עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

091224_lamoatza.htm

 

טלפון:  03-6925418

פקס:03-6925417

shitufi@tkz.co.il

 

 

‏24 דצמבר, 2009

‏ז' טבת, תש"ע

 

הצעת המטה השיתופי למזכירות ולמועצת התנועה

 

רקע

 

המטה השיתופי פועל מספר שנים כדי לחזק את הקיבוצים השיתופים הותיקים, העירוניים והחינוכיים, וכדי לטפח את הרעיון השיתופי בתנועה ובכלל.

 

במסגרת זו שוקד המטה על פתרונות להתחדשות שיתופית, על רעיונות קואופרטיביים עבור כלל הקיבוצים ובעיקר לקיבוצים שכבר אינם שיתופיים במובן המלא, על קידום החינוך הרעיוני לבני הנעורים ועל גיבוש קבוצות צעירות שיתופיות.

 

פעולות אלו מחייבות מאמצים ומשאבים שאינם זמינים במסגרת התקציב הקיים של התנועה.

 

מתוך דאגה ואחריות לפעולת המטה ופעולות שאר אגפי ומחלקות התנועה, מציעה מזכירות המטה השיתופי למזכירות ולמועצה להחליט:

 

1.      המס התנועתי יוגדל בכ-20 אש"ח בממוצע לקיבוץ (4-5 מליון ₪ בסה"כ).

2.      השתתפות התנועה הקיבוצית בתקציב המטה השיתופי תוגדל מ-700 אש"ח ל-1,200 אש"ח.

3.      הגדלת תקציב המטה השיתופי תוכל להתבצע באחת משתי חלופות:
חלופה א' - תוספת 500 אש"ח לתקציב המטה.
חלופה ב' - חלק מפעליות המטה ישולבו בתקציבי האגפים והמחלקות האחרות:

א.      ארבעה מלווי הקיבוצים השיתופיים, בהיקף של חצי משרה לכל אחד + הוצאות רכב, ימומנו על ידי אגף הרכזים.

ב.      הפעילות בתחום החינוך הרעיוני בגיל הנעורים תמומן על ידי מחלקת החינוך.

ג.       הפעילות בקרב צעירי הקיבוצים תמומן על ידי אגף חברה.

ד.      קורס המזכירים (הגירעון) ימומן על ידי אגף חברה.

ה.      ימי העיון הארציים ימומנו על-ידי המחלקות השונות, בהתאם לעניין.

 

מזכירות המטה שיתופי

הירשם לקבלת עדכונים באימייל

נכתב בתאריך
24/12/2009הרשמה לניוזלטר שלנו