עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

דרוש כנס עם פתרונות מעשיים - ספק אם הדיונים בכנס המטה השיתופי בבארי יבלמו את צוותי השינוי בקיבוצים

דרוש כנס עם פתרונות מעשיים

מאת חיקי כספי

 

ספק אם הדיונים על "כוח השוויון והשותפות", בכנס המטה השיתופי בבארי, יבלמו את צוותי השינוי הגוררים את קיבוציהם אל השכר הדיפרנציאלי

 

ב-17.03.09 התקיים "יום חשיבה ושיח על עתיד הקיבוץ השיתופי". נשמעו בו הרצאות פתיחה ולאחריהן נערכו חוגי דיון שהיו אמורים לעסוק באיתור דרכים ופעילויות לעצירת המעבר של קיבוצים שיתופיים ל"מתחדשים". לא התקבלו כל החלטות בסיכום הכנס.

 

ב-01.04.09 התקיימה ישיבת מזכירות המטה השיתופי ובסופה סוכם "שצוות הכנס השנתי (שיתקיים בבארי בספטמבר), ישלב את נושאי יום החשיבה ואת סיכום המזכירות בתכנית הכנס, כדי לשמור על המשכיות ולחזק את הפעילות המכוונת להתחדשות שיתופית".

 

בינתיים פורסם לאחרונה שבסוף 2008 נשארו 64 קיבוצים שיתופיים (בתק"צ) לעומת 69 קיבוצים שיתופיים שנשארו בסוף שנת 2007. נשאלת השאלה מה צפוי בסוף 2009, 2010, 2011 וכן הלאה.

 

אנחנו יודעים היום על קיבוצים שפועלות בהן ועדות שינוי המקדמות תכניות למעבר לשכר דיפרנציאלי ועל עוד קיבוצים שנובטים ומכרסמים בהם תהליכי הפרטה עמוקים.

 

ב-08.09.09 יתקיים הכנס השנתי של הקיבוצים השיתופיים שיעסוק בנושא "כוח השוויון והשותפות". להלן רשימת החוגים בכנס:

1.      יתרון השוויון והשותפות הכלכלה.

2.      כוח השוויון והשותפות בהתמודדות עם המצב הביטחוני.

3.      יתרונות הניהול העצמי המשותף.

4.      מנהיגות צעירה בקיבוץ השיתופי.

5.      כוחה של בעלות משותפת בקרקע.

6.      חינוך לערכי שוויון ושותפות.

7.      תרבות בונה חברה.

8.      שורשים יהודיים לערכי השותפות והשוויון.

9.      שוויון ושותפות כמנוף לקליטת בנים וצעירים.

10.  ההתמודדויות בקיבוצים הדיפרנציאליים.

 

נשאלת השאלה האם אלה הם הנושאים שיש לדון בהם בעת משבר? המטה השיתופי פועל רבות למען חיזוק הקיבוצים, אבל מבחינת התוצאה, האם הפעילות שלו השפיעה על קיבוץ כלשהו לא להפוך ל"קיבוץ מתחדש"? ואם זה המצב, האם לא הגיע הזמן לחפש דרכים אחרות? האם הדיונים והסיכומים בכנס בארי יעזרו במשהו למעוז חיים, לשער הגולן ולעוד קיבוצים שנמצאים בשלב זה או אחר של דיונים בהפרטת השכר? האם הם בכלל יגיעו לכנס? האם דיונים על "כוח השוויון והשותפות" יעצרו במשהו את צוותי השינוי הדיפרנציאלי להמשיך ולגרור את קיבוציהם לעבור למתחדש?

 

יש להניח שבכנס בארי רוב הדיונים יעסקו בנושאים השייכים לרומו של עולם, אבל לצערי לא יתקיים כל דיון רציני בדרכי התמודדות מעשיים ולא תתקבלנה כל החלטות מחייבות על פעילות בשטח. אני מנחש שהסיכום יהיה שהמטה השיתופי יקיים דיון בסיכומי הכנס.

 

מאחר ואיני רוצה להיות רק בבחינת מתקיף, הריני מציע את התכנית דלהלן. בכנס יום החשיבה הנ"ל שמענו את דבריו של איציק צפדיה מעין חרוד איחוד, שיחד עם קבוצת חברים הכין תכנית נגדית ברוח השוויון והשיתוף, כאלטרנטיבה לתכנית השינוי הדיפרנציאלית שהכין צוות אחר. שתי התכניות תוגשנה בקרובי להכרעה בקלפי. נחזיק אצבעות לשיתופיים.

***

דרך מעשית זו יכולה להוות מודל לכל קיבוץ שרוצה להמשיך להיות שיתופי. תכנית השיתוף צריכה לכלול פתרונות לבעיית הפרזיטיות, התלות הרבה בוועדות ובממסד, למקורות תעסוקה ובמיוחד לנשים, לרכב לחבר, לניהול משתף וסיפוק בעבודה, ללימוד והשתלמות בכל הדרגים, לשבוע עבודה של חמישה ימים, ליצירת אווירה של שביעות רצון ושחרור מתחים ולחצים. ברוב הקיבוצים אין "פושרים" כמו צפדיה וחבריו. לפיכך צריך לפעול בנחישות ובמהירות כדי שבכל קיבוץ יקומו צוותים כאלה בעזרתם של הרכזים אזוריים וגורמים כמו "מעוף", שיחד יכינו תכנית שוויונית-שיתופית. פעילות זו זקוקה לתקציב ואנשים שעדיין מאמינים בהמשך קיומו של הקיבוץ השיתופי.

 

יש שתי דרכים להפעיל את התכנית וניתן ללכת בהן בו זמנית:

1.      הקמת מערך של זוגות קיבוצים, מאמץ ומאומץ, בו הקיבוץ המאמץ נוטל על עצמו לממן את הדרוש בכסף ואנשים.

2.      קבלת ההצעה של אהרן ידלין להקים "תנועה בתוך תנועה", או קבלת הצעתו של עזרא דלומי "להפרדת כוחות". כלומר, רוב המיסוי של הקיבוצים השיתופיים ייגבה ע"י המטה השיתופי, אשר יפעל, לפי הבנתו, להצלת הקיבוצים השיתופיים.

***

עלינו להקים מועצה של הקיבוצים השיתופיים בה יהיו מיוצגים כל הקיבוצים המזהים עצמם כשיתופיים. מועצה זו תדון בתכניות השונות לפעילויות מעשיות בשטח במטרה לעצור את המעבר של קיבוצים שיתופיים למתחדשים. מועצה זו גם תבחר את חברי מזכירות המטה השיתופי ויהיו לה מלוא הסמכות לדון ולקבל החלטות, כאשר מזכירות המטה השיתופי תעסוק בביצוען.

 

אני מניח שיש לחברים עוד הצעות מעשיות נוספות, כיצד להתמודד עם הבעיות בשטח. אני קורא לכל חבר המזדהה עם הדברים הנ"ל, שירים את קולו וישמיע את דבריו. השעה קרובה לשתים עשרה.


נכתב בתאריך
23/8/2009הרשמה לניוזלטר שלנו