עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי, 22/7
סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מ-22.7.09

 

טלפון:  03-6925418

פקס:03-6925417

shitufi@tkz.co.il

 

 

‏23 יולי, 2009

‏ב' אב, תשס"ט

 

השתתפו: אלעד הראל, דגי חבויניק, רונית מינקר, אורי מתוקי, חי יום-טוב ברוכי, דובי הלמן, הורסיו בוריחסון, מאיה שפיר, אורי אופיר, יואל מהרשק, אייל רייז, גיא טובול, עוזי בר שלום, יניב גדיש, ניצן פלדמן, עירית גילה, יאיר נוי, רזי בן-יעקב, נחום ברוכי, חגי אלון, מריו טויב, אלישע שפירא

 

א. אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת

 

הפרוטוקול אושר.

 

ב. המאבק נגד הפרטת קרקעות הלאום

 

אלישע: הציג את מעורבותנו במאבק ואת תכנית יום העיון המתוכנן ל-4.8.09.

אורי: הציג את פעילות מטה המאבק המחבר גרמים שונים, בהובלת וביוזמת "דרור ישראל" (תנועת הבוגרים של הנוער העובד והלומד).

דובי: העלה את שאלת מטרות המאבק נגד ההפרטה ואת תפיסות העולם השונות, שעל בסיסן גורמים שונים מתנגדים או תומכים בהפרטה.

יואל: הציע להשתתף במאבק ולתת גיבוי מלא למטה המאבק. מציע להוביל את כל התנועה הקיבוצית במאבק נגד ההפרטה והעברת הבעלות בקרקעות.

אלישע: הבהיר את הויכוח ואת הדיון בתנועה הקיבוצית.

יניב: המהלכים בפועל, עד כה, סותרים את המטרות שלנו. רצינו למנוע את מעבר ההפרטה להתיישבות ובפועל הבאנו (נציגי התנועות בדיון) את זה על עצמנו. רצינו לחזק את ועדות הקבלה ויתכן שהן יחלשו. השאלה היא האם נצליח לבדל את עצמנו על בסיס עמדותינו.

 

סוכם:

1.      אנחנו נמשיך להתנגד למהלך ההפרטה ומכירת קרקעות הלאום לידיים פרטיות.

2.      צוות הקרקעות של המטה יגדיר שוב את עמדתנו העקרונית ואת מטרותינו בדיון הקונקרטי.

3.      צוות הקרקעות יבחן האם ובאלו תנאים נוכל להצטרף ליוזמת הבג"צ.

4.      המטה השיתופי יקרא לתנועות הקיבוציות להמשיך את המאבק נגד הפרטת הקרקעות, גם לאחר קבלת ההחלטה בכנסת.

 

ג. הכנס השנתי

 

מריו ואלישע הציגו את תכנית הכנס, כפי שגובשה על ידי צוות ההיגוי. (ההצעה מצורפת בזה).

לאחר חילופי דברים קצרים

 

סוכם:

1.      מאשרים את התכנית.

2.      יוסף חוג שיעסוק ב"ניהול עצמי משתף".

3.      צוות ההיגוי ישקול איך לחזק את מליאת הסיכום.

 

ד. שילוב מעגל הקבוצות בעבודת המטה

 

אלעד: (הרכז החדש של מעגל הקבוצות) הציג את עצמו ואת עבודתו. אלעד הציג כיוון חדש למעגל הקבוצות, במגמה להחזיר את מעגל הקבוצות למערכת קשרים הדוקה עם הקיבוצים העירוניים היותר ותיקים, תוך שימת דגש על חיזוק הקשר עם הקיבוצים השיתופיים בכלל.

בדיון קצר עלתה שאלת הקשר של מעגל הקבוצות עם המטה ועם הקיבוצים השיתופיים הקיימים.

 

סוכם:

לכל הצדדים יש עניין להמשיך את הדיאלוג של המטה עם מעגל הקבוצות.

 

ה. כתב עת רעיוני ברוח סוציאל דמוקרטית

 

אלישע: הציג את המהלכים לאיחוד "חברה" ו"מפנה", בבעלות משותפת של: יסוד, המטה השיתופי, יד-יערי, יד-טבנקין ומרכז הקואופרציה. (סיכום צוות ההיגוי של כתב העת החדש מצורף בזה). בכוונתנו להוציא את הגיליון הראשון של כתב העת החדש עד סוף דצמבר 2009.

 

סוכם:

מברכים על המהלך.

 

תקציב המטה:

 

מריו: עדכן את המזכירות לגבי מצב תקציב המטה והמהלכים להשלמת התקציב על ידי הקיבוצים. בקשותינו לקיבוצים מכוונת כזכור לנושאי החינוך והצעירים. במקביל אנחנו מצמצמים את ההוצאות המתוכננות ל-2009 בכ-100 אל"ש.

 

רשם: אלישע שפירא

 

הירשם לקבלת עדכונים באימייל

נכתב בתאריך
28/7/2009הרשמה לניוזלטר שלנו