עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

גאונות הגם וגם

גאונות הגם וגם

מאת אלישע שפירא, 28/7/2010

 

התחדשות בטכנולוגיות, בשיטות העבודה, במבנה הארגונים ובכל מה שמשפיע על הביצועים והתוצאות, יחד עם שמירה קפדנית על מה שקרוי "ליבת הערכים", היא גאונות הגם וגם, המאפיינת ארגונים מצליחים

 

השינויים המשמעותיים ביותר של סוף שנות השמונים ותחילת שנות התשעים בקיבוצים היו המעבר מהשכלה ליחידים למתן הזדמנות להשכלה לכולם, יחד עם העברת הבחירה והאחריות על ההשכלה ועל המקצוע לחברים. לא הפרטה במשמעותה המקובלת, אלא אחריות משותפת לבחירתו של הפרט ולאפשרות מימושו העצמי בתוך החברה. כך תמה תקופה. תפקידן של ועדות ההשכלה ותפקידו של "סידור העבודה" ההיסטורי השתנו ללא הכר. ועדות ההשכלה הפכו לגוף מייעץ, תומך ומלווה, ואת סידור העבודה החליפו יחידות מש"א. שינוי חיובי מאוד אך מאתגר.

 

הוא חיובי כי הוא מעמיד את האדם (הפרט) במקום הנכון, כשותף ריבוני בחברה. הוא מאתגר דווקא בניסיון לקיים את חירותו של הפרט מבלי לאבד את האחריות המשותפת. שינוי משמעותי ומבורך נוסף הוא כניסת הקיבוצים באותן השנים לבניית חיסכון פנסיוני על שם החברים. שינוי שהיה במידה רבה תוצאת המשבר הקשה של שנות השמונים. גם כאן נשמר השילוב המיוחד של דגש על הביטחון לפרט, מתוך אחריות חברתית כוללת. שינויים אלה היו לנחלת רוב הקיבוצים עוד לפני שבאו לעולם שאלות "הסיווג" והמעבר לשכר דיפרנציאלי.

 

***

כל קיום מתמשך, בטבע ובמציאות האנושית, אפשרי רק בשילוב המיוחד של שימור והתחדשות. ללא התחדשות והתאמה מתמדת למציאות המשתנה לא ישרוד הפרט בטבע ולא ישרדו תרבויות, עמים, חברות וארגונים. חברות ועמים נמוגו בהיסטוריה. תרבויות שקעו ואימפריות התפוררו, כאשר חברות חדשות צמחו ואימפריות אחרות תפסו את מקומן של קודמותיהן. אך יש דרך נוספת לחדול ולהעלם, היא דרך הסתגלנות ללא גבולות. ההטמעות בסביבה תוך ויתור על הייחודי והמהותי. המהותי (המייחד) לסוג, למין, לחברה, לתרבות או לארגון. זו מסקנתם של צמד החוקרים האמריקאים, קולניס ופוראס, שכתבו את הספר "לנצח נבנו" (אותו כבר הזכרנו כאן בעבר). הם חקרו חברות כלכליות מובילות שהתמידו בהצלחתם יותר מחמישים שנה, והם הגיעו במחקרם למסקנה שחברות אלו הצטיינו "בשילוב המיוחד של התחדשות ושימור". התחדשות בטכנולוגיות, בשיטות העבודה, במבנה הארגונים, בדרכי השיווק ובכל מה שמשפיע על הביצועים והתוצאות, יחד עם שמירה קפדנית על מה שהם מכנים "ליבת הערכים".

 

ליבת הערכים הכוללת את טעם הקיום, היעוד, המטרות שמעבר למטרות העסקיות המידיות והערכים המכוננים של הארגון. הם יוצאים בלשונם כנגד הרודנות של ה"או" והם משבחים את הגאונות של "הגם וגם". התחדשות מתמדת על בסיס ליבת ערכים קבועה. למרות השוני בין "פירמות כלכליות" לחברות וארגונים חברתיים, נראה שהגדרת "הגאונות של הגם וגם" מציבה אתגר חשוב לחברה הקיבוצית. אתגר של התחדשות ללא ויתור על ערכי הליבה של השותפות והשוויון. אתגר שרוב החברים והקיבוצים ויתרו עליו אך הוא אפשרי ועשרות קיבוצים ואלפי חברים ממשיכים להתלבט בו.

***

בניגוד לתדמית הרווחת, כאילו נגמרו השינויים והכיוונים להתחדשות שיתופית ועכשיו עלינו לבחור בין קיפאון להליכה עם ההמון ולהיות כמו כולם, מתרחשים בקיבוצים השיתופיים מהלכים וניסיונות מעניינים של התחדשות שיתופית. אמנה כאן אחדים מביניהם:  

*      עדכון כללי הקליטה לקיבוץ והגדרה מחודשת של היחסים בין המצטרפים לקיבוץ בכל שלב.

*      תקנון חלופי כ"פרק רדום" בתקנון הקיבוץ, הקובע ומגדיר את הכללים למקרה של שינוי עקרונות היסוד המוסכמים.

*      הגדלת מרחב הבחירה לפרט על ידי איחוד תקציבים והעברת תחומים נוספים לאחריות החברים.

*       יצירת אפשרויות לבחירה בין פנאי לתקציב ("תקציב גמיש") על בסיס הזדמנות שווה לכל ומתן ערך שווה לכל עבודה ולכל עובד.

*      שיוך חלק מפירות הנכסים היצרניים לחברים, לשימוש בחייהם ולהורשה, במסגרת קרנות מיוחדות.

*       הגמשת כללי הבניה לשיכון והעברת זכויות המגורים לתקציב, כדי לאפשר לחברים בחירה בין גודל ואיכות הדירה לשימושים אחרים.

 

אלה ועוד קורים ונבדקים בקיבוצים ובמטה השיתופי, כחלופות למהלכי הפירוק וההפרטה הגורפת. על חלקם אכתוב ביתר פרוט ברשימות הבאות.

 

למאמרים של אלישע שפירא
נכתב בתאריך
28/7/2010הרשמה לניוזלטר שלנו