עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

הזמנה לכנס לקראת הדיון על בג"צ הקרקעות

המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים בשיתוף מגזין 'ארץ אחרת'

 

מזמינים אתכם לכינוס בנושא:

 

והארץ תימכר?

כינוס לקראת הדיון על בג"צ הקרקעות

 

יום חמישי, י"ב בתמוז תש"ע 24.6.10, בשעות 16:30-19:00

במכון ון ליר בירושלים, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים

 

בחודש אוגוסט 2009, חוקקה הכנסת את חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), התשס"ט-2009.

 

החוק שנחקק לאחר מאבק ציבורי ופרלמנטרי מאפשר למדינה להעביר את הבעלות ב-800,000 דונם של מקרקעי ישראל לידיים פרטיות. העברת בעלות במסת קרקע אדירה זו תשנה את פני הארץ והחברה בישראל - עתודות קרקע המיועדות לדורות הבאים יועברו לידי מעטים.

 

בימים אלו תלויה ועומדת בבית המשפט הגבוה לצדק עתירה חוקתית שהוגשה על ידי קואליציה רחבה המונה את תנועות הנוער וארגונים מכל גוני הקשת בישראל. בעתירה מתבקש בית המשפט לבטל את סעיפי החוק המתירים העברת בעלות במקרקעי ישראל.

 

המרכז לצדק חברתי ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים העוסק במחקר מקיף על אחריות המדינה וגבולות ההפרטה, בשיתוף מגזין ארץ אחרת, שהוציא לאור לאחרונה גיליון המוקדש לסוגית הקרקעות - חברו יחד כדי לקיים דיון ציבורי עקרוני בצומת קריטי זה.

 

התכנסות וקפה

16:30

מנחה: במבי שלג, עורכת מגזין ארץ אחרת

16:45-19:00

הפרטת מקרקעי ישראל במבחן הצדק החלוקתי

ד"ר סנדי קדר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה; האגודה לצדק חלוקתי

 

רפורמת הקרקעות - המאבק שלא הושלם (הפרטת המרחב, הקרקע והתכנון)

ד"ר ארז צפדיה, המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית, המכללה האקדמית ספיר; חוקר בפרויקט הפרטה של המרכז לצדק חברתי ע"ש חזן במכון ון ליר בירושלים

 

הפרטה וביזור של מקרקעי ישראל: השלכות משפטיות, מרחביות וחברתיות

ד"ר ישי בלנק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

 

מגיב: פרופ' יצחק גל-נור, מנהל אקדמי של פרויקט ההפרטה במרכז לצדק חברתי ע"ש חזן במכון ון ליר בירושלים

 

 

דיון בהשתתפות הקהל

 

הכניסה חופשית / לפרטים נוספים: נעמיקה ציון 054-7689181, nomika@migvan.co.il

נכתב בתאריך
21/6/2010הרשמה לניוזלטר שלנו