עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מ-12/10
shitufi@tkz.co.il

טלפון:  03-6925418 

פקס:03-6925417

‏14 אוקטובר, 2010

‏‏ו' חשון, תשע"א 

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מיום 12.10.2010

 

השתתפו: משה רוזן (ניר יצחק), יהודה סלמון (צובה), מאיה שפיר (יטבתה), אורי מתוקי (דרור ישראל), איציק צפדיה (עין חרוד איחוד), שרה כהן (קטורה), מיכאל לבני (לוטן), גיא טובול (השומר הצעיר), תומר פריאל (רביבים), אורי אופיר (צעירים), דורון נדיב (משמר העמק), אילנה לפידות (קואופרציה), מרק מרקוס (אורים), אלעד הראל (קבוצות), אברהם (מנצ'ר) דבורי (בארי), רחל אפרים (המטה השיתופי), ערן הרשקוביץ (עין חרוד איחוד), עירית גילה (לביא), ניצן פלדמן (יזרעאל), דדה עמיר (משמר העמק), עוזי בן שלום (דגניה ב'), דגי חבויניק (זיקים), אלישע שפירא (עין השופט), מריו טויב (ניר יצחק), חגי אלון (מעוף). סה"כ 25 משתתפים.

 

א.     אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת (17/8)
הפרוטוקול אושר.

ב.     ברכה לגרעין "שתולה" לפלך:
דורון נדיב בירך את אנשי "פרדס" ודרכם את כל חברי גרעין "שתולה", שעלו לאחרונה לקיבוץ פלך.

ג.      תוכנית הכנס השנתי
מריו טויב הציג את תוכנית הכנס השנתי שיתקיים ב-17-18.11 ביוטבתה.
הכנס מתחלק לשני נושאים מרכזיים:
היום הראשון יוקדש ל"חברה הישראלית והקיבוצים - מבט לעתיד".
היום השני יוקדש ל"חזון הקיבוצים השיתופיים - תפקידי המטה השיתופי".
בדיון הועלה הצורך להוסיף חוג שיעסוק בצמיחה דמוגרפית וחוג אחד או שניים שיוקדשו לפגישה עם קיבוץ מקיבוצי האזור. כמו כן, הודגש הצורך בגיבוש המלצות לפעולה, בתחומים השונים, שעיקרם: היותנו מערכת אוטונומית במסגרת התנועה - "תנועה בתוך תנועה". כמו כן התבקש הצוות הפעיל ליזום דיון במזכירות על היערכותנו למושב ב' של ועידת התנועה.

ד.     שיתף פעולה בין קיבוצים
אברהם (מנצ'ר) דבורי  הציג את  עיקרי הצעתו לשיתוף פעולה יזום בין קיבוצים.
מטרת היוזמה לקדם פעילות של עזרה הדדית וליווי קיבוצים בקשיים על ידי קיבוצים מבוססים. אימוץ דפוס העבודה המוצע מבטא מגמה של הרחבת הערבות ההדדית, מתוך הקיבוץ עצמו, גם לקשר שבין הקיבוצים. הסיוע אינו אמור להיות מושתת על פילנתרופיה. הוא יהיה מושתת בעיקר על: ליווי, הדרכה ושיתופי פעולה כלכליים וחברתיים בין הקיבוצים.

לאחר דיון, הערות והבעת תמיכה ביוזמה סוכם:

1.            מאמצים את ההצעה ואת נייר העבודה שהוצג ונערכים ליישומו.

2.            מקבלים את הצעתו של אברהם (מנצ'ר) לרכז את הפעילות ולהתחיל מפיילוט בשני צמדי קיבוצים.

ה.     הקשר של תנועות הנוער והבוגרים עם הקיבוצים
דורון נדיב דיווח על דיון שהחל בהנהלה הציבורית של השומר הצעיר, שכוונתו לחזק את הקשר של תנועת הנוער ותנועת הבוגרים עם הקיבוצים, ועל הכוונה להרחיבו גם לתנועות האחרות.
בחילוף דברים קצר הודגש כי על רקע קשרי המטה השיתופי עם הנהגות התנועות, חשוב שהמטה השיתופי והנהגות התנועות, יקימו בעניין זה דיון פתוח ורציני.
המסגרת המתאימה לדיון היא "הברית השיתופית".

 

סוכם:

נכין דיון מקיף על יחסי המטה השיתופי והקיבוצים עם תנועות הנוער ותנועות הבוגרים.

 

רשם: אלישע

 

נכתב בתאריך
18/10/2010הרשמה לניוזלטר שלנו