עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

מרחיבים את המעגל

מרחיבים את המעגל

מאת אורי אופיר 8/6/2010

 

על רקע אובדן הזהות השיתופית בקיבוצים המשתנים, הצטרפות מעגל הקבוצות למטה השיתופי היא בשורה חשובה

 

באסיפת חברים של מעגל הקבוצות השיתופיות, שהתקיימה בקיבוץ העירוני תמוז בסוף חודש אפריל, התקבלה החלטה עקרונית לתחילת תהליך הצטרפות למטה השיתופי והוקמה ועדה לצורך השיח עם המטה השיתופי, כדי לממש את ההחלטה עוד לפני הכנס השנתי של המט"ש באוקטובר הקרוב.

 

במעגל הקבוצות חברים כיום שבעה קיבוצים עירוניים וכמה קבוצות שיתופיות: קיבוץ תמוז בבית שמש, קיבוץ מגוון בשדרות, קבוצת מפרש בדרום ת"א, קבוצת חורש בירושלים, החבורה מקיבוץ עין השופט, קהילת קמה בבאר שבע וגרעין צ'יפופו בחיפה.

 

להחלטת ההצטרפות עתידה להיות משמעות מעשית גם על פעילות המטה השיתופי וגם על המשך השתלבותן של הקבוצות הללו במערכות התנועה הקיבוצית. אין היא מובנת מאליה. אלעד הראל, מהקבוצה השיתופית מפרש, רכז מעגל הקבוצות השיתופיות מסביר כי "הדיון וההכרעה על 'מרחב הפעולה' של מעגל הקבוצות הם משמעותיים להמשך פעילותו של המעגל והרחבתה".

 

גיבוש הסכמות משותפות

 

בחמש השנים האחרונות קיימו במעגל הקבוצות שיחות רבות על "מרחב הפעולה", אך עד לפגישה האחרונה לא התקבלה הכרעה ממשית והמעגל פעל בכמה מרחבים. עתה ניבנו הסכמות משותפות סביבן מתאגד מעגל הקבוצות, כולל המבנה הדמוקרטי שלו.

 

למה שמעגל הקבוצות ירצה קשר עם התנועה הקיבוצית?

אלעד הראל: "אנחנו מצפים שהתנועה הקיבוצית צריכה תחזור ותתפוס מקום מוביל במרחב השיתופי-סוציאליסטי בישראל, וככזאת אנחנו רוצים קשר עימה".

 

נתחיל מהתחלה, מהו מעגל הקבוצות?

"מעגל הקבוצות הוא התארגנות של מספר קבוצות שיתופיות, קיבוצים עירוניים וקהילות שיתופיות על בסיס שיתופי-סוציאליסטי. חלק מהקבוצות צעירות יותר וחלקן ותיקות יותר ומוכרות, דוגמת הקיבוץ העירוני בשדרות "מגוון" והקיבוץ העירוני בבית שמש "תמוז"".

 

למה קיים המעגל?

"התארגנות זו מהווה פלטפורמה להגשמה רחבה של הרעיון השיתופי. השוני באופן הגשמת השיתוף יוצר שיח פורה ודינאמי, אפשרויות רחבות ומתרחבות של הגשמת הרעיון השיתופי-סוציאליסטי ומעגל שותפים רחב ככל האפשר, כדרך פוליטית המקדמת שינוי ממשי בחברה. מעגל הקבוצות פועל ליצירת שותפות תרבותית, חברתית, כלכלית ופוליטית בין הקבוצות החברות בו, תוך חתירה מתמדת להרחבת השותפות הזו עם הקבוצות והקיבוצים מהתנועות השונות."

 

מה מייחד את המעגל?

"דבר הראשון, כולנו חלק משוק העבודה הישראלי, וזה יוצר תודעה מאוד ברורה. אנחנו חלק ממשי מהחברה הישראלית ומשפיעים בתוכה.

 

דבר שני שמייחד הוא ריבוי הפעילים הפוליטיים, אנו פועלים כחלק מהתארגנויות רחבות יותר.

 

השלישי זאת החממה. את החממה מוביל אליעד מקהילת קמה, החממה להקמת קבוצות, קיבוצים וקהילות שיתופיות של מעגל הקבוצות. מטרתה היא ליזום, לתמוך, לעודד ולעזור להקמת קבוצות שיתופיות חדשות.

 

אנחנו עושים זאת על ידי אותו עיקרון שמנחה אותנו בפעילות הפוליטית, באמצעות יצירת שיתופי פעולה רחבים. אנחנו מביאים איתנו ידע, כלים, ניסיון בכדי ליצור מסגרות, שיתנו ביטוי לפלורליזם שיתופי סוציאליסטי.

 

החממה מהווה נקודת מפגש בין תנועתית בנושא הקבוצות הבוגרות. אנו פועלים עם הצופים, עם בני המושבים, אחרי, החברה להגנת הטבע ובינה, ואנחנו נמצאים בחתירה מתמדת להרחבת ההשפעה שלנו".

 

אז בעצם, מה לכם ולקיבוץ השיתופי, המבוסס על תקנונים?

"הקיבוצים השיתופיים הם מגוון מאוד נרחב. כל קיבוץ נראה וחי אחרת, וכך גם במרחב השיתופי. אני רואה את המטה השיתופי כמנוע התחדשות מרכזי בתנועה הקיבוצית".

 

תרחיב קצת לכוונתך על פעילות פוליטית.

"חברים מהמעגל פועלים במסגרות רבות. המנחה של הפגנת השמאל בירושלים, למשל, הייתה אסתי, חברה ב"חורש". יש לנו חברים ביסו"ד, יש לנו חברים רבים בכוח לעובדים, וגם ב"עתידנו" - איגוד העובדים הסוציאליים שפועל בתוך ההסתדרות.

 

לצד זה, שלוש מהקבוצות החברות במעגל מפעילות עמותות, שמשפיעות על מרחב החיים שלהן: עמותת גוונים בשדרות, עמותת קהילה בבית שמש ועמותת תור המדבר - שמופעלת בבאר שבע על ידי קהילת קמה.

 

בנוסף לכך, יש חברים מהמעגל שפעילים בבית יגאל אלון ומפעילים עוד הרבה תוכניות ייחודיות שמשפיעות על החברה הישראלית".

 

תוכל להעריך איפה אתם עוד עשר שנים?

"אופציה ריאלית היא, שנהיה החטיבה העירונית של התנועה הקיבוצית. חלק מהתנועה שיאפשר לבני הקיבוצים להיות חלק מהמגמות החדשות, מבלי לעזוב בעצם את התנועה, ושיאפשר לקבוצות לבחור גם במרחב הכפרי.

 

אופציה ריאלית אחרת היא חלק מקואליציה של ארגונים ותנועות בהובלת המטה השיתופי.

ביחס למעגל עצמו, נעשה מאמץ לחזק שני עקרונות מנחים שלנו, והם יצירת קשר הדוק וברור בין אורח חיים פוליטי לאורח חיים שיתופי, וכמו כן - הכנסת הערכים השיתופיים לפוליטיקה הישראלית".

 

***

דורון נדיב, רכז החינוך של המטה השיתופי, לקח חלק בישיבת המזכירות שעסקה בחיבור למעגל הקבוצות. "אני רואה בהכרעתם של חברי מעגל הקבוצות להצטרף למטה השיתופי, כחלק מתהליך בנייה של התנועה השיתופית, הכרעה היסטורית חשובה", הוא אומר. "בנוסף, הכרעתם לראות גם בקבוץ השיתופי יעד הגשמה היא אבן דרך חשובה, אשר מסמנת אולי שינוי מגמה, בדרכן של הקבוצות השיתופיות".

 

דורון רואה אתגר וצו השעה באיחוד הכוחות השיתופיים, אשר מאמינים במאבק חברתי על תיקון חברתי יסודי בחברה הישראלית והקיבוצית לאור הרעיונות הסוציאל-דמוקרטיים וערכי הקבוץ השיתופי. "על המטה השיתופי ומעגל הקבוצות", הוא מסכם, "להקים צוותים משותפים כדי לבחון באילו דרכים נצא לדרך המשותפת".

 

***

מריו טויב, רכז הפעילות במטה השיתופי, מברך עתה על ההחלטה: "ניכנס למהלך של בניית צוות עבודה שיבנה את הפעולה המשותפת בכדי לעודד הגשמה גם בקיבוץ השיתופי. במשך מספר שנים אנו מקיימים תמיכה טכנית, לוגיסטית, ואידיאולוגית, כך שהמהלך האחרון וההחלטה של המעגל הם ביטוי נוסף, משמעותי לשותפות".

 

מתוך "במקום" מס' 16

 
נכתב בתאריך
8/6/2010הרשמה לניוזלטר שלנו