עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

נגד שאר העולם

נגד שאר העולם

מאת יובל שפרוני, 24/8/2010

 

המאבק שמנהל הצוות השיתופי בנירים הוא נגד "שאר העולם". המזכירות באופן טוטאלי נגדנו, אין הליך של צדק, אין תמיכה ומשאבים. הכל הולך לצד השני

 

אנסה לתאר בקצרה את קורות הניסיון להפיכת קיבוץ נירים מקיבוץ שיתופי למודל רשת ביטחון ושכר דיפרנציאלי (הקיבוץ המעמדי), ובמקביל את מאבקו של הצד השיתופי בתהליך.

 

בערך לפני כשנתיים התקבלו בנירים מספר החלטות, המאפשרות לצוות שקרא לעצמו "נירים מחר" להביא הצעות לשינויים באורחות החיים של הקיבוץ. החלטות אלו, שהתקבלו בצורה דמוקרטית ובתמיכת רוב החברים, לא היו מפורטות ולא קבעו מה בדיוק יהיו השינויים, כך שהנושא היה כללי ולא עורר התנגדות מצד החלק השיתופי.

 

תוך כדי התקדמות התהליך התברר, שמדובר במודל "רשת ביטחון ושכר דיפרנציאלי".

 

הבנתי, כמו גם רבים אחרים, שאם לא תקום התנגדות לתהליך, נקום יום אחד ונמצא קיבוץ קפיטליסטי, שמתגמל בעיקר את בעלי ההכנסות הגבוהות ומקפח את בעלי השכר הנמוך והפנסיונרים.

 

למעשה, נהפוך לישוב מעמדי לכל דבר שהשם "קיבוץ" כבר לא הולם אותו.

 

הנחת העבודה שלי הייתה, שאם יש מעט עשירים, הרי שמעצם ההגדרה חייבים להיות הרבה עניים, ולא יתכן שאלה יתמכו במהלך שבו יילקח מהם הקיבוץ, לא יינתן להם דבר במקומו וגם רמת החיים שלהם תרד בצורה ברורה.

***

לאחר שהחלטתי להוביל צוות שתומך בהמשך הקיבוץ השיתופי, פעולותיי הראשונות היו:

·         תליית מספר מודעות בלוח המודעות הכללי ובמקומות נוספים.

·         כינוס מספר פגישות, בהן זימנתי חברים המזדהים עם דרך הקיבוץ השיתופי ומתנגדים לשכר הדיפרנציאלי, והרואים בו, כמוני - את סיום הקיבוץ.

·         קראתי לחברים להתפקד לשורותינו - גם בכנסים שקיימנו, או בהודעה אישית אלי.

 

בפעולות אלו התפקדו כ-80 אנשים והוקם צוות שראה בקבוצה זו נחמה ועידוד וסיבה לצאת למאבק על דמותו של הקיבוץ (קיבוץ נירים מונה כ-180 חברים).

***

מוסדות קיבוץ נירים פעלו לאורך שנים בצורה שיתופית, ובדרך כלל תוך הסכמה רחבה במרבית הנושאים שעלו על הפרק.

 

עם תחילת המאבק הציבורי נגד הפרטת הקיבוץ והשכר הדיפרנציאלי, התברר לנו לתדהמתנו, שכל המזכירות והעומדת בראשה, התגייסו בצורה טוטאלית ומלאה לצד הדיפרנציאלי. הם תיפקדו, למעשה, כזרוע של הצוות הנבחר להוביל אותנו לדגם המעמדי.

 

נוסף לכך הוברר לנו, בשיחות עם המזכירה והמזכירות, שלא נזכה לשום הליך של צדק והוגנות, ואין סיכוי שנקבל תמיכה ומשאבים למאבקנו.

 

את מאבקנו ראינו כהוגן וראוי, שעה שאנו מייצגים קבוצה גדולה מאוד של חברים (80 איש), שהם כמעט חצי מחברי הקיבוץ. אך כל בקשותינו נתקלו בהתנגדות מצד המזכירות והמזכירה. כך, בטיעונים שונים ומשונים, הפכו כ-80 מחברי הקיבוץ "ללא מיוצגים במוסדות הקיבוץ ומופלים לרעה".

 

כאן אני רוצה לומר בצורה מודגשת: מזכירות קיבוץ נירים, כמו בכל קיבוץ אחר, אמורה על פי ההיגיון והתקנונים לייצג את מגוון הדעות הקיימות בציבור, ודאי בתקופות של שינויים ואי הסכמות. אך מזכירות נירים התייצבה בצורה ברורה עם צוות ההפרטה והשכר הדיפרנציאלי, תוך קיפוח מובהק של הקבוצה השיתופית.

***

בערך באותו זמן שמענו שבקיבוץ ניר עוז השכן, הנאבק אף הוא על חייו השיתופיים, החברים הצליחו ברוב קולות לעצור את התהליך הדיפרנציאלי. מהם גם למדנו, ששם הייתה מזכירות ממלכתית, שהקימה מראש שתי קבוצות, שיתופית ודיפרנציאלית, ותקצבה את שתיהן בצורה שוויונית.

 

לאחר שנפגשנו עם מספר חברים מניר עוז, קיבלנו מהם את חוברת העבודה השיתופית שלהם, עשינו בה התאמות קלות והוצאנו אותה לחברי נירים. בדף הפותח נאמר בבירור, שהיא מבוססת על החוברת השיתופית של ניר עוז. החוברת יצאה בצורה פרטית, מכיוון שהמזכירות סירבה בכל תוקף להוציאה בצורה רשמית.

***

בשלב זה הצוות השיתופי הבין, שמול צוות השכר הדיפרנציאלי, שנהנה מיועץ ארגוני בשם ישראל צופים, נתמך על ידי המזכירות ורוב מוסדות הקיבוץ ותוקצב בנדיבות, גם לנו אין ברירה ועלינו להיעזר בייעוץ ארגוני כדי לשרוד במאבק. פניתי אל יושב ראש הזרם השיתופי אלישע שפירא והוא מצידו הפנה אותי לחברת "מעוף", שמתמחה בעזרה לצוותים שיתופיים שנאבקים על דמותו השיתופית של קיבוצם.

 

רק אז, במאבק מול מזכירות הקיבוץ, שכלל ניסיון לשכנוע לצד איומים בפנייה לתקשורת ולרשויות החוק, תקצבה המזכירות את פעילות הצוות השיתופי ברמה המינימאלית ביותר ואפשרה לנו להוציא ניירות עמדה, לקיים מפגשים, הרצאות וחוגי בית, וגם להוציא חוברת עקרונות המבטאת שינויים רבים שעל הקיבוץ השיתופי לעשות על מנת להמשיך ולהתקיים בכלים שיתופיים.

 

במקביל, הוציא צוות השכר הדיפרנציאלי חוברת מפורטת, קיים עליה פגישות לימוד, קיבל חלופות מהחברים והוציא אותה מחדש בצורה מעודכנת.

***

החוברת עברה להצבעה בקלפי, כשברקע העמיד הצוות השיתופי אלטרנטיבה של שינוי שיתופי, אליו נחשף הציבור במהלך החודש האחרון.

 

צוות השכר הדיפרנציאלי האמין לפני ההצבעה שיזכה ברוב גדול בקלפי, והופתע מהתוצאות: 57% לדיפרנציאלים, 43% לשיתופיים.

 

כדי להבין את משמעות ההצבעה צריך לפרש ולהסביר: די היה בהצבעה של 25% "שיתופיים" כדי לחסום הכרעה בסיבוב הראשון. הצבעה של 33% התומכים בקיבוץ השיתופי הייתה חוסמת הכרעה בסיבוב השני. השיתופיים בנירים קיבלו כבר בסיבוב הראשון 43%.

***

כדי להעביר את השינוי באורחות החיים נדרש רוב של מעל ל-75% מקולות החברים בהצבעה הראשונה, כפי שנקבע בתקנון רשם האגודות.

 

בנירים התקבלה החלטה הנוגדת את תקנון רשם האגודות. על פי החלטה זו, ניתן ללכת להצבעה שנייה, ובמידה וההצעה תעבור ב-66% (2/3) מקולות המצביעים ניתן יהיה לצאת לתקופת הרצה של שנה.

 

פסיקת רשם האגודות היא חד משמעית: לא ניתן ללכת לתקופת הרצה של שינוי באורחות חיים  ללא תמיכה של 75% לפחות מקולות כלל החברים.

 

לפיכך, פנינו לרשם האגודות. הפנייה עוררה כעס רב, אבל בעיתות של משבר ואי הסכמה, כשחברים בגוף שיתופי חשים שאין הם מקבלים את הייצוג והתמיכה הראויים, הם פונים לתקנון האגודה ולרשם האגודות האחראי על שמירתו.

 

עקב הכישלון להשיג את הרוב הדרוש נמסר מטעם מוסדות הקיבוץ לחברת "מעוף", כי עליה להפסיק את עבודתה בנירים. כל בקשה לתקצוב של הצוות השיתופי נענתה בסירוב גורף.

 

עתה, הצוות השיתופי מחפש תורמים ותרומות להמשך המאבק לשמירה על אופיו השיתופי של הקיבוץ.

 

אנו נערכים להצבעה הבאה והגורלית, אשר תקבע את עתידנו הקיבוצי.

 

מתוך במקום מס' 19 הרשימה נכתבה בשם הצוות השיתופי בנירים

נכתב בתאריך
24/8/2010הרשמה לניוזלטר שלנו