עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

החלטות מזכירות המטה השיתופי לדיון על התקציב במועצת התנועה

 

טלפון:  03-6925418

פקס:03-6925417

shitufi@tkz.co.il

 

 

24 דצמבר 2009

 

תוכנית עבודה ותקציב המטה השיתופי - 2010

 

א. מטרות:

 

1.      טיפוח הרעיון השיתופי בתנועה הקיבוצית.

2.      חינוך לערכי השוויון, השותפות והסולידאריות.

3.      חיזוק הקיבוצים השיתופיים, הקיבוצים העירוניים והקיבוצים החינוכיים (של תנועות הבוגרים).

4.      חיזוק הקשר עם הקבוצות השיתופיות של תנועות הבוגרים והאחרות.

5.      טיפוח חדשנות שיתופית ופיתוח מודלים קואופרטיבים לכלל הקיבוצים.

6.      העמקת ההדרכה והליווי לקיבוצים וקידום החינוך הרעיוני לבני הנעורים.

7.      העצמת המעורבות של הצעירים בחיי הקיבוצים.

8.      השתתפות במאבק על דמותה וערכיה של החברה בישראל.

 

ב. עיקרי תוכנית העבודה:

 

1.      ליווי והדרכת הקיבוצים.

2.      קורס מזכירים ומנהלים בקיבוצים - מחזור מס' 10.

3.      קורס דירקטורים - מחזור מס' 5.

4.      חינוך ערכי בגיל הנעורים: סדנאות, מפגשי מחנכים, ליווי מחנכים.

5.      פעילות עם ועדות צעירים וצעירים, סדנאות.

6.      ימי עיון ארציים ומפגשים אזוריים.

7.      מו"פ שיתופי חדשני.

8.      קידום הקואופרציה בקיבוצים, באזורים ובישראל.

9.      השתתפות בהתארגנויות לקידום מגמות סוציאל דמוקרטיות בישראל.

 

ג. תקציב

 

1.      סה"כ שימושים: 2,130,000 ₪.

2.      מזה בקשה להשתתפות התק"צ: 1,200,000 ₪.

3.      בקשה להשתתפות הקבה"ד: 305,000 ₪.

הצעת המטה השיתופי למזכירות ולמועצת התנועה

 

רקע

 

המטה השיתופי פועל מספר שנים כדי לחזק את הקיבוצים השיתופים הותיקים, העירוניים והחינוכיים, וכדי לטפח את הרעיון השיתופי בתנועה ובכלל.

 

במסגרת זו שוקד המטה על פתרונות להתחדשות שיתופית, על רעיונות קואופרטיביים עבור כלל הקיבוצים ובעיקר לקיבוצים שכבר אינם שיתופיים במובן המלא, על קידום החינוך הרעיוני לבני הנעורים ועל גיבוש קבוצות צעירות שיתופיות.

 

פעולות אלו מחייבות מאמצים ומשאבים שאינם זמינים במסגרת התקציב הקיים של התנועה.

 

מתוך דאגה ואחריות לפעולת המטה ופעולות שאר אגפי ומחלקות התנועה, מציעה מזכירות המטה השיתופי למזכירות ולמועצה להחליט:

 

1.      המס התנועתי יוגדל בכ-20 אש"ח בממוצע לקיבוץ (4-5 מליון ₪ בסה"כ).

2.      השתתפות התנועה הקיבוצית בתקציב המטה השיתופי תוגדל מ-700 אש"ח ל-1,200 אש"ח.

3.      הגדלת תקציב המטה השיתופי תוכל להתבצע באחת משתי חלופות:
חלופה א' - תוספת 500 אש"ח לתקציב המטה.
חלופה ב' - חלק מפעליות המטה ישולבו בתקציבי האגפים והמחלקות האחרות:

א.      ארבעה מלווי הקיבוצים השיתופיים, בהיקף של חצי משרה לכל אחד + הוצאות רכב, ימומנו על ידי אגף הרכזים.

ב.      הפעילות בתחום החינוך הרעיוני בגיל הנעורים תמומן על ידי מחלקת החינוך.

ג.       הפעילות בקרב צעירי הקיבוצים תמומן על ידי אגף חברה.

ד.      קורס המזכירים (הגירעון) ימומן על ידי אגף חברה.

ה.      ימי העיון הארציים ימומנו על-ידי המחלקות השונות, בהתאם לעניין.

 

מזכירות המטה שיתופי

הירשם לקבלת עדכונים באימייל

נכתב בתאריך
27/12/2009הרשמה לניוזלטר שלנו