עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

לצאת לעצמאות

לצאת לעצמאות

מאת מנצ'ר דבורי, 10/6/2010

 

על הקיבוצים השיתופיים להגדיר עצמם כתנועה עצמאית בתוך המסגרת הכוללת של התנועה הקיבוצית

 

כחבר המאמין בקיבוץ השיתופי, אני נחרד מחוסר האונים של מאמיני השיתוף אל מול מובילי השינוי בקיבוצים.

 

מספרם של הקיבוצים השיתופיים, ההולך ומתמעט, הוא עדות לחוסר האפקטיביות בה פועל המטה השיתופי במתכונתו הקיימת. להמשך קיומו של הקיבוץ השיתופי נדרשת אמונה עמוקה בצדקת הדרך, ובצידה מוטיבציה להלחם עליה.

 

הגדרה כתנועה עצמאית

 

אני סמוך ובטוח, כי מספרם של חברי הקיבוצים תומכי הדרך השיתופית גדול בהרבה מהיחס המספרי של מספר הקיבוצים השיתופיים מול מספר הדיפרנציאליים/ מעמדיים.

 

כדי לעמוד בפרץ, המטה השיתופי צריך להגדיר עצמו כתנועה עצמאית בתוך המסגרת הכוללת של התנועה הקיבוצית. תנועה, שיש בה את כל הכלים הנדרשים להיאבק על עמדותיה בתוך התנועה הקיבוצית ובתוך החברה הישראלית. תנועה, שיש בה מערכות חינוך ערכיות אידיאולוגיות, שיפיצו את תורתה במערכות החינוך הבלתי פורמאליות בתוך הקיבוץ ומחוצה לו. תנועה, שיש לה כלים ארגוניים לסייע לקבוצות וקיבוצים לקיים מסגרות לחיים שיתופיים. תנועה, השמה לה כמטרה להקים ולקיים קהילות החיות בשיתוף בצריכה ובייצור מתוך הכרה ואמונה בשוויון ערך האדם והעבודה.

 

הצעדים הנדרשים

 

להגשמת מטרותיה תפעל התנועה הקיבוצית השיתופית בדרכים הבאות:

1.      בניית כלים שיסיעו לחברים בעלי אידיאולוגיה שיתופית, לשמור על עקרון השיתוף בקיבוציהם (ימי עיון, הנחיה וליווי חברים בדיונים על הפרטות ושכר דיפרנציאלי בקיבוציהם).

2.      קיום סמינרים למדריכים ולמובילי דעת קהל בנושאים של שיתוף, שוויון וצדק חברתי.

3.      עידוד וטיפוח הפעילות החינוכית בקרב בני הנוער בקיבוץ ובעיר בנושאים שביסוד האידיאולוגיה של הקיבוץ השיתופי.

4.      ליווי וסיוע לקבוצות השואפות להקים ולקיים מסגרות חיים שיתופיות בכפר ובעיר.

5.      סיוע במאבקם של חברים בקיבוצים המופרטים במלחמתם לצמצום פערים ולשמירת זכויות הקבוצות החלשות בקיבוצים אלו.

6.      ניהול מאבק מתמיד לשמירה ולהרחבת רשת הביטחון בקיבוצים הדיפרנציאליים.

7.      קיום מערכת של אימוץ קיבוצים שיתופיים חלשים ע"י קיבוצים שיתופיים חזקים.

 

מאיפה יבוא הכסף?

 

א.      2/3 מהמסים שהתנועה גובה מהקיבוצים השיתופיים יועברו לתנועת הקיבוצים השיתופיים.

ב.      תנועת הקיבוצים השיתופיים תגבה דמי חבר מכל גוף או אזרח שמזדהה עם מטרותיה ורוצה להיות חבר בה.

ג.       הקיבוצים השיתופיים החזקים יידרשו לתרום, בדרך של שכנוע, לפי ראות עיניהם וחוזק אמונתם, כספים מעבר למס התנועתי הרגיל.

ד.      הקמת קרן שתגייס כספים מתורמים בארץ ובחו"ל.

 

המבנה הארגוני החדש

 

בראש התנועה השיתופית יעמוד מזכיר/ה נבחר/ת, שייבחרו במועצת התנועה. לידם יפעלו:

רכז רעיוני אידיאולוגי - שיעסוק בסמינרים ובליווי חברים בקיבוצים הנמצאים בדיונים על הפרטות.

רכז ומלווה - שילווה קבוצות אידיאולוגיות הרוצות לקיים מסגרות חיים שיתופיות, כולל טיפול בגרעיני התיישבות.

רכז כלכלי - שיסיע לקיבוצים שיתופיים הנמצאים בקשיים כלכליים, יבנה וילווה את מערכת האימוץ בין הקיבוצים וישמש גם כגזבר התנועה.

מזכירות התנועה תורכב מארבעה הפעילים שלה ועוד חמישה נציגים מקיבוצים שיתופיים ושני נציגים מחברי התנועה הקיבוצית השיתופית, שאינם חיים בקיבוצים שיתופיים.

מועצת תנועת הקיבוצים השיתופיים תורכב מנציג אחד מכל קיבוץ שיתופי או קבוצות שיתופיות ו-15 נציגים חברי התנועה שאינם חיים בקיבוצים שיתופיים.

 

רק בפעילות אקטיבית ולוחמת של הזרם השיתופי נצליח לעצב את דמותו של הקיבוץ המתחדש, ברוח עקרונות השיתוף והשוויון.

 

מתוך "במקום" מס' 16

 

נכתב בתאריך
10/6/2010הרשמה לניוזלטר שלנו