עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

התייעלות כושלת - כאשר תקציב התנועה נשחק מדי שנה, עד שהוא ירד מתחת לקו מסוים, זו חדלה להיות התייעלות, זה הפך לכיסוח וחיתוך

התייעלות כושלת

מאת אלישע שפירא

 

כאשר תקציב התנועה נשחק מדי שנה, עד שהוא ירד מתחת לקו מסוים, זו חדלה להיות התייעלות, זה הפך לכיסוח וחיתוך

 

יעיל אינו דווקא קטן ומצומצם. לפעמים תקציב גדול עשוי להיות יעיל יותר מתקציב קטן. במושג יעילות אנחנו מתכוונים ליחס שבין המשאבים המושקעים לתפוקה המתקבלת ולא לגודל (או למיעוט) המשאבים המושקעים. אי היעלות מגיעה לדרגה עליונה, כאשר השקעת המשאבים אינה מביאה לתרומה כלל. המצב הזה מאפיין בדרך כלל מערכות הנמצאות בתת תקציבים ולא כאלו הנהנות מתקציבים מנופחים.

 

להמחשת הדברים ניקח לדוגמה בית ספר, המעסיק סגל הוראה בהתאם להנחיות משרד החינוך, אך הישגי תלמידיו (איך מודדים אותם בכלל?) אינם תואמים את הציפיות. מוכר ולא מפתיע. אם תחליט הנהלת בית הספר להקטין את סגל ההוראה, "היות וממילא אינם מביאים לתוצאות המבוקשות", תקטן אמנם ההוצאה, אך יתכן שגם ההישגים ירדו אל מתחת לשפל שהם כבר נמצאים בו. אם לחליפין תחליט ההנהלה להוסיף כמה מורים בעלי כישורים בולטים במיוחד, תגדל ההוצאה אך יתכן שיחול שיפור בהישגי התלמידים.

 

אם השיפור בהישגים יהיה בשיעור שהוא מעבר לגידול בהוצאה, יהיה זה שיפור גם ב"יעילות". כמובן שאסור להסיק מכך שכל תוספת משאבים תשפיע בכיוון הרצוי. לא עצם התוספת היא הקובעת, חשובה יותר איכות ההשקעה הנוספת. אפשר לתאר תסריט אחר. אם כתגובה על ההישגים הנמוכים יחליטו במשרד החינוך לתגבר את הפיקוח על בית הספר ואולי גם לשלוח כמה "יועצים מקצועיים", לחקור את סיבות המחדל ולייעץ למורים, דבר שהנהלות נוטות לעשות, עלולה להתקבל תוצאה הפוכה. המפקחים והיועצים עלולים לגזול זמן יקר בסדר יומה הדחוק של ההנהלה ולגרום לביטול זמן הוראה יקר מהמורים, דבר שעלול לדרדר עוד יותר את הישגי התלמידים.

***

כך גם לגבי תקציב התנועה שלנו. לא כל צמצום בו הוא התייעלות, כפי שלא כל תוספת תשפר ותגדיל את התמורה. כאשר תקציב התנועה ירד ונשחק מדי שנה, עד שהוא ירד מתחת לקו מסוים, זו חדלה להיות התייעלות, זה הפך לכיסוח וחיתוך בפעולות היותר חשובות של התנועה. במצב זה נפגעה מאוד גם היעילות. המעט שיכולים לעשות הפעילים הבודדים שנותרו, אינו תואם אפילו את המשאבים המעטים שהועמדו לרשותם. כבר היום מתקשה פעיל אחד במטה האגף הכלכלי ללוות כהלכה את כל התחומים שבאחריותו. צמצום נוסף ישאיר אולי את ראש האגף ומזכירתו, ללא כל יכולת לטפל במכלול הנושאים הבוערים לקיבוצים.

 

 כך בשם ההתייעלות לכאורה חוסלה מחלקת הצעירים, וחוסלו פעילויות חיוניות אחרות. כך גם המטה השיתופי מתקשה למלא את תפקידיו בתקציב המדולדל שהועמד לרשותו. במקרה זה על ידי שתי התנועות. כדי לא לפגוע יותר במערכת התנועתית "מרוטת הנוצות", לא אמנה כאן את כל מה שבוטל וחוסל בשנים האחרונות, שלא לטובת הקיבוצים, חבריהם והמערכת התנועתית עצמה. נכון, לא כל מה שחוסל חוסל רק מתוך שיקולי התייעלות שגויים. תרמו ותורמים לכך גם חלק מהקיבוצים שאינם מעבירים את הנדרש לתקציב התנועה. בכך פוגעים אותם קיבוצים ביכולתה של המערכת התנועתית למלא את תפקידיה הציבוריים, התרבותיים והחינוכיים, ולקדם את הטיפול באינטרסים של הקיבוצים וחבריהם.

***

הנהגות כוזבות, בעולם ובישראל, מנסות לרכוש את לב העם בהבטיחן שהן ייטיבו איתו דרך הורדת מיסים. בדרך כלל זה מסתיים רע. ראו מרגרט תאצ'ר, רונלד רייגן, ואת מנחם בגין, שמחה ארליך וביבי נתניהו שלנו. כך גם הנהגת התנועה שגתה במשך שנים רבות כאשר ניסתה לרכוש את לב הציבור בסיסמא הכוזבת של הורדת מיסים, ובחוסר נכונותה להיאבק בסרבני המיסים. כך לא בונים תנועה. מזכירות התנועה יכולה לחזור להיות הנהגה, אם תתייצב בגלוי ובאופן נחרץ כנגד הרוח הרעה, תדרוש מכל הקיבוצים למלא את חובתם, כתנאי לחברותם בתנועה, ותגיד באומץ לציבור כי יש להגדיל את תקציב התנועה. להגדילו כך שיתאים לצרכים ולמשימות. הנטל הנוסף על כל קיבוץ יהיה זניח ובלתי נחשב, אפילו עבור קיבוצים הנתונים בקשיים כלכליים. (20 אלף ש"ח בממוצע לקיבוץ הם כ-5 מ' ₪ נוספים לתקציב התנועה). אם כך תנהג המזכירות, היא תחזור להיות הנהגה יעילה ומועילה, כזו שהתנועה ראויה לה.

 

בעניין זה נחוץ גילוי נאות: בהיותי חבר מזכירות התנועה ומועצתה, יש לי חלק באחריות המשותפת למחדל. זאת למרות שאני חוזר ומתריע על כך בכל שנה מחדש בדיונים על התקציב.

 

למאמרים של אלישע שפירא

נכתב בתאריך
16/12/2009הרשמה לניוזלטר שלנו