרון ידלין (חצרים), נטע שפירא (עין השופט), אייל רייז (השומר הצעיר), חגי מיורק (השומר הצעיר), יאיר נוי (עלומים), אלישע שפירא (עין השופט), מריו טויב (ניר יצחק), חגי אלון (מעוף). סה"כ 23 משתתפים.

 

א.     אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת (12/10)
הפרוטוקול אושר.

ב.     דיווח שוטף:
מריו דיווח:

·         התקבל מימון להתמשך הוצאת העיתון "במקום".

·         מתבצעים מהלכים לשדרוג אתר הצעירים - "במקום".

·         צוותי שני חוגים מהכנס הגישו כבר הצעות לתוכנית עבודה.

·         מסתיים תהליך המיתוג של כתב העת מפנה-חברה (שם זמני).

·         למטה מספר כלי תקשורת: אתר "שווים", אתר "במקום", העיתון "במקום", חוברת חינוך "שווים" וכתב העת "חברה-מפנה". צריך לחזק את הדוברות.

·         נפתח קורס מזכירים / מנהלי קהילות, בהשתתפות 16 חברים/ות.

ג.      סיכום הכנס השנתי בערבה
מריו
דיווח על הסיכום הראשוני בצוות הפעיל, בהשתתפות מזכירת המועצה האזורית חבל אילות. בכנס השתתפו יותר מ-300 חברים וחברות.
דיוני הכנס התחלקו ל-20 חוגים שהובלו על ידי צוותים של המטה.
תקציב הכנס - המקורות והשימושים, היה מאוזן.
ההרגשה הכללית הייתה מצוינת ונשמעו שבחים רבים על הארגון ועל האווירה הטובה והדיונים המוצלחים.

עוזי בן שלום - דיוני החוגים ביום הראשון:

היום הראשון עסק בנושאים יותר כלליים וכותרתו הייתה: "הרעיון השיתופי בעתיד, בחברה הכללית, בארץ ובעולם". מטבע הדברים שביום זה היו פחות הצעות להחלטה.

באופן כללי הייתה תחושה טובה של דיון מעמיק וחשוב. לסיכום במזכירות הוצגה חוברת סיכומים תמציתיים של הדיונים.
מנצ'ר - בחוג שעסק במשק השיתופי הייתה התייחסות להפרדה בין המשק לקהילה. לדעתי הפרדה ניהולית אינה עומדת בניגוד להתנהלות שיתופית. מציע לקבוע עמדה ברורה נגד מכירת העסקים. ללא עסקים של הקיבוץ לא תתקיים ערבות הדדית לאורך זמן.
דורון - בחוג שעסק בחינוך ברוח השיתופית, היה דיון חשוב על הקיבוץ כ"בית ודרך".
יאיר נוי - השתתף בחוג שעסק במשימתיות חברתית מחוץ לקיבוץ והתרשם במיוחד מהיקף העשייה של הקיבוצים בתחום החברתי. מציע לקיים מדי תקופה מפגשים של הקיבוצים כדי להעביר רעיונות ומידע מקיבוץ לקיבוץ.

מאיה שפיר - דיוני החוגים ביום השני.
"חזון הקיבוצים השיתופיים ותפקידו של המטה השיתופי":

מאיה בחרה לסכם ולתמצת את עיקרי ההמלצות וההצעות שעלו בחוגי הדיון:

·         הצורך בהגדרה מחודשת של המטה השיתופי.

·         הגדרת מבנה המטה ותהליכי קבלת החלטות.

·         גיבוש רשימת החברים המחויבים לפעילות המטה השיתופי.

·         קבלת מסמך הסדנא בעין השופט כמסמך מנחה לפעילותנו.

·         מעבר ממלחמת מאסף בקיבוצים לפעולה אופנסיבית רחבה.

·         הגדרה ברורה של משמעות הפעולה כ"תנועה בתוך תנועה".

·         השתלבות בזירה הפוליטית הישראלית, כדי ליצור כח סוציאל-דמוקרטי.

·         לקדם מו"פ שיתופי.

·         לקדם תרבות ניהול משתף.

·         סיוע לקליטה וצמיחה דמוגרפית בקיבוצים.

·         חיזוק הקשר והתמיכה בקבוצות השיתופיות הצעירות.

·         חיזוק הקשר עם תנועות הנוער ומעורבות בחינוך בגיל הנעורים.

·         פיתוח שפה של השתתפות וחברות והימנעות מ"שפת שיווק" המקובלת בשוק.

·         פיתוח דרכים לעזרה הדדית בין הקיבוצים.

 

אהרון - יש לחזק את הקשר עם הקיבוצים וליזום פגישות בקיבוצים.

מנצ'ר - מציע להפנות חלק מהמשאבים המוקדשים לפעילות הקיבוצים בחברה הישראלית לפעילות המטה.

מרק - הזהות של המטה השיתופי אינה ברורה לחברים. צריך לקבוע את מי התנועה השיתופית ("תנועה בתוך תנועה") מייצגת. לא ברור מי מחליט ואת מי זה מחייב.

דורון - הסדנא בעין השופט והכנס בעקבותיה יצאו מהערכת מצב מסוימת לגבי המציאות. הייתה כוונה להגיע לקיבוצים לדיונים על המסר ועל התכנים. בפועל לא הגענו לקיבוצים וקיימנו מפגשים אזוריים בודדים. לדעתו חשוב להגיע לקיבוצים ולהיפגש עם חברים רבים.

אהרון - מצטרף למי שרואה את הכנס כהמשך לסדנא בעין השופט. מברך על כך שמסמך סדנת עין השופט התקבל על ידי משתתפי הכנס כנייר מנחה. הייתה אמירה ברורה מה הם תנאי המינימום לקיומו של קיבוץ שיתופי והייתה אמירה שהקיבוץ השיתופי חי ואינו נתון לשליטה של התהליך הדטרמיניסטי של "סוף הקיבוץ". רואה חשיבות בארגון החברים השיתופיים בקיבוצים הדיפרנציאליים. נכון להגדיר אותנו כ"תנועה בתוך ארגון", היות ולדעתו התנועה הקיבוצית היא היום יותר ארגון ופחות תנועה. המשימות של המטה הן רבות ונחוץ תקציב מתאים. 700 אש"ח לשנה זה מעט מדי. צריך להיאבק על הגדלת חלקנו בתקציב התנועה. בנוסף צריך לפנות לקיבוצים לתרום, כל אחד על פי יכולתו. צריך לגייס גם תקציבים ציבוריים. מכל זה ייתכן שנצליח לגייס תוספת משמעותית לתקציב.

מאיה - צריך להוביל תהליך של הכרות ודיונים, בקיבוצים ועם הקיבוצים. ביוטבתה, לדוגמא, מקיימים תהליך מתמשך של "תחזוקת השיתוף". במשך מספר שנים הם עורכים סקרים ובין היתר שואלים במה את גאה ביוטבתה. מעניי לראות שבעבר החברים השיבו: "בגלל המחלבה".

בשנה האחרונה השיבו רוב החברים: "בגלל השיתוף".

יואל - הסדנא והכנס היו מוצלחים מאוד. נוצרו ציפיות רבות וצריך לעשות הכל כדי שלא תהיה אכזבה. אם לא יהיה המשך, לא תהיה פעילות ולא יהיה מאבק, לא יקרה הדבר. מסכים עם אהרון שהתנועה הקיבוצית הפכה להיות רק ארגון. אחת הדוגמאות הקשות היא המאבק של התק"צ בנושא הקרקעות. להרגשתו, "מעוף" לא מזוהה מספיק עם המטה השיתופי. מביא כדוגמה לפעילות חשובה את התמיכה במעגל הקבוצות.

אילנה - בתגובה לדברי אהרון: הפרופיל המקצועי והתעסוקתי בקיבוצים השתנה וזה לטובה. הציגה כמה דוגמאות של התארגנויות קואופרטיביות מחוץ לקיבוצים.

אליעזר - להערכתו, אם נבוא לקיבוצים ונבקש החלטה על חברות בתנועה השיתופית ייתכן שרק מיעוט אידיאולוגי יתמוך.

מנצ'ר - הצטרף לפעילות בזמן האחרון. אין בסיס איתן להכרעה על חברות בתנועה השיתופית. צריך להתמקד במספר פעילויות חשובות, ביניהן הערבות ההדדית בין הקיבוצים השיתופיים. מאמין שזה יצליח ומנסה לקדם מודל של סיוע בין קיבוצים באזורו. תומך בארגון גרעינים של בני קיבוצים להצטרפות לקיבוצים שיתופיים. מציע שכל אחד מאיתנו יגייס חבר נוסף מקיבוצו לפעילות במטה.

אלישע - חשוב לרכז מאמץ בהגעה לחברים בקיבוצים. אסור לפחד ולחשוש מהחשיפה, גם אם יגיעו רק חברים בודדים לפגישות. גם בעתיד חלק גדול של פעילותנו ימשיך להתבצע בהתנדבות. במובן זה יצרנו דפוס ייחודי בתנועה כולה. יחד עם זאת, חשוב לפעול גם להגדלת התקציב.

מריו - פירט כמה נושאים ותחומים שהצוות הפעיל כבר החל לפעול ולקדם אותם בעקבות הכנס, ופנה לחברים נוספים מהמטה ומהקיבוצים להצטרף לצוותי העבודה.

יהודה - לא חושב שנכון ללכת היום לקיבוצים ולבקש הכרעה ישירה וחזיתית על החברות במטה. סקפטי לגבי היכולת להגדיל את חלקנו בתקציב התנועה, אבל תומך בהצגת הדרישה. מציין ומדגיש את פעולת "מעוף", המתקיימת בתנאים כלכליים קשים. מציע לבקש ממעוף להציג את פעילותה למזכירות המטה.

  

     סוכם:

  1. המטה השיתופי יעשה מאמץ מרוכז להגיע בהקדם לפגישות עם החברים בקיבוצים השיתופיים.
  2. הצוות הפעיל יתרגם את מסמך הסדנא בעין השופט, ואת דיוני הכנס, לתוכנית עבודה מפורטת שתוצג למזכירות לאישו

ד .    איגום והפצת הידע השיתופי
        צוות שחברים בו: אורי, אליעזר, נטע ואיציק צפדיה הציג נייר עבודה, למיתוג, ריכוז והפצת הידע השיתופי.

המטרה:

1.      יצירת כלים שיביאו ידע שיתופי זמין לכל המעוניין.

2.      פרסום הכלים והבאתם לידיעת ממלאי התפקידים בקיבוצים וכלל הציבור.

3.      בנייתם הכלים באופן שיהיה נגיש לכל.

4.      מיתוג הידע כ"ידע חדשני, מוביל ורלוונטי".

5.      קשירת קבוצה רחבה של תומכי השיתוף בגילאי הביניים להובלת הפרויקט ולמעורבות במטה השיתופי.

 

דרכי הפעולה:

1.      הקמת אתר אינטרנט איכותי.

2.      בניית מאגר שיושתת על ידע שנוצר במקומות שונים, והוא זמין לשימוש ללא תשלום.

3.      הקצבת כ- 15,000 ₪ להקמת האתר ועיצובו.

4.      הקצאת 3 חודשי עבודה להקמת האתר, ריכוז הידע והשקת האתר.

5.      הקצאת יום או יומיים בשבוע לתחזוקה שוטפת ולעדכון מתמיד של הידע.

 

מריו - יש חומר, צריך לרכז אותו. חשוב לשדרג ולמתג את החומר נכון.

אלישע - מציע לתת לרעיון את ברכת הדרך ולהקציב את הסכום המבוקש.

מרק - הבעיה של המטה היום היא שהדברים אינם זמינים בזמן אמת. תומך ברעיון המוצע. מציין את הקושי לפעמים, בחיבור בין ניסיון של קיבוצים שיתופיים מסוימים, למציאות ולצורכים של קיבוצים אחרים. חשוב לציין על יד כל מרכיב של ידע שם או שמות פרטיים, עם מספרי טלפון.

בהזדמנות זו רוצה להדגיש את הצורך לעבור משמירת הקיבוצים השיתופיים בלבד לפעולה להפצת רעיונות השוויון והשיתוף בחברה כולה.

 

סוכם:

המזכירות תומכת בקידום הצעת הצוות להקמת אתר שירכז וישדרג את הידע השיתופי.

 

רשם: אלישע

 

פרוטוקול הישיבה מיום 12/10/2010
נכתב בתאריך
29/12/2010הרשמה לניוזלטר שלנו