עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

זה שיר פרידה

זה שיר פרידה

מאת מיכאל ליבני, 2//2/2010

 

המטה השיתופי - ו"התנועה" הקיבוצית - "הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו"?

 

בישיבתה מיום 21/1 דחתה מועצת התק"ץ את הצעת המטה השיתופי להעלאת מס החבר. עיקר מגמת ההצעה הייתה ליצור מקורות על מנת לגבות את הפעילות החינוכית של המטה. החינוך לשיתוף אינו יכול להתבצע במסגרת התקציב הקיים לפעילות המטה השיתופי.

 

כעת, המטה השיתופי נמצא במבוי סתום. הוא מגלם ומנסה לקדם תפיסה ערכית שיתופית בתוך ארגון שבו רוב חבריו אדישים או עוינים לרעיון השיתוף המקיף.

 

ודוק: אמרתי "ארגון". לא אמרתי "תנועה". שורש המילה תנועה נ-ו-ע (גם בשפות לועזיות = Movement). המילה "תנועה" מניחה חבר אנשים אשר מאמץ רעיון ותכנית פעולה כדי להניע את החברה הסובבת מנקודה קיימת לא רצויה לעבר נקודה יותר רצויה, לדעת חברי התנועה. בהכרח, "תנועה" משמע אימוץ תכנית פעולה פוליטית והקצאת משאבים לקדם את השקפתה.

 

לארגון הקרוי "תנועה קיבוצית" אין חזון של "חברה אחרת". אין לארגון זה של הקיבוצים תכנית פעולה הבאה לממש חזון. הארגון מחויב בעיקר להישרדות ורווחת החברים בו - בפרט אלה בקיבוצים ה"מתחדשים". זה לגיטימי בהחלט - וייתכן גם מרכיב של תנועה. אך אין בכך מספיק על מנת להצדיק את הכינוי "תנועה". אין בכך מסר לאלה מחוץ לארגון עצמו.

 

אל ננפנף באגף המשימות. אגף המשימות המבצע "מעורבות ומשימות בחברה הישראלית". ככזה, הוא ראוי לכל שבח על הפעילות שהוא מבצע באמצעים מאד מוגבלים. אלא של"תנועה" הקיבוצית הוא רק עלה תאנה. האגף מחנך לאזרחות טובה ומבצע פעילות נקודתית למען צדק חברתי על פי יכולתו. פעילותו המבורכת גם מגבה פעילות של תנועת הנוער, אך היא איננה מהווה משנה סדורה חברתית כללית. האגף אינו תחליף לפעולה פוליטית תנועתית.

 

כך מוצא עצמו המטה השיתופי כלוא בתוך מסגרת ארגונית אשר השקפת עולמה הערכית מנוגדת לדרכם של קיבוצים שיתופיים, מצב שהוא, לדעתי, איננו בר-קיימא למטה. השאלה העומדת בפני המטה השאלה ששאל הנביא בשעתו: "הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו". עמוס ג: ג.

 

הכותב הוא חבר קיבוץ לוטן. המאמר פורסם ב"הקיבוץ" (29.1.10)

 

נכתב בתאריך
3/2/2010הרשמה לניוזלטר שלנו