עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מ-23/9/09

 

טלפון:  03-6925418

פקס:03-6925417

shitufi@tkz.co.il

 

 

‏24 ספטמבר, 2009

‏ו' תשרי, תש"ע

 

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מ-23.9.09

 

השתתפו: הורסיו בורחיסון, דובי הלמן, עוזי בן-שלום, יהודה סלמון, יאיר נוי, יניב גדיש, אורי מתוקי, גיא טובול, יואל מרשק, אמרי רון, דגי חבויניק, רונית מינקר, אלעד הראל, תומר פריאל, עירית גילה, דורון נדיב, חי יום-טוב ברוכי, מריו טויב, אלישע שפירא

 

א. ברכה לשנה החדשה ופרידה מרונית מינקר (הדוברת)

אלישע: בירך את רונית לסיום תפקידה.

רונית: הודתה והשיבה על הברכה.

דורון: בירך בשם חברי המזכירות וציין את יכולתה של רונית לבטא את הדברים החשובים ברוח צעירה ובשפה עדכנית.

מריו: ציין את שיתוף הפעולה בעבודת הצוותים השונים.

 

ב. אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת

הפרוטוקול אושר.

 

ג. סיכום הכנס השנתי

מריו: סיכם את הכנס וציין את ההשתתפות הרבה, של כ-320 חברים, בניהם בלטו צעירים רבים. ציין את הארגון והאירוח של קיבוץ בארי ואת התארגנות צוות המטה.

יאיר: מודה לצוות המטה ולרונית על הסיוע בהובלת החוג. מציין את היתרון ביצירת מחייבות של החברים לחוג. רוב משתתפי החוג שלו היו מהאזור. בחוג הודגשה משמעות החוסן הפנימי והחברתי של היישוב בהתמודדות עם המציאות הביטחונית.

דגי: מציין את יתרונם של מרבית הקיבוצים השיתופיים בהתמודדות עם מצבים קשים.

דורון: הכנס היה מוצלח והפנייה הישירה של רכזי החוגים, לאנשים שהם קשורים אליהם, תרמה להשתתפות ולעניין. רואה חשיבות בדיון בנושא הכללי של הכנס: "כוח השוויון והשותפות".

חסר לו הדיווח של רכז המטה "בין כנס לכנס". להערכתו הפאנל לא היה מוצלח.

בחוג שהוביל, בנושא החינוך, היה דיון מעניין למרות שהיה מפוזר ולא ממוקד.

חגי: בחוג של הכלכלה השתתפו, בין השאר, 5 מרכזי משק וטייס אחד. התקיים דיון מעניין וחשוב. הדיון היה בין התפיסות השגרתיות של הכלכלה והניהול, לבין התפיסה האומרת: "השותפות היא חלק מכוחה של הכלכלה".

עוזי בן-שלום: הכנס היה מאורגן היטב והיה מרשים. חסרו לו סיכום תקופה (בין כנס לכנס) ואמירה יותר ברורה מה הלאה...

חברה מדגניה ב', שבאה בפעם הראשונה אמרה: "חבל שלא הגיעו יותר חברים כדי לשמוע את מה שנאמר".

הורסיו: הוסיף הבהרות להתנהלות החוג על הצמיחה הדמוגרפית. המשתתפים מהצוות התנועתי (המטה לצמיחה דמוגרפית) השתלטו על רוב הזמן של הדיון והציגו מסרים שאינם עולים בקנה אחד עם עמדות המטה השיתופי.

יניב: החוג גיבש המלצה להקים פורום/ים אזוריים לדיון בנושא הצמיחה הדמוגרפית.

יואל: דיווח על הדיון בחוג 10, על הבעיות בקיבוצים הדיפרנציאליים, ועל התגובות בעקבות החוג. לדעתו צריך לדון ולהחליט שוב האם המטה רוצה לעסוק בבעיות של החברים בקיבוצים הדיפרנציאלים.

הציג את הצעתו של נחום שור להקים קרן לסיוע לנזקקים בקיבוצים הדיפרנציאלים.

חגי: מציע לפתוח את המעגל השיתופי גם לחברים יחידים, מתוך הקיבוצים השיתופים ומהקיבוצים הדיפרנציאלים.

בכנס נשמעו אמירות קשות על התנועה ועל האווירה העוינת מצד פעילי התנועה. חלק מהאנשים דיברו על אפשרות של פילוג מהתנועה.

יהודה: הארגון היה מצוין. העברת חלק מהאחריות לרכזי החוגים הייתה נכונה. יש צימאון של חברים לחוויה חיובית של הובלה והצגת דרך ראויה.

אלישע: מצטרף לסיכום החיובי. שיטת ההתארגנות של החוגים תרמה רבות להשתתפות ולהצלחה. הרושם הכללי שהשאיר הכנס היה חיובי מאד. היו כמובן גם תקלות שיש ללמוד מהן לגבי ההמשך. מציע לעסוק פחות בתגובות השליליות של חלק מפעילי התנועה. אין לזה חשיבות רבה והציבור בקיבוצים לא שמע על התגובות הללו כלל.

על פי בקשתו של דורון נדון בהצעות של חגי ויואל בישיבה הבאה של המזכירות.

 

ד. דיווח על הרפסודיה

מריו: דיווח על מפעל הרפסודיה והקריא את הסיכום שכתבו אורי והללי (נבצר מהם להשתתף בישיבה). ברפסודיה השתתפו השנה 120 צעירים.

תומר: תיאר את השתתפות צעירי רביבים ואת ההדים החיובים מהאירוע.

 

ה. מפנה - חברה

אלישע: דיווח על היוזמה לאיחוד כתבי העת. המטה השיתופי יזם ומוביל את מהלך האיחוד. הגיליון המאוחד הראשון יצא עוד השנה, בנובמבר-דצמבר.

דורון: מבקש להבטיח נציג שלנו במערכת.

מריו: משלים ומדגיש את חשיבות מפעל המנויים לעתידו של כתב העת החדש.

 

ו. מטה המאבק כנגד הפרטת הקרקעות

אורי (הנוע"ל): דיווח על פעילות המטה ועל הערכות לקראת העתירה לבג"צ כנגד מהלי העברת הבעלות על הקרקעות מהמדינה לידיים פרטיות.

אלישע: הדגיש את רצוננו להיות שותפים בכל המהלכים, מותנה בהשתתפותנו בדיונים (אמרי רון) ובהצגת העתירה לצוות הקרקעות של המטה.

 

רשם: אלישע שפירא

 

הירשם לקבלת עדכונים באימייל

נכתב בתאריך
1/10/2009הרשמה לניוזלטר שלנו