עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

שיתופי-חדשני - קיבוץ איננו עסק ואין מקום ל"משק שיש לו קיבוץ"

שיתופי-חדשני - קיבוץ איננו עסק ואין מקום ל"משק שיש לו קיבוץ"

מאת אורי הייטנר - 9.3.2009

 

 

אדוני היושב ראש,

 

הצבת היו"ר העסקי של הקיבוץ כמי שעומד בראש הקיבוץ כולו, היא היפוך היוצרות. קיבוץ איננו עסק ואין מקום ל"משק שיש לו קיבוץ"

 

בהזמנה לקורס מתקדם למנהלים ודירקטורים בקיבוץ, כללה רשימת המוזמנים את ההגדרה "יושבי ראש קיבוץ (יו"ר הנהלה כלכלית)". מה משמעות ההגדרה הזאת? האם יו"ר ההנהלה הכלכלית הוא היו"ר של הקיבוץ? ואם כן, מה זה אומר על הקיבוץ?

 

ההגדרה הזאת מזכירה לי את הוויכוח הנושן בין משקסטים וחברתיים בקיבוץ. הנה, הוויכוח נפתר – מי שעומד בראש המערכת העסקית / משקית של הקיבוץ הוא יושב ראש הקיבוץ. בעיניי, היוצרות קצת התהפכו.

 

אקדים ואומר, שאני מאמין ותומך במבנה של הנהלה כלכלית העומדת בראש המערכת העסקית של הקיבוץ, שהיא למעשה מועצת המנהלים של עסקי הקיבוץ, שיש בה דירקטורים חיצוניים, שיש לה יו"ר, חיצוני או פנימי, שמרכז המשק כפוף לה וליו"ר. מבנה זה מתאים למערכת עסקית מודרנית, משוחח באותה שפה עם הסביבה העסקית שבה פועלים עסקי הקיבוץ ועמה הם מתחרים. אולם דווקא מסיבה זו, אני דוגל בהפרדת העסק מן הקהילה; כדי שהשפה הזאת תישאר מתוחמת לעסקים ולא תשתלט על הקיבוץ.

 

הקיבוץ אינו עסק ואין מקום ל"משק שיש לו קיבוץ". המטרה של הקיבוץ אינה עסקית. הקיבוץ מקים עסקים כדי לקיים את עצמו, לפרנס את חבריו, להעלות את רמת החיים, לספק תעסוקה. העסקים אינם מטרה אלא אמצעי. המטרה של העסקים היא להרוויח כדי לאפשר לקיבוץ להגשים את מטרותיו.

 

מטרת הקיבוץ היא ערכית וחברתית – לקיים קהילה, בקיבוץ שיתופי – לקיים קהילה שיתופית; מטרות הקיבוץ הן לממש את הערכים עליהם הוא מבוסס, לקיים סולידריות בין החברים, לקיים חיי תרבות איכותיים, להעניק חינוך מצוין לילדים, להבטיח זקנה מכובדת לקשישים, לספק רווחה לכל וכו'. המשק / העסק הוא אמצעי שנועד לאפשר לקיבוץ לממש את המטרות הללו. לכן, התייחסות ליו"ר ההנהלה הכלכלית כאל יו"ר הקיבוץ הופכת את הסדר הראוי והטוב על ראשו. יו"ר הקיבוץ, אם יש מקום להגדרה כזאת, הוא מי שעומד בראש הקהילה – מזכיר, מנהל קהילה, יו"ר ועד היישוב (במקרה של הפרדת ועדים).

 

אין זו רק סמנטיקה. חשוב מאוד להקפיד על סדר הדברים הזה, שהינו מהותי ביותר. צרם לי במיוחד לראות את הטרמינולוגיה הזאת בקורס שזימן המטה השיתופי.

 

למאמרים של אורי הייטנר

נכתב בתאריך
9/3/2009הרשמה לניוזלטר שלנו