עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

ללמוד מאובמה - אובמה מדגיש את רוח היחד והגורל המשותף, "הקיבוץ המתחדש" מסיר אחריות לגורל חבריו

ללמוד מאובמה

מאת פלג מור - 16.2.2009

 

 

בעוד השינוי של אובמה מדגיש את רוח היחד והגורל המשותף, "הקיבוץ המתחדש" מסיר מעל עצמו אחריות לגורלם של חבריו

 

'ביכולתנו לעשות את השינוי', 'יחדיו נעשה את השינוי', 'עת השינוי הגיעה' -  דיבורים לרוב נשמעים לאחרונה על השינוי.  מי הוא הדובר?  האם מנהל קהילה קיבוצי, קצר רוח לקראת דיפרנציאציה, מלא עד גדותיו אך ורק ברצון טוב ודאגה לכלל? האם זהו רואה החשבון, האץ להודיע לחברים כי בדק ומצא ויש לו, לשינוי, התכנות כלכלית?  האם היועץ הדיפרנציאלי, הממהר לגאול קיבוץ נוסף  מייסוריו?  

 

לא!, הדובר הוא ברק חוסיין אובמה, נשיאה החדש של ארצות הברית, שצלחה דרכו והגיע למשרתו הרמה גם בזכות אותם דיבורים על השינוי שהוא מבטיח לחולל. אכן, השינוייסטים בתנועה הקיבוצית כיוונו לדעת גדולים וגם נשיאה של האדירה באומות תבל תאב שינוי הוא. 

אך האם הכותרת הזהה, 'שינוי', פירושה שיש דמיון והתאמה ערכית בין שני המודלים, או להיפך - מתקיים ביניהם ניגוד ממשי?

 

את יסודות מצע השינוי של אובמה ניתן לדלות מהנאומים הרבים שנשא במהלך מערכת הבחירות וגם אחריה. מודל זה מדבר בשבח איחוד השורות בין חלקי האומה האמריקנית, אחרי הפירוד שאפיין את התקופה הרפובליקנית, בשבח רוח ההקרבה, הדאגה והערבות ההדדית.

 

אובמה לא מהסס להצהיר על מחויבות  האומה לרווחה וביטחון כלכלי בסיסיים של כל חלקיה.  הוא מחייב את ממשל ארה"ב למעורבות כלכלית – חברתית בהיקף חסר תקדים, עקב המשבר הכלכלי ולמרות התנגדות קשה של הרפובליקנים. הנשיא החדש  מנצל משבר זה להדגשת חשיבותן של השכבות החלשות ולהזרמה מסיבית של משאבי האומה לטובתן. הוא רואה את ההשחתה החברתית והסביבתית שגורמת השיטה הקפיטליסטית, על האנוכיות המובנית בה,  ומערב את ממשלו בניסיון לצמצם את נזקיה, גם בתחום האקולוגיה והאנרגיה.

***

על פי תפיסתו הדרך לצאת ממשבר כלכלי היא עמידה ביחד והדגשת האחדות והגורל המשותף. לדעתו, "מה שהביא אותנו למצב זה, הוא תאוות הבצע וחוסר האחריות..".

מתוך כוונה להעצמת המיעוטים, ממשלת ארה"ב בניהולו של אובמה לוקחת על עצמה כיעד לאומי אחריות מחודשת לבניית תשתיות לאומיות, בריאות, חינוך, אנרגיה...

 לצורך מימון רפורמה מקיפה במערכת הבריאות הציבורית הוא מחזיר לקדמותו את גובה המס המוטל על בעלי הכנסה גבוהה ומחייב הגבלת שכר בכירים בחברות המקבלות סיוע ממשלתי.

 

השינוי הקיבוצי, לעומת זאת, מטרתו פירוק המסגרת המשותפת, לא חיזוקה. ההפרדה למעמדות הכלכליים מפלגת את ציבור החברים ומפוררת את השורות, יוצרת לעיתים ניגודי אינטרסים בעימות על חלוקת המשאבים. דווקא כאשר בעולם הגדול נגלה הקפיטליזם בכל עליבותו ושלל מגרעותיו, השיטה הקיבוצית החדשה גילתה אותו שוב על מדף התורות שעבר זמנן, ניקתה מעליו את האבק ומאמצת בשתי ידיה את הרעיון כי דרך החיים הטובה ביותר היא כל איש לנפשו וכל פרט לענייניו.

 

 בעוד השינוי על פי אובאמה מדגיש את רוח היחד והגורל המשותף, מקדיש משאבים נוספים למימוש האחריות המשותפת, הקיבוץ שאחרי השינוי מסיר מעל עצמו חלק ניכר מהאחריות לגורלם של חבריו, רווחתם ועתידם. כאשר אובמה מנסה לשכנע את הקונגרס להשקיע  מיליארדים רבים בביצוע פרויקטים משותפים של בריאות ורווחה, תעסוקה וחינוך, השינוי הקיבוצי תומך בצמצום ההשקעה הציבורית של משאבים משותפים בתחומים אלה, על פי רוחה של אידיאולוגית הג'ונגל שאימץ לעצמו, כמו בתיאוריה של דרווין, שורד רק מי שמצליח להתאים עצמו ומי שלא, זו בעיה שלו; כל אחד לעצמו כמיטב יכולתו ודי. 

***

הדרך לצאת ממשבר כלכלי אינה נזקקת, על פי משני הקיבוץ, לעוצמה הטמונה בעמידה המשותפת ובכוח היחד, אלא דווקא להיפך, עוברת דרך ההפרדה וההפרטה.

במסגרת ההפרטה עוברים עוד ועוד תחומים שהיו בעבר באחריות הכלל אל תחומו של הפרט, מהלך שפירושו לרוב צמצום העשייה המשותפת וסגירת מוסדות הציבור שהיוו את עמוד תווך של הישוב הקיבוצי, לעיתים מוסדות שהיוו את ההגשמה בפועל של האידיאולוגיה הקיבוצית שנותרה עתה ללא ביקוש.  ממשל אובמה  דורש את הגבלת שכר הבכירים בחברות המסתייעות על ידי  הקופה הציבורית, "השקיפות ושלטון החוק יהיו אבן יסוד של משטר זה" אמר באחד מנאומיו. לעומת זאת, השינוי ברוב הקיבוצים מסתיר מהחברים את גובה שכרם של ממלאי תפקידים בכירים בקיבוץ, המקבלים את כל שכרם מהקופה הציבורית, בניגוד לקביעת בית המשפט והנחיות רשם האגודות.

 

השינוי של אובאמה מוביל את ארה"ב לדרך חדשה, במרכזה הסתייגות וריסון השיטה הקפיטליסטית  והעיקרון החשוב יותר בה, מקסום הרווח, כדרך חיים שאינה נותנת מענה אמיתי למצוקות החברה האנושית. השינוי בתנועה הקיבוצית, לעומת זאת, הנקרא גם 'מתחדש' אך אין בו כל חדש, שב ומאמץ כמקור חיקוי את ערכי הקפיטליזם הישן, זה שרוב העולם המפותח כבר השאיר מאחוריו.

 

למאמרים של פלג מור

נכתב בתאריך
16/2/2009הרשמה לניוזלטר שלנו