עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

המהמרים על עתידנו

המהמרים על עתידנו

מאת עמוס אבני, 2/3/2010

 

יש לשמור לאורך זמן על ערכן של קרנות הפנסיה, ללא קשר עם הנעשה בשוק ההון ולא לאפשר הימורים על קרנות אלה של מנהלים חמדנים

 

האירועים האחרונים בחברת "פסגות" צריכים להדאיג כל אדם שטובת הפנסיה בראשו. מכיוון שמרבית חברי הקיבוצים נכנסו לתכניות פנסיה מסוגים שונים, מן הראוי שיובהרו כיווני הפעולה הנדרשים, על מנת לא ליפול בפח הציפיות המוגזמות והאכזבות המרות. בהקשר לכך ברצוני להקדים שתי הערות מאירות:

 

במידה וקיימים חברים החושבים שאין צורך בטיפול תנועתי ומרוכז בנושא וכל אחד, או כל קיבוץ, מסוגל לטפל בעניין בעצמו ולהשיג את מירב ההטבות, הרי חברים אלה טועים ובגדול. ההישגים הפנסיוניים הטובים ביותר הושגו ומושגים ע"י ועדי עובדים מאורגנים וחזקים, שאתם כדאי לשתף פעולה.

 

הראיון עם חגי מירום ב"דף הירוק" מעלה בעיני את מועמדותו לריכוז הטיפול בנושא הפנסיה בתנועה הקיבוצית. נראה כי יש לו את הכישורים והניסיון להצליח בכך.

 

למרות האירועים הקשים שנבעו מהמשבר הפיננסי של 2008 נראה כי רבים מהעוסקים בתחום שוק ההון לא הפנימו ואינם רוצים להכיר בכך כי המציאות השתנתה ומשתנית. משבר 2008 נגרם בראש וראשונה בגלל השתלטות התרבות הקלוקלת של התעשרות קלה ומהירה ותאוות בצע חסרת רסן. בעולם, ולדאבוננו גם בארץ, גדל מספרם של אלה הרוצים לעשות כסף קל בזמן קצר, ללא יצירת כל ערך ממשי. מציאות זו המקבלת חיזוק מתהליך הגלובליזציה - הסינים יעבדו ואנחנו נסחור ונתעשר- הנה נושא חשוב אך נתייחס אליו בהזדמנות אחרת. הפעם נתמקד בנקודות העקרוניות של ניהול כספי הפנסיה בלבד.

***

על פי החוק בישראל, כל המעסיק עובד שכיר חייב להפריש לו בין השאר גם כספים לקרנות הפנסיה (סך כל הפרשות העובד והמעביד כ-7.5% מהמשכורת). כספי הפנסיה מתרכזים בקרנות, שפעם היו באחריות ההסתדרות, אח"כ הועברו לניהול הבנקים ובשנתיים-שלוש האחרונות לבעלות ולניהול חברות הביטוח הגדולות, בהתאם להמלצות "ועדת בכר". "פסגות".הנה אחת מהחברות הגדולות המחזיקות בצורה זו מיליונים ומיליארדים של שקלים מכספי העובדים. בכוונת הממשלה (דבר חיובי לכשעצמו) להרחיב את החיוב בהפרשות לקרנות פנסיה ולכלול בהן גם את העובדים העצמאיים. נקווה כי תוך זמן לא ארוך מרבית העובדים בישראל יכללו במסגרות פנסיית חובה, הישג שלא קיים בהרבה ארצות. ואולם הבעיה המדאיגה מתגלה בניהול קרנות הפנסיה על ידי גורמים ואנשים פרטיים הפועלים בשוק החופשי. לדעתי, יש לנתק את הקשר הישיר בין שכרם, כולל בונוסים ותמריצים, של המנהלים הפרטיים לבין ביצועי קרנות הפנסיה.

 

אין לקבל מצב בו מנהל, בכל דרג בקרן פנסיה, הנצברת מהפרשותיהם של אלפי עובדים, יגיע למשכורות כוללות של מיליונים שקלים. זהו מצב בלתי קביל. המשבר הפיננסי של 2008 חזק את דעתי וחשף מקרים בהם מנהלים פרטיים של קרנות ציבוריות הפיקו רווחים אישיים גדולים מאד כתוצאה מביצועי הקרנות. בעבר נוהלו קרנות הביטוח ע"י מנהלים שכירים, גם בהסתדרות וגם בבנקים, כאשר לא היה כל קשר בין ביצועי (רווחי) הקרנות לבין משכורת המנהלים. יתכן וביצועי הקרנות.ז.א. עליית ערך ההון המושקע בהן, לא היו מרשימים, אך לפחות, ערך הקרן של ההון המושקע בקרנות הפנסיה היה מובטח הודות לאגרות חוב ממשלתיות ייעודיות שהונפקו במיוחד לצורך זה. מנגד, המצב היום הוא שהמנהלים הפרטיים מעוניינים להעלות את התשואה בטווח הקצר, כאשר הביצועים לטווח ארוך פחות מעניינים אותם. זאת במקום לחתור למצב בו נשמר לאורך זמן את ערכן של הקרנות, ללא קשר עם הנעשה בשוק ההון.

 

על מנת להשיג את ניתוק הקשר הזה ובכדי להבטיח ניהול שמרני של קרנות הפנסיה יש להפרידן משוק ההון הרגיל. ההצדקה העקרונית להפרדה זו נובעת מכך שצבירת ההון בקרנות הפנסיה נובעת מהחובה המוטלת על ידי הממשלה מכוח החוק. מי שמטיל חובה לגבות כספים, חייב לעשות את המרב לשמירת ערך ההון הנצבר. זוהי התחייבות הדדית שעל שני הצדדים לעמוד בה.

***

לשם ביצוע ההפרדה הזאת יש לחזור ולהקים שוק הון מוסדי ייעודי שינוהל ע"י נציגי העמיתים, ועדי העובדים ונציגי ההסתדרות, ויהיה חופשי ומשוחרר מתהפוכות שוק ההון הרגיל. בצורה זו קרנות הפנסיה תנוהלנה ע"י מנהלים שכירים והממשלה תבטיח להן את התשואה המתאימה ע"י הנפקת אגרות חוב ייעודיות. קופות הגמל, קרנות הנאמנות השונות ושאר תכניות החיסכון יישארו בשוק ההון ויהיו נתונים לתחרות חופשית של מנהליהן.

 

הכספים המצטברים בקרנות הפנסיה חייבים לשמש רק להשקעות יסוד בתשתיות ובמתקנים לאומיים. בכל המדינות, המפותחות והפחות מפותחות, קיים מחסור מתמיד במשאבים כספיים למימון בניית תשתיות. מטבעו של מימון התשתיות שהוא מחייב השקעה גדולה בהתחלה והיא מניבה פירות, או מחזירה את ההון המושקע בקצב איטי לאורך שנים. זוהי בדיוק המתכונת המתאימה לניצול יעיל של כספי קרנות הפנסיה.

 

סבורני כי ההסבר הקצר הזה דיו כדי לשכנע את חברי הקיבוצים בדבר הצורך להקים נציגות מתאימה אשר תדע לשתף פעולה עם נציגי ועדי עובדים גדולים ועם נציגי ההסתדרות להתחלת מאבק לשינוי מהותי - ארגוני בניהול קרנות הפנסיה בהעברתן לניהול ציבורי ובהוצאתן מניהול החברות הפרטיות.

נכתב בתאריך
2/3/2010הרשמה לניוזלטר שלנו