עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מ-12/5
shitufi@tkz.co.il

טלפון:  03-6925418 

פקס:03-6925417

‏13 מאי, 2010

‏כ"ט אייר, תש"ע

 

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מ-12.5.2010

 

השתתפו: תומר פריאל, הורסיו בוריחסון, מאיה שפיר, שרה כהן, מיכאל ליבני, דורון (מעגל הקבוצות), איציק פלג, אילנה לפידות, יואל מרשק, דדה עמיר, גיאו טובול, דגי חבויניק, חגי אלון, יאיר נוי, סער פוקס (מעגל הקבוצות), אלעד הראל, דורון נדיב, יהודה סלמון, מיגל זרקוס, רזי בן יעקב, מריו טויב, אלישע שפירא.

 

א.      אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת מ-3/2
אושר

ב.      דיווח על הפעילות השוטפת (על בסיס נייר מצורף)
מריו והצוות הפעיל דיווחו:

1.      קורס מזכירים מתקדם ונערכים למחזור הבא.

2.      התקיים כנס של בני הקיבוצים והשתתפו בו כ-150 צעירים.

3.      מתוכננת סדנה על חינוך לעבודה בקבוצת יבנה.

4.      מתוכנן פיילוט לסמינר מסיימי י"ב: "מחברת נעורים לחברת צעירים".

5.      מתכננים הפקת הצגה שתעלה דילמות מחיי הקיבוץ.

6.      מתכננים יום פעילות אתגרית לנוער, על בסיס מתקני הסמינר הצופי של השוה"צ.

7.      התקיימו מפגשים אזוריים עם ועדות צעירים בקיבוצים. מתוכננים מפגשים נוספים.

8.      המפגשים האזוריים בנושא מש"א לא הביאו מספר סביר של משתתפים. נבדוק את עצמנו.

9.      מנסים לגייס מקורות נוספים לכנס השנתי.

10.  התקיים דיון במזכירות התנועה על הקואופרציה. בינתיים אין חידושים.

11.  ממשיכים לקדם את שיתוף הפעולה ב"מפנה-חברה".

12.  העיתון "במקום" ממשיך להופיע כסדרו.

13.  התקשורת האינטרנטית ממשיכה לפעול ומספר הקוראים גדל.

14.  ממשיכות להתקבל תרומות מהקיבוצים.

ג.       החלטת "מעגל הקבוצות" להשתלב בפעילות המטה השיתופי:
אלעד הראל
דיווח על פעילות מעגל הקבוצות, על התהליך להקמת קבוצות שיתופיות נוספות ועל החלטתם להצטרף לפעילות המטה השיתופי.
יואל בקריאת ביניים: למה אתם לא מצטרפים לתנועה הקיבוצית?
אלעד: כי אנחנו סוציאליסטים.
סער פוקס: הציג את הרקע להחלטת המעגל ליצור שותפות עם המטה השיתופי. הקבוצות השיתופיות רואות את עצמן כחלק מהמטה השיתופי. בכוונתם להביא לכך שחלק מהקבוצות ישתלבו בקיבוצים שיתופיים.
יאיר: איך תשמרו על מסגרת הקבוצה ועל עצמאותה במסגרת הקיבוץ הגדול והוותיק?
סער: המודל עדיין לא גובש אך הוא מעניין את שני הצדדים.
מיכאל: האם יש קשר בין מעגל הקבוצות לשאר תנועות הבוגרים והקבוצות השיתופיות? מדגיש את החשיבות התדמיתית הרבה של עצם קיומן של קבוצות שיתופיות של צעירים.
דורון: מברך על החלטת מעגל הקבוצות. זו החלטה שהולכת נגד המגמות בתנועות הבוגרים שאינן רואות את הקיבוץ השיתופי כיעד הגשמה לעצמן. מציע להקים צוות כדי למנף את ההחלטה לפעילות ולבניית מודל לשותפות ממשית.
דדה: היכן תהיו בעוד 10 שנים?
אלעד: יש כבר קבוצות וקיבוצים שמתקיימים יותר מ-10 שנים.
יואל: מציע שהיעד יהיה התנועה הקיבוצית, כדי להשפיע על דמותה של התנועה ולהשתתף בקבלת ההחלטות במוסדותיה.
אלישע: מברך על המהלך. רואה בו החלטה משמעותית ביותר. מציע להקים צוות שיפעל מייד כדי לגבש דרכי פעולה להשתלבות אמת במטה השיתופי ובמספר קיבוצים השיתופיים.
גיא: מציע לא להקטין את משמעות ההחלטה שהתקבלה. העובדה שצעירים בוחרים בחיי השותפות היא חשובה ומשמעותית. העובדה שרוצים להתקרב למטה השיתופי ולקיבוצים גם היא חשובה. מעבר לכך, על המטה השיתופי להמשיך לראות את עצמו כמייצג הרעיון השיתופי בכלל הקיבוצים ובחברה הישראלית כולה.
מיכאל: אלעד אמר שהם רואים את עצמם כמעגל סוציאליסטי. גם בקיבוצים השיתופיים אומרים את זה בזהירות מסוימת. רואה באמירה של מעגל הקבוצות אמירה פוליטית חשובה, גם לתוך המטה השיתופי.
מיגל: ב-20 השנים האחרונות התרחשו שתי החמצות גדולות. התנועה הקיבוצית עסקה בהישרדות ולא בהובלה. כאשר תנועות הנוער יצרו את תנועות הבוגרים, התנועה הקיבוצית והקיבוצים לא היו פתוחים אליהן. כך קרה שלא נוצר הקשר בין קבוצות הבוגרים לקיבוצים. אם הקשר לא ייווצר, הכל עשוי לקרוס ולהעלם. רואה את תפקידנו בחידוש הקשר בין קבוצות הבוגרים לקיבוצים.

סוכם:
יוקם מייד צוות מתוך המטה השיתופי להדברות עם חברי הקבוצות ולגיבוש דרכי עבודה משותפת ומודלים להשתלבות קבוצות מעוניינות בקיבוצים שיתופיים.

ד.      סיכום ראשוני של הסדנה:
מאיה: פתחה מטעם הצוות המוביל של הסדנה והציגה את הנייר המרכז מדיוני החוגים. להערכתה הייתה הסכמה רבה לגבי הערכים והמטרות והיו חילוקי דעות לגבי אופני הפעולה. לגבי הפעילות בהמשך השאלות נשארו פתוחות.
מריו: מעריך את הסדנא כהצלחה. הצוות שהוביל את הסדנא ימשיך בעבודתו ויגבש דרכי פעולה מוגדרת, שיובאו לאישור המזכירות. עם ההחלטות שיתקבלו נלך לקיבוצים. בכוונתנו להגיע לכל הקיבוצים השיתופיים עד הכנס.
יואל: הסדנא הייתה מוצלחת וזה יצר מחויבות רבה. יתכן שיש ויכוח על המשמעות ועל היעדים הקונקרטיים. לדעתו צריך להדגיש בביקורים בקיבוצים את הצורך בתקציב מתאים, כתנאי הכרחי להצלחה.
דורון: הסדנה הייתה חשובה. לא מציע לבטל את הפעילות שהתקיימה השנים האחרונות. לדעתו נעשתה פעולה חשובה וזו תהייה טעות לחלק את הזמן למה שהיה עד הסדנא ומה שיהיה מכאן ואילך. מציע להכין נייר יותר מגובש של הצעות למבנה ולפעילות...
מאיה: הסדנה נולדה מתוך תחושה של דחיפות. המהלך אל הקיבוצים הוא כדי לחדש את הקשר עם הקיבוצים ולשתף כמה שיותר קיבוצים בפעילות המטה.
דגי: לא השתתף לצערו בסדנא. מבקש להבין למה מתכוונים כאשר אומרים "תנועה בתוך תנועה". איך נאבקים על התנועה הקיבוצית? רוצה להיות בטוח שלא מתכוונים לפילוג.
תומר: לא הייתה קריאה לפילוג מהתנועה. כדי לבצע דברים חשובים צריך לגייס משאבים. צריך ללכת עם זה לקיבוצים ולגייס אותם.
הורסיו: חשוב לגייס מחדש את הקיבוצים השיתופיים להשתתפות פעילה במטה השיתופי.
שרה: רוב הקיבוצים השיתופיים אינם מזוהים עם המטה השיתופי, שהוא אמור להיות ההתארגנות של הקיבוצים השיתופיים.
דורון: מחזק את דברי מאיה והורסיו לגבי החשיבות הרבה במהלך לגיוס מחודש של הקיבוצים. כדי שהמהלך יהיה אפקטיבי צריך להכין אותו כהלכה.
מיכאל: השאלה "מה יצא לי מזה?", משקפת את המציאות. המהות הרעיונית היא בסיס לקיומה של תנועה ולצערנו היא במקום נמוך בתודעת רוב החברים.
גיא: הסדנא ניסתה לגעת בפראקסיס של החבר בקיבוץ השיתופי.
מאיה: מציעה לא להקטין את דמותם של חברי הקיבוצים. רובם חיים בקיבוץ מתוך בחירה. חשוב לעורר את השיח הרעיוני.
יהודה: כמזכיר בקיבוצו מצא במטה השיתופי סיוע ועוגן להזדהות רעיונית. על פי ניסיונו, הדיונים בנושאים השונים בקיבוץ מעלים תמיד גם את ההיבטים הרעיוניים והערכיים. צריך להגיע לקיבוצים דרך מוסדותיהם וצריך להשתמש גם בכלים של צוותי החינוך, הצעירים ומעוף, כדי להגיע בפריסה רחבה ככל האפשר.
אלישע: במציאות האנושית "הפן הרעיוני" הוא מרכיב אחד, משמעותי וחשוב, במכלול החיים. בכל ציבור יש התפלגות ושונות לגבי מרכזיותו של הפן הרעיוני במכלול החיים. אנחנו נאבקים על כך שהוא יהווה גורם משמעותי בחיי הציבור והפרט. חשוב לדבר על "תנועה בתוך תנועה", כדי לחזק את המרכיב התנועתי בהזדהות של החברים, וכדי לחזק את התפיסה התנועתית בין חברי כלל הקיבוצים, בתנועה הקיבוצית כולה.

סוכם:

1.      הצוות המוביל של הסדנה יגבש את נייר הסיכום של הסדנא ואת המשמעויות הקונקרטיות של תוכניות העבודה.

2.      הצוות יכין הצעה למתכונת הביקורים בקיבוצים.

3.      הניירות שיכין הצוות יובאו לדיון חוזר במזכירות המטה.

4.      נתארגן כדך שנגיע לכל הקיבוצים השיתופיים לפני הכנס בסתיו.

 

רשם: אלישע שפירא

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מ-3/3
נכתב בתאריך
16/5/2010הרשמה לניוזלטר שלנו