עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מ-17/8
shitufi@tkz.co.il

טלפון:  03-6925418 

פקס:03-6925417

‏18 אוגוסט, 2010

‏ח' אלול, תש"ע

 

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מיום 17.8.2010

 

משתתפים: אליעזר גוטמן, אלעד הראל, דני זמיר, אלישע שפירא, מיכאל לבני, איציק פלג, אורי אופיר, גיא טובול, חגי אלון, עירית גילה, יאיר נוי, מיגל זרקוס, דגי חבויניק, משה רוזן, חיקי כספי, עזרא דלומי, אורי מתוקי, יואל מרשק, דורון נדיב, אילנה לפידות, אמציה רייז, מריו טויב.

 

א.    אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת (מ-23/6)

הפרוטוקול אושר.

 

ב.      דו"ח שוטף של מריו:

דיווח על פי נייר שהוגש מראש לחברי המזכירות. עיקרי הדו"ח:

 • קורס המזכירים אמור להתחיל באוקטובר הקרוב. ההרשמה בעיצומה.
 • מדור חינוך - מקיים קורסי קיץ במספר קיבוצים.
 • מדור צעירים - מקיים מפגש שלישי של ועדות צעירים בקיבוצים.
 • רפסודיית הצעירים תתקיים בתאריכם 2-3 לספטמבר.
 • מקדמים את גיוס הגרעינים לקיבוצים השיתופיים.
 • התקיימו פגישות עבודה עם מעגל הקבוצות על ניסוח נייר העבודה המשותף.
 • חברת מעוף עובדת היום בכ-40 קיבוצים.
 • הכנס השנתי - מתקדמות ההכנות לקראת הכנס המתוכנן בחודש נובמבר בערבה.
 • תקשורת - עיתון "במקום", האתר "שווים", כתב העת "חברה-מפנה", הכול בעבודה.
 • תקציב - על פי התחזית שלנו אנחנו בגרעון זמני של כ-20 אש"ח. נפעל כדי לסגור את הגרעון.
 • חשוב לציין את ריבוי הפעילים של המטה העובדים בהתנדבות. 

ג.       העתירה לבג"צ כנגד הרפורמה בקרקעות

אורי מתוקי דיווח על ההתפתחויות בעתירה שאנחנו (המטה השיתופי) בין מגישיה. הבג"צ ביקש את המדינה להגיב תוך 30 יום על העתירה בהתייחס לחוק היסוד ולהתייחס להרחבת ההגדרה של "הקרקע העירונית". בינתיים הודיע שר השיכון שהמדינה מקדמת את הרפורמה.

בכוונת קבוצת העותרים לפנות לבית המשפט ולבקש צווי מניעה עד לסיום הדיון בבג"צ.

 

ד.      תנועה בתוך תנועה

אלישע הציג את נייר העקרונות לקיומה של "תנועה בתוך תנועה" (הנייר מצורף בזה) ואת המשמעויות הנובעות מכך.

חיקי: לדעתו יש לבחור בין 3 חלופות: הראשונה - המשך המצב הקיים.השנייה - להגדיר באופן ברור את המבנה הארגוני-משפטי. השלישית - פילוג מתנועת האם. לדעתו צריך להקים צוות שיגבש את המשמעויות הברורות של "תנועה בתוך תנועה".

חגי: תומך בנייר שהוצג למזכירות. הנייר הוא פיתוח של הנייר הראשוני שהוכן על ידי דורון נדיב ואמרי רון. מציע להעביר את הנייר לקיבוצים, כדי שיתאפשר דיון מקדים בו. להערכתו תנועת האם מאבדת את תפקידיה ואת משמעותה בעיני הקיבוצים וחבריהם. על רקע זה על המטה השיתופי להציע הוויה תנועתית משמעותית. מציע לחדד אמירות לגמי המשאבים והנוכחות שלנו במערכות התנועה וכלפי החברה הישראלית.

דורון: הנייר טוב ונכון. טוב שנשארו "שטחים אפורים". לא נכון לחדד עד הסוף. אנחנו כבר פועלים כתנועה בתוך תנועה. חשוב לפתח את הרעיונות בהתייחס להתפתחויות שתהיינה בסביבה הרלוונטית. מציע להגדיר את הקשר שלנו עם החברים השיתופיים בקיבוצים הדיפרנציאלים.

דגי: חושב שהנייר טוב. היה מעדיף להגדיר את פעילותנו כ"אוטונומיה". בעבר היו ימים בהם חשב על פילוג. נכון להיום לא נחוץ פילוג. חש בשינויי כיוון בהנהגת התנועה.

עזרא: מציע לחזור לשם "המעגל השיתופי". צריך לשקול מי העורף היותר רחב שלנו. לא מתרשם מההצהרות על שינויי כוון של הנהגת התנועה. נוצר פער גדול בין המהות לבין המבנה הארגוני. מציע לשקול "קשר פדרטיבי" בו ממצים את הנושאים המשותפים ביחד ולכל אחד מרחב פעולה עצמאי.

מיכאל: מציע לקבל עכשיו את הנייר כביטוי לתהליך אבולוציוני ולמצב שברובו מתקיים בפועל. מנסה לברר את משמעות המושג "תנועה בתוך תנועה", לדעתו אנחנו "תנועה בתוך ארגון".

יואל: המסמך טוב מאד. מבקש מספר תיקונים.

 1. לתת ביטוי מובהק יותר לאחריות של המעגל השיתופי לכלל החברים והקיבוצים.
 2. מציע לציין את שיתוף הפעולה עם אגף המשימות.
 3. מציע להגדיל את התקציב כדי שיענה על הצרכים.

אלעד: התנועה הקיבוצית לא התפוררה מעצמה, היא פורקה על ידי כוחות פוליטיים בעלי עניין. המעבר מארגון פוליטי לארגון לא פוליטי הוא תהליך הפירוק עצמו. לדעתו צריך לפעול כארגון פוליטי ולא כ"עמותה". חשוב להגדיר את תהליך קבלת ההחלטות ואת המחויבות של הקיבוצים.

דני: אנחנו עשויים לגלות שהכותרת "תנועה בתוך תנועה" תהיה פרובוקטיבית ותעורר תגובות קשות. צריך לדעת שבקצוות יש גם שנאה מסוימת ל "הוויה השיתופית".

חלק מ"הדחף לפרק" נובע ממניעים רגשיים. לדעתו הדיבור על פילוג אינו מעוגן במציאות הקיבוצים השיתופיים. ספק האם יש שלושה קיבוצים שיתפלגו וספק האם יש אפילו אחד. צריך לבדוק לאן מוכנים ללכת בתחום הכלכלי? לדעתו בטרטוריה הקיבוצית נוצר צורך לפתרונות שונים. בקיבוצים השיתופיים קיים הצורך למצוא פתרונות שיתופיים חדשים. בקיבוצים הדיפרנציאלים צומח הצורך להבטיח את זכויות הפרט.

 

סוכם:

 1. מאמצים את התפיסה של "תנועה בתוך תנועה", כפי שבאה לביטוי במסמך שהוגש למזכירות.
 2. יודגש ויובהר הסעיף המתייחס לצירופם של חברים מקיבוצים דיפרנציאלים.
 3.  נאחד את הנייר הרעיוני עם הנייר הארגוני בו דנו היום.
 4. בנייר הכולל יהיה ביטוי הולם לשליחותנו בחברה הישראלית.
 5. יוקם צוות מצומצם לשיפור הניסוח ולקיצור שני הניירות.
 6. הצוות הפעיל, בהתייעצות עם חברים נוספים יגבש הצעה מפורטת למבנה הפעילות ולגיוס משאבים.

 רשם: אלישע

 

נכתב בתאריך
5/9/2010הרשמה לניוזלטר שלנו