עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מ-11/11

סיכום ישיבת מזכירות המטה מ-11.11.09

 

 

 

 

‏12 נובמבר, 2009

‏כ"ה חשון, תש"ע

 

משתתפים: עוזי בן-שלום (דגניה ב'), משה רוזן (ניר יצחק), איציק פלג (יזרעאל), מיכאל לבני (לוטן), אייל רייז (השומר הצעיר), גיא טובול (השומר הצעיר), מאיה שפיר (יטבתה), הורסיו בוריחסון (יטבתה), שרה כהן (קטורה), דגי חבוניק (זיקים), חגי אלון (מעוף), אלי ברמן (בארות יצחק), דדה עמיר (גן שמואל), עירית גילה (לביא), אמרי רון (משמר העמק), יאיר נוי (עלומים), תומר פריאל (רביבים), יואל מרשק (משימות), חי יום-טוב ברוכי (בארות יצחק), דורון נדיב (משמר העמק), יהודה סלמון (צובה), מריו טויב (ניר יצחק), אלישע שפירא (עין השופט).

 

א. אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת

הפרוטוקול אושר.

 

ב. מידע ועדכונים שוטפים

 

מריו: דיווח על הפעילות השוטפת ובעיקר על ההכנות לקורס מזכירים שאמור להיפתח בעוד שבועיים, על המפגשים האזוריים ועל ימי העיון המתוכננים לזמן הקרוב, כאשר הראשון ביניהם יוקדש לחינוך לעבודה והוא יתקיים בחממה של אביטל גבע בעין שמר.

בנוסף דווח על תחילת ההתארגנות לכנס השנתי השיתופי ב-2010, שיוקדש למאה שנות קיבוץ והוא אמור להתקיים בערבה.

אלישע: דיווח על החלטות שהתקבלו לאחרונה בעין חרוד איחוד, ברוב גדול להמשיך בדרך השיתופית, ובשער הגולן, ברוב דחוק, כנגד המגמות הדיפרנציאליות.

 

ג. ביצוע תקציב 2009

 

מריו: ביצוע התקציב תואם את התכנית. מכך שגם הגרעון תואם את המתוכנן. פניותינו לקיבוצים לסייע בשנה זו זכתה להיענות חיובית על ידי רוב הקיבוצים שפנינו אליהם עד כה. בכוונתנו להמשיך בביקורים בקיבוצים כדי לגייס תמיכה נוספת. בהמשך להצעה שעלתה בדיון נשקול מהלכים לגיוס תרומות מגורמים חיצוניים.

 

ד. תכנית העבודה ל-2010

 

מריו: הציג את מטרות תכנית העבודה ואת התוכנית המפורטת (נייר מצורף בזה) שהיא המשך לתוכנית 2009, שנבנתה נכון, לדעתו, למרות שלא הצלחנו לממש את כל חלקיה.

מאיה: הציעה להוסיף "מטרת על" כלל אנושית, המתייחסת לחברה הכללית, מעבר לקיבוצים.

יואל: ביקש להוסיף אמירה על הצורך בתנועה.

עוזי: מבקש לחשוב מה אפשר לחדש ולשנות בדרכי הפעולה, כדי להצליח יותר.

הציג נייר עבודה שצורף לתוכנית, שעיקרו: הקמת צוות מלווה לכל קיבוץ שמתחילה בו התארגנות לשינוי דיפרנציאלי.

מיכאל: מחוץ לתנועה הקיבוצית לא יודעים על קיומם של הקיבוצים השיתופיים ושל המטה השיתופי. צריך להעלות את קרנו של הקיבוץ השיתופי בציבור.

יואל: מציע לתכנן ב - 2010 כנס ארצי של בני הנעורים מהקיבוצים השיתופיים. בנוסף, מציע להקים קרן סיוע לחברים שנפגעו מהשינויים הדיפרנציאלים (ההצעה הוצגה למזכירות התנועה והיא תגיע כנראה לדיון במועצת התנועה).

מאיה: מציעה להרחיב את הצעת עוזי ולעסוק גם בתחזוקה שוטפת של השיתופיות בקיבוצים שעדיין לא במשבר.

דהדה: לדעתו האתגר שלנו הוא פתרונות שיתופיים חדשים לצרכים של החברים והקיבוצים. מציע לחזק את המו"פ, כדי לגבש פתרונות שיתופיים חדשים.

אלישע: הסיכוי להצליח הוא בשילוב של מנהיגות שיתופית בקיבוצים, יחד עם פתרונות שיתופיים חדשניים. תפקידנו במטה לסייע לקיבוצים בחיזוק שני המרכיבים.

חגי: מציג את הדילמה שבין "האחרונים על החומה" לבין "החלוצים לפני המחנה" . להרגשתו "הזיכרונות התנועתיים" שלנו מונעים מאיתנו לראות נכון את התמונה ולפעול בהתאם. הקרב העיקרי שלנו הוא הקרב על מספר הקיבוצים השיתופיים. לדעתו צריך לנסות ליצור שינוי כיוון גם בקיבוצים הדיפרנציאליים. לא להחזיר אותם להתנהלות שיתופית מלאה, אבל לחזק מהלכים של יותר שותפות ויותר ערבות הדדית. תחושה של שינוי כיוון תהיה בעלת עוצמה רבה.

אמרי: חובתנו לפעול מתוך אחריות ושליחות. אנחנו חיים בתקופה שעשויה להיות סופה של התנועה הקיבוצית ושל ההתיישבות השיתופית בכלל. התנהלות התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים בכל הקשור לרפורמה בקרקעות ביטאה מגמה של "מכירה כללית". הקיבוצים הדיפרנציאליים אינם מעוניינים אפילו במערכת קואופרטיבית, השומרת על השותפות בנכסים ועל הון האגודות השיתופיות.

מדגיש את התלות של תנועה ערכית במשאבים שיאפשרו לה לפעול. מציע לקיים דיון עם מזכירות ולהגיע למועצת התנועה, כדי להבטיח תקציב כפול מזה שיש לנו עכשיו. תקציב כזה יאפשר למטה לפעול כמערכת אוטונומית בתוך התנועה. מבקש להזמין את מזכיר התנועה לדיון עם מזכירות המטה השיתופי.

גיא: חשוב לתאר ולהציג דווקא את השיתוף כביטוי של קדמה. מציע להדגיש את היעד של חיזוק החינוך ברוח השותפות, בכל הגילאים ובכל מערכות החיים של הנוער ושל המבוגרים. לחזור לאמירה "הבובריינית" בדבר "חינוך המבוגרים".

דורון: המשבר שלנו הוא משבר החברה הישראלית והתנועה הקיבוצית בתוכה. לדעתו צמיחת הקבוצות השיתופיות החדשות היא אחת התגובות למשבר.

מדגיש את הצורך לקיים חשיבה לעומק ומדווח על הדיון שהתקיים בצוות הפעיל, בו הוחלט ליזום סדנת חשיבה, שתתכנס על בסיס רשימת מוזמנים.

יהודה: אנחנו נאבקים מול תחושה חזקה של תהליך דטרמיניסטי – "תחושת אין ברירה". מציין את העובדה שהמשבר העולמי של הקפיטליזם עדיין לא שינה את האווירה ברחבי התנועה הקיבוצית. מציע ליצור מאגר מנהלים שיתופיים שניתן יהיה לשבצם בקיבוצים שמחפשים מנהלים חיצוניים. תולה מעט מאד תקוות במערכת התנועתית הקיימת.

מריו: להערכתו הדיון היה טוב וחשוב. מדגיש את העובדה שמעבר לפעילי המטה הקבועים אנחנו מפעילים כ - 20 פעילים חלקיים, כאשר חלק מעבודתם נעשית בהתנדבות. צריך לחשוב איך נתאים את המקורות לתכנית, כדי שלא יהיה עלינו להתאים את התכנית למקורות המצומצמים.

שרה: הסתייגה מדברי מריו שהתפרשו אצלה כהסכמה לקיצוץ הפעילות בהתאם למקורות הנתונים, בניגוד לקריאה לגייס משאבים שיתאימו לתכנית.

 

סוכם:

1.      המזכירות רושמת לפניה על ההערות והיא מטילה על הצוות הפעיל לשלב אותן בתכנית העבודה.

2.      המזכירות מאמצת את הצעתו של עוזי להקים צוותי ליווי לקיבוצים בהם מתקיימים דיונים. הרכב הצוותים ידון בפורום משותף של הצוות הפעיל והמלווים.

3.      המזכירות מחזקת את המגמה של התנהלות אוטונומית בתוך התנועות הקיבוציות.

4.      המזכירות מזמינה את מזכיר התנועה (ולוולה) לדיון על המשאבים שיוקצו למטה, כשלב לקראת דיון במועצת התנועה.

5.      המזכירות מדגישה את הצורך בהשקעה במו"פ חדשני, מרכיב חיוני בהתמודדות ובסיוע לקיבוצים במאבקם של עתיד שיתופי.

6.      המזכירות מאשרת את הצעת הצוות הפעיל לקיים סדנא איכותית לחשיבה על דרכי ההתמודדות ועל פעולת המטה בהמשך.

 

רשם: אלישע שפירא

 


נכתב בתאריך
15/11/2009הרשמה לניוזלטר שלנו