עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

כנס חמוץ מתוק - רשמים אישיים מן הכנס השנתי של המטה השיתופי

כנס חמוץ מתוק

מאת נחום שור

 

על ההצלחה הארגונית וההשתתפות הערה שאפיינו את הכנס השנתי של המטה השיתופי בבארי, העיבה הדאגה ממעבר של עוד קיבוצים ל"רשת ביטחון" ומצבם של החברים החלשים בקיבוצים אלה

 

ככל שמדובר במספר המשתתפים בכנס השנתי של המטה השיתופי, שנערך ב-8.9.09 בבארי תחת הכותרת "כוח השוויון והשותפות", הרי שהאהדה לרעיון השיתופי גוברת. בכנס הזה השתתפו 320 חברים, 60 יותר מאשר בכנס הקודם בגן שמואל.

 

האווירה הייתה אותה אווירה חמה המאפיינת שותפים לרעיון ולדרך. תרם לה האירוח של קיבוץ בארי שהיה למופת. וגם אם בשנה האחרונה נמשכה, אמנם בקצב איטי יותר, "הזליגה" של קיבוצים שיתופיים אל השכר הדיפרנציאלי, עדיין ישנם כ-70 קיבוצים, המקיימים את השיתוף במלואו ועוד אלפי חברים בקיבוצים הדיפרנציאליים הרואים עצמם שייכים לזרם השיתופי.

 

מאחורי שמחת הפגישה בין ידידים וחברים לרעיון ולדרך, לא נעלמה הדאגה מן הפיחות במספרם של הקיבוצים השיתופיים ולעתידו של השיתוף הקיבוצי. נראה כי רק מאמצים גדולים וגדלים, חינוכיים, רעיוניים וארגוניים, יכולים לתת לזרם השיתופי תקווה וסיכוי לעתיד. ואכן אלישע שפירא, רכז המטה השיתופי, משקיע יחד עם חבריו מאמצים רבים כדי להעניק חיים לרעיון השיתופי ואף להעיז ולנתבו קדימה.

 

***

כנס בארי התייחד ברמת הארגון ובעושר החוגים שהיו בו, בכמות המשתתפים בהם ובאיכות הדיונים. אלישע שפירא, בדברי הפתיחה, הצביע על שלושה מחקרים: האחד מלמד על הקשר החיובי שבין השוויון לבין הצמיחה הכלכלית; השני מראה שהמפתח לצמצום הפערים בחברה הישראלית טמון במערכת החינוך וההשכלה; השלישי גורס שאין עדיפות לניהול הפרטי על פני הניהול הציבורי. לדבריו, יש בעולם התפכחות מהניאו ליברליזם, אך הבשורה הזו טרם הגיעה לקיבוצים שעודם דבקים בתפיסות העבר ומתקשים לשנות כיוון.

 

בפנל שלאחר דברי הפתיחה, אציין את הרצאתו של חגי אלון, חבר נען ומנכ"ל "מעוף", שהציג ראייה מפוכחת של המצב הקיים תוך סימון האפשרויות הפתוחות לעתיד לבוא בקידום השיתוף והסולידאריות.

 

מבין החוגים הרבים, אציין שלושה: את החוג שדן בבעלות על הקרקע בו מתח אמרי רון ביקורת על התנהלותם של שר החקלאות שלום שמחון ושל יו"ר גרנות, איציק בדר בנושא הפרטת הקרקעות; את החוג "שורשים יהודיים לערכי השותפות והשוויון", בו הוצג הצורך להעמיק את השורשים היהודיים וכיוצא מכך את השותפות והסולידאריות; ואת החוג, הער במיוחד, שדן בפערים הכלכליים בקיבוצים הדיפרנציאליים ובמצבם של חברים שנפגעו מתהליכי ההפרטה. בחוג זה השתתף יובל אלבשן מעמותת ידיד שהציג תמונה מדאיגה של חברים הזקוקים לעזרה כדי למלא את הצרכים האלמנטאריים שלהם. בהקשר זה הוצע שחברים מקיבוצים מבוססים יקימו קרן שתסייע לחברים המצויים במצוקה.

 

***

הגנתם של המלווים האזורים של התנועה שהשתתפו, בחוג זה על הדרך הדיפרנציאלית, עוררה את כעסם של חלק מהמשתתפים שקראו לאמץ את הרעיון של "הפרדת כוחות" בתוך התנועה בין קיבוצים שיתופיים למפריטים, כיוון "שאין סיכוי שהכבש ישכנע את הזאב."

 

חיקי כספי מקיבוץ הסוללים, נשא בסוף הכנס, נאום נרגש בו טען שחרף מאמציו, לא הצליח המטה השיתופי לבלום את בקיבוצים לכיוון הדיפרנציאלי והציע לקיים כנס נוסף בהקדם, שבו ייבחן המטה השיתופי את דרכו.

 

בדברי הסיכום שלו, הציג אלישע שפירא את יתרונותיה של "הפעולה מבפנים" של המטה והציג כדוגמה את השפעתו על ההחלטות התנועתיות האחרונות בנושא הגדלת גובה הפנסיה ובמאבק נגד הפרטת הקרקעות. לדבריו, על חברי הקיבוצים לדעת שיש דרכים שיתופיות להתמודד עם משבר ושכר דיפרנציאלי היא דרך שאין ממנה חזרה. "אין כאן שום כורח", אמר, "הכל נתון להכרעתם של החברים". הוא גם טען שהנהגת התנועה שימשה זרז בתהליכי ההפרטה והשכר הדיפרנציאלי בקיבוצים ואף הובילה אותם.

 

לבסוף הודיע שפירא, כי הכנס השנתי הבא יתקיים בערבה ויימשך יומיים.


נכתב בתאריך
21/9/2009הרשמה לניוזלטר שלנו