עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

שובו של הניהול השיתופי - 35% מהקיבוצים המופרטים נוטים לחזור למודל שבו משק וחברה הם ישות אחת

שובו של הניהול השיתופי

מאת פלג מור

 

אחרי שסיפרו לנו איך הפרדת המשק מהקהילה תציל את כלכלת הקיבוץ, 35% מהקיבוצים המופרטים נוטים לחזור למודל שבו משק וחברה הם ישות אחת

 

ב-35% מהקיבוצים שעברו הפרטה ותאגוד קיימת נטייה לחזור למודל הניהול המשותף. כך עולה מסקרים שנתוניהם הוצגו בכנס שהתקיים בחודש שעבר בנושא ניהול קהילה בעידן החדש, עוד אחד מהכנסים של רוחי"ם ועודי"ם בהם נידונים לאחרונה ענייני הקיבוץ.

 

ועוד - "לפי המודל החדש תהיה ההנהלה הכלכלית של הקיבוץ מוסמכת לדון בכל הסוגיות הנוגעות לקהילה ולעסקים גם יחד... (היא) תשמש גם כנציגות החברים במועצות המנהלים של המפעלים הקיבוציים הגדולים... וכך תשוב מוטת השליטה לידי החברים" (75% מהפנסיונרים: השיטה הקיימת לא הוגנת - "הקיבוץ", 16.6.09).

 

חבר הקיבוץ מהשורה, הרגיל בשנים האחרונות בקריאת חוברות שינוי המבשרות את הטוב העתיד ליפול בחיקו אם רק יאשר קיבוצו את ההפרטה, הכוללת בתוכה את פירוק הניהול המשותף והפרדת הקהילה מהמשק; החבר הבקי בדברי היועצים ומנהלי הקהילה היודעים לפרט באוזניו את כל הרעות החולות המאפיינות את הקיבוץ השיתופי ודרך ניהולו, אינו יכול שלא לתהות על איזה 'מודל חדש' מדובר בידיעה. שהרי זו בדיוק דרך ניהולו של הקיבוץ השיתופי.

***

נמצא כי 35% מהקיבוצים המופרטים נוטים עתה לחזור ליישום התפיסה הרואה בקיבוץ, קהילה ועסקים, חברה ומשק, ישות אחת שלמה ומלאה שאין סיבה להפריד בין חלקיה.

 

לא להאמין, אחרי הטפות חוזרות ונשנות נשנות מצד מנהלי קהילה-השליחים על הצורך של מי שרוצה להצליח לאמץ ניהול מודרני, לעומת זה המפגר של הקיבוץ השיתופי; אחרי דיונים רבים עם יועצי ההפרטה המביאים לקיבוץ המיושן את ערכיו הנוצצים של העולם הגדול ומדגישים את ההכרח בשינוי כתנאי לקיומו של משק מודרני היודע להתמודד עם אתגרי העולם הגדול; אחרי כל אלה, הנה חזרו למעלה משליש הקיבוצים המופרטים לשיטת הניהול של הקיבוץ המסורתי!

 

תוצאת הסקר בולטת במיוחד לאור הצלחתם של המטיפים להפרדה, הצלחה שהתבטאה בכך שכל חוברת שינוי המכבדת את עצמה הכילה בגאון פרק נכבד ועקרוני על חשיבות ההפרדה בין משק לקהילה, כערך שאי אפשר בלעדיו. שהרי הפרדת העסק מהקהילה - יצירת הפרדה ארגונית, ניהולית, משפטית, פיננסית וגזברית בין הפעילות היצרנית/עסקית לבין הפעילות הקהילתית/חברתית, הופיעה במושגי היסוד של השינוי. כך לא נשאר חבר קיבוץ בגליל שלא הבין את תוצאותיה הגרועות של השיטה הקודמת, לא נותר חבר משק בנגב שלא היה מודע לכך שרק הפרדה גמורה תביא מזור לחוליי הקיבוץ.

***

נכון הוא שכמה תימהונים בשולי המחנה, בדרך כלל כפויי טובה כרוניים נרגנים תמיד, שאינם מעריכים את מאמצי המנהלים להצלת הקיבוץ, המשיכו והעלו ספקות. הם תהו אם השיטה החדשה טובה כל כך, איך זה שקיבוצים ממשיכים להיכנס לקשיים כלכליים, אפילו עד כדי קריסה ממש; האם המשבר הכלכלי החמור העובר על העולם הסובב את הקיבוץ באמת מוכיח כי כדאי לאמץ את שיטות הניהול האופייניות לו ואת ערכיו; עד כמה נותרת לחבר הקיבוץ שליטה כלשהי בעסקים השייכים לו שמהם הופרד - במקרה של קשיים כלכליים העסק נהנה מגב רחב של הקיבוץ לצורך החזר חובות וערבויות להלוואות אך במקרה של רווח אין לחברים שליטה ואף לא מידע בסיסי לאן הולך הכסף; האם לא נוצר מצב של עסקים עשירים בעוד בעליהם חברי הקיבוץ מרביתם דלפונים וקהילתם ענייה?

 

מעטים בלבד העזו להרהר אחרי הבון-טון של ההפרדה הנכספת - האם לא מדובר בסרבול ארגוני מיותר שנזקו מרובה מתועלתו, עודף הנהלות ומנהלים, רובם המוחלט חיצוניים, היושבים כולם כרחיים על צווארו הכפוף ממילא של הקיבוץ.

 

בעל הידיעה ממשיך ומצטט את הנאמר לו "וכך תשוב מוטת השליטה לידי החברים"! לא להאמין, החידוש האחרון הוא שהחזרת השליטה לידי חברי הקיבוץ היא דבר חיובי, אחרי ששנים נאמר לנו שהחבר הטיפוסי הוא עצלן ונצלן, נסמך על תסמונת המטפלת, לא לוקח אחריות על חייו ופרנסתו, לא חי את חייו בעולם האמיתי...

 

ערך יסוד שהמודל הניהולי 'החדש' מגלה שוב הוא שהקיבוץ מהווה שלמות ומהות אחת ואין כל סיבה להפריד בין חלקיו. על פי אותו מודל ניהול 'חדשני' תוקם הנהלה אחת המוסמכת לדון בנושאי קהילה ועסקים גם יחד. כלומר המודל, הדומה להפתיע לזה של הקיבוץ המסורתי, אינו מצריך שום ויתור עקב אידיאולוגיה ונמצא יעיל ביותר בהתמודדות עם דרישות הניהול בעולם המודרני.

 

למאמרים של פלג מור

נכתב בתאריך
23/7/2009הרשמה לניוזלטר שלנו