עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מיום 3.6.09
סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מיום 3.6.09

 

טלפון:  03-6925418

פקס:03-6925417

shitufi@tkz.co.il

 

 

‏4 יוני, 2009

‏י"ב סיון, תשס"ט

 

 

נוכחים: דגי חבויניק, חגי אלון, ישראל רפפורט, אמרי רון, עירית גילה, יאיר נוי, דורון נדיב, רונית מינקר, אורי מתוקי, עמיחי ברום, מריו טויב, עזרא דלומי, מיקי גרי, עוזי בן שלום, דדה עמיר, חי יום-טוב ברוכי, רזי בן יעקב, יניב גדיש, אלישע שפירא.

 

א.      אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת
הפרוטוקול אושר.

ב.      דיווח שוטף
אלישע ומריו דיווחו על האירועים האחרונים ועל פעילות המטה בתקופה הקרובה.

ג.       האירוע הטראגי ברמת הכובש
אלישע הבהיר את עמדתנו כנגד כל ניסיון לקשור בין מעשה הטירוף הטראגי לדיון הלגיטימי על המתרחש בקיבוצים. בהפוך על הפוך, דווקא חלק ממנהלי הקהילות והמלווים של התנועה מעלים טענה של "הסתה" לכאורה מצד תומכי הקיבוץ השיתופי.

סוכם:
עמדתנו תמשיך להיות הפרדה חד משמעית בין האירוע המצער לדיון הלגיטימי והימנעות מהיגררות אחר דברי הבלע. יחד עם זאת, אנחנו תומכים בקיום דיון והתייחסות של התנועה לאירוע ולהשלכותיו, כדי להפיק כל לקח אפשרי ולחזק את הכלים בכל קיבוץ וקיבוץ, להתמודדות עם מצבים קיצוניים מכל סוג שהוא.

ד.      תקשורת

1 . הירחון "במקום" - רונית דיווחה על הוצאת העיתון (גיליון רביעי) ועל מאמצי ההפצה, כדי להבטיח שהעיתון יגיע לציבור יותר רחב.

2. אתר האינטרנט לצעירים "במקום" - רונית דיווחה על ההתרשמות החיובית מהאתר ועל כ-5,000 כניסות לאתר עד עכשיו.

 

ה.      יום גיבוש
דורון דיווח על התכנית לקיים יום משותף לחלק מפעילי המטה והחינוך ולחברים נוספים המקורבים לפעילות השיתופית. יום הגיבוש יתקיים ב-30.6.09. כל חברי המזכירות ונוספים מוזמנים להשתתף.

ו.      תקציב המטה לשנת 2009
מריו הציג את התקציב המתוכנן, את הביצוע ב 4 החודשים הראשונים ואת התחזית המעודכנת של ההוצאות והמקורות עד סוף השנה. (הדו"ח מצורף בזה). מהדו"ח נראה שיחסרו לנו כ-450 אש"ח עד סוף השנה. עיקר החוסר נובע מכוונת התק"צ להפחית את השתתפותה ב-236 אש"ח ומהפחתת השתתפות הקבה"ד ב-138 אש"ח.
אלישע הבהיר כי הדיון עם שתי התנועות עדיין פתוח.
עזרא מציע לשקול שינוי פוזיציה של המטה בתנועה, מחברות מלאה ל"קונה שירותים", כאשר הקיבוצים השיתופיים יעבירו את כל המס התנועתי למטה.
דורון מציע לפנות לקיבוצים לממן את הפער. להערכת הקיבוצים יענו אם יהיה מדובר בסכום סביר.
דדה לא מציע לפנות לקיבוצים היות ולהערכתו זה יהיה פתח להורדת מחויבות התנועה.
חגי תומך בהצעתו של דדה. גיוס משאבים בנפרד יהווה פילוג בפועל. מציע לנצל את שנת המאה לתנועה הקיבוצית ולגייס סכומים יותר גדולים.
אלישע למרות ההתנגדות לאורך שנים לפנות ישירות לקיבוצים, חושב שהפעם לא תהיה לנו ברירה אחרת. מציע לצמצם כ-150 אש"ח מהתקציב ונסות לגייס כ-300 אש"ח מהקיבוצים, למטרה מוגדרת של פעילות בתחום החינוך והצעירים. לשם כך יש לפנות לכל קיבוץ לתרום כ-15,000 אש"ח בממוצע.
יניב מציע לפנות למזכירויות הקיבוצים במעגל הפנימי (הגרעין הקשה) ולבקש את עצתם איך להתמודד עם הקושי. מציע שמזכירויות הקיבוצים ינחו אותנו האם לצמצם את הפעילו או שהקיבוצים מוכנים לתרום.
דגי לא ברור לו לאן הולכת התנועה הקיבוצית. חלק מהחברים חושבים שהמטה מיותר או מאיים עליהם. צריך לקחת בחשבון את המשבר הכלכלי ואת יכולתם השונה של הקיבוצים. לגופו של עניין מצטרף להצעתו של אלישע לגייס כ-300 אש"ח מהקיבוצים.
מיקי על רקע צמצום התקציבים בקיבוצים והתנועה, גם אנחנו צריכים לקצץ חלק מהתקציב. יחד עם זאת, חשוב לגייס תוספת לתקציב. מציע לראות בזה גיוס חד פעמי למטרות שקל להסכים איתן.
אמרי מציע לפנות לקיבוצים. ממליץ להתחיל מפיילוט במספר קיבוצים יותר חזקים.

סוכם:

1.      המטה יפעל לצמצום נוסף של התקציב.

2.      נפעל לגיוס 300 אש"ח מהקיבוצים, כדי להבטיח את פעילות המטה בתחומי הנוער והצעירים.

3.      נזמן פגישות עם מזכירויות הקיבוצים, כדי להציג את הנושא ולשתף את המזכירויות בהתלבטות ובהחלטה על קיום הפעילות.

4.      נבקש מהקיבוצים כ-15,000 ₪ לקיבוץ בממוצע, בהתייחס לשונות בגודל הקיבוצים ובמצבם הכלכלי.

 

ז.       הכנס השנתי
אלישע
הציג את המלצת צוות ההיגוי של הכנס (הנייר מצורף בזה).
רזי הציע להוסיף שני חוגים:

1.      יחסה של היהדות לרעיון השוויוני.

2.      קליטה ושינוי המצב הדמוגראפי בקיבוצים. חשוב לייצר עניין מגוון לאוכלוסיות שונות בקיבוצים.

יניב מברך על ההפרדה בין הנושא המרכזי לדיוני החוגים. חשוב לעסוק בנושאים רלוונטיים לאוכלוסיות וקבוצות של חברים בקיבוצים. צריך לשים לב לכך שלא נתפזר מעבר לסביר במספר החוגים.
חגי מציע להקים צוות שיכין תכנית לציון 100 שנות קיבוץ. לשים דגש על החיבור לאנשים רבים ככל האפשר.

עזרא לדעתו הכנסים שלנו מאופיינים בהשתתפות של ותיקים וצעירים וחסר דור הביניים. מציע לסמן כמטרה להביא גם את דור הביניים.

עוזי מבקש להבין מה מטרת הכנס. מה יביא את האנשים לצאת מדגניה ולנסוע עד בארי. חשוב להציג את המטה השיתופי כמי שיכול לתרום לקיבוצים בהתמודדות עם הקשיים והצרכים. היות ובארי רחוקה, יתכן שצריך להכין פתרון מרוכז לתחבורה.

מריו אומר שהכנס הוא גם טקס חגיגי ואירוע מרכזי וגם עיסוק בנושאים אמיתיים שמעסיקים את הקיבוצים.

אמרי מציע לקצר את כותרת הכנס ל: "יתרון השוויון והשותפות". חשוב להתרכז בנושאים בהם יש לנו יתרון ולתת להם ביטוי הולם בחוגים.

דורון תומך בהחלטה על קיום הכנס בבארי. צריך לאזן בין הנושאים המרכזיים לבין הפיזור לחוגים ולנושאים השוטפים של הקיבוצים.

סוכם:

1.      מאשרים את המתכונת הבסיסית של הכנס, כפי שהציע צוות ההיגוי.

2.      מבקשים לחזק את העיסוק בשאלות המעשיות המטרידות את הקיבוצים.

3.      צוות ההיגוי ישלב את ההערות וההצעות לחוגים נוספים בתכנית הכנס, כך שבסופו של דבר יתקיימו כ-10 חוגים.

4.      יוקם צוות "100 השנים".

 

ח.      הרפורמה בקרקעות
אמרי
הציג את עיקרי הדיון שהתקיים בצוות הקרקעות, על רקע מהלכי הממשלה להפרטת הקרקעות ומכירתן, ואת הדיון הציבורי המתנהל בנושא הקרקעות.
אלישע הציג את המכתב שהועבר למזכירי התנועות והתאחדות חקלאי ישראל, בבקשה ליזום ולהוביל דיון של התנועות הקיבוציות וההתיישבות בכלל על הרפורמה המוצעת ועל מדיניות הקרקעות הנכונה לדעתנו (המכתב למזכירים מצורף בזה).
בנוסף התבקשנו על ידי יוזמי הועד הציבורי נגד הפרטת הקרקעות להצטרף לוועד.

סוכם:

1.      המטה השיתופי שולל את המהלכים למכירת קרקעות הלאום לידים פרטיות.

2.      המטה יצטרף לוועד למניעת מכירת קרקעות הלאום.

3.      המטה ימשיך לפעול לקיום דיון בתנועות הקיבוציות ובהתיישבות בכלל, ברוח המכתב  למזכירים.

4.      נקיים בהקדם (במהלך יולי) יום עיון שיוקדש לנושא הקרקעות.

 

רשם: אלישע שפירא

הירשם לקבלת עדכונים באימייל

נכתב בתאריך
15/6/2009הרשמה לניוזלטר שלנו