עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מ-1.4.09
סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מ-1.4.09

טלפון:  03-6925418

פקס:03-6925417

shitufi@tkz.co.il

‏1 אפריל, 2009  

‏ז' ניסן, תשס"ט

 

 

נוכחים: דובי הלמן, אורי מתוקי, עוזי בן שלום, הורסיו בוריחסון, חגי רזניק, יואל מרשק, דגי חבויניק, אמרי רון, רונית מינקר, יהודה סלמון, עירית גילה, הללי בלבן, דורון נדיב, אורי אופיר, יאיר נוי, אלי ברמן, ישראל רפפפורט, חי יום-טוב ברוכי, מריו טויב, אלישע שפירא.

 

מוזמנים: דליה וחיקי כספי.

 

א.                 אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת

הפרוטוקול אושר.

 

ב.                 בפרוס חג הפסח

אלי ברמן הקדיש כמה מילים לחג הפסח הקרב ובא והביא דברים מתוך הספר "מסע אל החירות" מאת גבריאל סטרינגר.

 

ג.                  תקציב לשנת העבודה 2009

מריו: הציג שוב את התקציב שאושר על ידי מזכירות המטה ותיאר את הקשיים מצד המקורות. בהנחות אופטימיות נראה שיחסרו  לנו כ-200 אש"ח.

אלישע: הסביר את המצב הדברים לגבי תקציב התק"צ ואת המהלכים המתוכננים לקיצוץ כ-40% מתקציב התק"צ. עדיין לא ברור מה תהיינה ההשלכות על תקציב המטה השיתופי.

אלי: דיווח על פגישה של מספר חברים מהקבה"ד עם נחמיה רפל.

דגי: אמר שצריך להתכונן גם לתסריטים יותר קשים, של גרעון של כ – 500 אש"ח.

דורון: מציע לפנות כבר עכשיו לקיבוצים לתרום סכום לא גדול, כ – 10 – 20 אש"ח.

חיקי: מציע לפנות מייד לקיבוצים. הפנייה צריכה להתבצע בפגישה ישירה והסבר למזכירויות הקיבוצים בה תוצג פעילות המטה. מציע לבחון לעומק את הצעתו של אהרון ידלין לפעול כתנועה בתוך תנועה.

חגי: מציע לבחון אפשרויות להשתלבות בפעילויות התנועה, בהנחה שהמטה תורם ערך מוסף ערכי לפעילות כלל התנועה. מביא לדוגמה את הרכזים האזורים שלדעתו תרומתם נמוכה מאד, אם בכלל.

אמרי: מציע לפנות כבר לקיבוצים. צריך להיערך למצב בו גרעין קשה של כ-50 קיבוצים יפעלו כ"תנועה בתוך תנועה". הדרישה מהקיבוצים תהיה בסכומים של בין 5 ל-20 אש"ח לקיבוץ. צריך להציג למועצה את חוסר השוויון בשימושים, כאשר אגף הרכזים ממומן כולו על ידי תקציב התנועה וכל הרכזים הם דיפרנציאליים, מול אפס מימון למלווים השיתופיים.

ישראל: פסימי מאוד לגבי נכונות התנועה לשתף פעולה. יתכן שקיבוצים שאינם משלמים מיסים, בגלל ויכוח עם התנועה, יסכימו לשלם למטה. 

סיפר על ביקור הצוות התנועתי (צוות ההיגוי) בגן שמואל ועל הרושם הרע שהם השאירו. מצפה מהמטה השיתופי להגברת הפעילות.

יואל: מעריך שתקציב התנועה ירד לכ-50% מהתוכנית. מציע לגבש שוב את זהות המטה השיתופי.

אלישע: מסכים לפניה לקבוצים להשלמת המקורות לביצוע תוכנית העבודה. צריך להיות מודעים לכך שפניה כזו תתקבל כלחץ על מזכירות התנועה. הלחץ יהיה משמעותי אם קיבוצים יעבירו כספים למטה על חשבון מסי התנועה.

סוכם:

1.ניזום דיון חוזר ודחוף עם מזכירי התנועות ונבהיר את החלטת המזכירות לפנות לקיבוצים לכסות את כל מה שיחסר מתקציבי התנועות.

2.בהתאם לתגובת המזכירים נתארגן במידת הצורך לסבב מהיר ואינטנסיבי בכל הקיבוצים השיתופיים, כדי לבקש את השתתפותם במימון הפעילות.

 

ד.                 סיכום יום החשיבה

מריו: תיאר את יום ההתכנסות, את היקף ההשתתפות ואת התכנים והדיונים ביום החשיבה. ציפינו ל-80 עד 100 משתתפים והגיעו יותר מ-200. לאחר הכנס קיבלנו משוב חיובי מאד מחברים רבים. ההרגשה הכללית טובה ואפשר לסכם את יום החשיבה כהצלחה. הציג את החלטת הצוות הפעיל, בעקבות יום החשיבה, להכין "אוגדן צומח" של המלצות ומודלים שפותחו בקיבוצים, במעוף ובמטה. האוגדן יועבר לקיבוצים תמורת תשלום צנוע של ההוצאות הישירות בלבד.

יהודה: חושב שעצם קיום המטה מהווה עוגן חשוב ובית חם לחברים, לממלאי התפקידים ולקיבוצים השיתופיים. צריך ליזום יותר ולהציע יותר תשובות. להציג מודלים שכבר פותחו במעוף, במטה ובקיבוצים, ולהמשיך לגבש מודלים חדשים.

עוזי:  מצטרף להערכה החיובית של יום החשיבה. יש ביקוש רב לשינויים שיתופיים. מציע להפעיל מספר קבוצות עבודה שימשיכו לגבש ולפתח תשובות מעשיות.

יואל: חושב שהכנס חיזק את השייכות למעגל ערכי משמעותי. חשוב לקיים אירועים נוספים שיחזקו את תחושת השייכות וההזדהות. מזכיר את בקשת החוג שהנחה להקים מוסד (נוסף) שיהווה כתובת לפניות ולמצוקות של החברים. הכנס יצר אשראי שאסור לבזבז אותו.

דורון: להרגשתו יש למטה השיתופי זהות ברורה. חשב להגיע לקיבוצים ולחברים. לגבי החוג שדן על אחריות בעבודה, לא שלם עם דבריו של פרופ' אילן משולם. להרגשתו הוא דיבר על פירוק אלגנטי של הקיבוץ. חשוב שתהיה המשכיות מיום החשיבה לכנס השנתי. תומך ברעיון האוגדן ומציע להוסיף לו פתיח ערכי שיגדיר את מטרות האוגדן: ריכוז המחשבות והמודלים השונים, כדי להבטיח שילוב של חדשנות יחד עם שימור ערכי היסוד של הקיבוץ השיתופי.

דגי: יום החשיבה היה אחת הפעולות המבורכות של המטה השיתופי. יש צימאון למודלים ולפתרונות עובדים (אפשריים) בקיבוצים. צריך להרחיב ולהעמיק את העבודה על פתרונות זמינים לקיבוצים.

חיקי: הנושא המרכזי של המטה השיתופי הוא עצירת הסחף. לדעתו תכנית עבודה כזו מחייבת תקציב של 3-4 מליון ₪ נוספים. להערכתו אם תהיה תכנית מפורטת יימצא הכסף. הקיבוצים מתחלקים לכאלו שפועל בהם "צוות שינוי" וכאלו שעדיין לא פועל בהם צוות כזה. בכל הקיבוצים צריך להפעיל צוותים שיתופיים ולא להמתין לתחילת פעילותו של הצוות הדיפרנציאלי. להערכתו הצלחת המטה עד היום היא מינימאלית. מציע שהמטה יכין לקראת הכנס השנתי תכנית יותר נועזת, שתוצג בכנס.

אמרי: מדגיש שהתהליך בקיבוצים לא ניתן לעצירה ושינוי כיוון על ידי המטה. המטה יכול לסייע להנהגות שיתופיות שרוצות להיאבק. להערכתו יש לנו היום יותר חומרים ויותר כלים כדי לסייע לקיבוצים שרוצים לבצע תהליכים שיתופיים.

אורי: לדעתו ההרצאה של משולם הייתה חשובה אבל חסר בה פרק יותר מעשי. מציע לחזק הסברה דרך סיפור על מה שקורה בקיבוצים שיתופיים.

הורסיו: מציע להתרכז בהקמת הנהגה שיתופית צעירה. פחות בבלימה ויותר בהובלה.

חיקי: תומך בהובלה חיובית.

רונית: מסבירה למה לא נכון לדבר על מניעת הסחף. הנוסח הזה משדר בלימה ולא התקדמות. מציעה לדבר במונחים חיוביים ואופטימיים על התקדמות.

אלישע: תכנית העבודה של המטה נועדה לשמור ולחזק את הקיבוצים השיתופיים. ההצלחות הן חלקיות ואנחנו עדיין במהלך של בלימה. מציע לבצע את תכנית העבודה ולהמשיך לחזק את הכלים. מקווה שרכזי האזורים יצליחו ליצור קשרים משמעותיים בקיבוצים. למרות הקושי התקציבי, אנחנו לא נגביל את פעילות הרכזים באזורים. מציין את עבודת הדוברות ואת חיזוק הנוכחות התקשורתית וההסברתית של המטה, ואת הכלים שפותחו, ביניהם: "שווים", "במקום" ואתר הצעירים שעומד לעלות לאוויר.

סוכם:

1.נקדם את הוצאת האוגדן שיכיל את כל הכלים והפתרונות שגובשו עד היום בקיבוצים, במעוף ובמטה השיתופי. האוגדן יהיה אוגדן חי וצומח, שיצורפו אליו חומרים נוספים בעתיד.

2.הצוות הפעיל יפעיל צוותי עבודה בחלק מהנושאים החשובים לקיבוצים, כדי לשפר כלים קיימים ולפתח כלים נוספים.

3.צוות הכנס השנתי ישלב את נושאי יום החשיבה ואת סיכום המזכירות בתכנית הכנס, כדי לשמור על המשכיות ולחזק את הפעילות המכוונת להתחדשות שיתופית.

 

רשם: אלישע שפירא  

 

הירשם לקבלת עדכונים באימייל

נכתב בתאריך
5/4/2009הרשמה לניוזלטר שלנו