עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

ההתפכחות תגיע גם לפרובינציה - משבר 2008 חשף את כשלי כלכלת השוק. באיחור מה ילמדו זאת גם בפרובינציה הקיבוצית המופרטת

ההתפכחות תגיע גם לפרובינציה

מאת דורון נדיב

 

משבר 2008 חשף את כשלי כלכלת השוק, התחרות החופשית ופערי השכר. באיחור מה ילמדו זאת גם בפרובינציה הקיבוצית המופרטת

 

רבים מסבירים את הצורך בהפרטה ומעבר לשכר דיפרנציאלי כעניין של חוסר ברירה. יש משבא וזו הדרך היחידה לצאת ממנו. זה אכן היה חלק מרכזי מהטקטיקה ששידרו הממסדים הקיבוציים שהובילו את השינויים בקיבוצים. לפעולה זו משנת 2000 נרתמו גם מזכירי התנועה הקיבוצית. המזכירים שיווקו את רעיונות השוק החופשי, ההפרטות והקבוץ הדיפרנציאלי לקיבוצים. הם בנו סביבם מנגנון משומן של פעילים האמונים על תורתם, והם היו להם לפה, בקיבוצים. בעיקר בקיבוצי המשבר. "ההפרטות, השכר הדיפרנציאלי ורוח השוק החופשי" הפכו כמעט לדת עת גם חלק מהארגונים האזורים נרתמים להפיץ את הבשורה.

 

כיום קשה להצביע על נתונים חד משמעיים לגבי מהות השינויים בקיבוצים והיציאה מהמשבר. ידוע שיש קיבוצים שהשינוי היטיב עם חלק מהחברים והרע את מצבם של חברים אחרים, ויש קיבוצים שהוא הרע את המצב החברתי של הקבוץ. אולם יש קיבוצים שיצאו מהמשבר באופן שיתופי.

 

השאלה היא באיזו חברה אנו חפצים לחיות? וכיצד אנו רוצים לצאת מהמשבר?

 

האם בדרך של כל איש לאוהלו, או בדרך משותפת תוך איגום משאבים והמשך הרצון לקיים חברה ערכית שיתופית השואפת לתיקון החברה והאדם.

***

הממסדים הקיבוציים שהיו נתונים בסבך משבר התנועה הקיבוצית והחברה הישראלית מאמצע שנות ה-80 של המאה העשרים, קלטו את המסר האידיאולוגי של הימין החברתי במדינת ישראל. כפי שהימין החברתי במדינת ישראל פעל לשינוי תודעת אזרחיו, כך פעלו מובילי השינויים בקיבוצים כדי לשנות את סולם הערכים, ותודעת חבריו בקיבוץ. הם הציגו את השינוי שכלל: הנהגת שכר דיפרנציאלי, הפרטות מאסיביות, פגיעה אנושה בערבות ההדדית שהובילה לפגיעה בתחומי חברה ותרבות, כדרך יחידה ובלעדית להיחלצות מהמשבר, הם הסבירו והפחידו בעזרת יועצים ממולחים מה עלול לקרות למי שלא יבצע את השינוי. ממסדים אלה אימצו את האידיאולוגיה שעד המשבר הכלכלי העולמי של שנת 2008 נישאה על כפים.

 

ראוי לציין שאידיאולוגיה זו אף שירתה בד"כ את האינטרסים החומריים של ממסדים אלה, שהיו צפויים להרוויח מהמעבר לשכר דיפרנציאלי.

 

ואולם המשבר הכלכלי העולמי חשף את הכשלים המובנים בשיטה הקפיטליסטית הנאו ליבראלית, אשר ראתה בהתערבות הממשלה בכלכלה כבעיה ובשוק את הפתרון. המשבר הנוכחי הוביל לשינוי מדיניות במערב ולאימוץ התפיסות הסוציאל דמוקרטיות. מדינות אלה הבינו שרק התערבות ממשלתית בכלכלה היא הערובה ליציבות המשק ולגורל האומה. 

***

המשבר הכלכלי העולמי הוכיח את כוח השוויון בכלכלה, גם האידיאולוגים הגדולים של הגישה הניאו ליבראלית הודו בכשלי השיטה. מדינת ישראל ובתוכה התנועה הקיבוצית עדין לא התפכחו מחלום ההפרטות, השוק החופשי והאידיאולגיה של מילטון פרידמן, למרות שיש סימנים לכך. ההפנמה מגיעה לפרובינציה באיחור מה אך היא בוא תבוא. סבר פלוצקר כתב "הרייגניזם, התאצ'ריזם והפרידמניזם מתו ביחד בשנה המסתיימת כיום... משבר תשס"ט הראה על מי ניתן לסמוך ועל מי לא: במאה ה-21, השוק הוא הבעיה והממשלה היא הפתרון" (ממון, 18.9.2009). בהשאלה לתנועה הקיבוצית, אם "השוק" הוא הבעיה "הקבוץ השיתופי" הוא התשובה להתמודד בצורה טובה יותר עם משברים כלכלים, וחברתיים, השאלה היא תמיד מה היא השקפת עולמך, ובאיזה אידיאולוגיה אתה מאמין.

 


נכתב בתאריך
3/11/2009הרשמה לניוזלטר שלנו