עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

המשבר הכלכלי - משמעויותיו והשלכותיו - נייר עמדה של הברית השיתופית

המשבר הכלכלי - משמעויותיו והשלכותיו

נייר עמדה של הברית השיתופית - 4.11.2008

 

קריסת השווקים הפינאנסיים והאיום שחשים אזרחים רבים על עתידם הכלכלי, מסמנים את האתגר הקורא לברית השיתופית ושותפיה להציג ולהיאבק על דרכם

 

במהלך העשורים האחרונים פורקו המנגנונים שנועדו לאפשר לגופים הציבוריים והפוליטיים לנהל את הכלכלה העולמית והמשקים הלאומיים. בעקבות תהליכי הפרטה קיצוניים והנהגת משטר של מינימום התערבות ואחריות ממשלתית, עברה השליטה לידיהן של קבוצות מצומצמות שריכזו אצלן הון וכוח גדול, לפעמים גדול מכוחן של המדינות. מדיניות זו, המסתתרת תחת רטוריקת 'השוק החופשי', כדרך הבלעדית להתנהלות החברה האנושית, חשפה את המשקים הלאומיים ואת הכלכלה העולמית למשברים, כמו זה שאנו חווים היום, והביאה להרס התשתיות החברתיות ולהתדרדרות החברתית והסביבתית הנלווים אליה. כתמיד, את מחיר הכישלון והמשבר ישלם הציבור כולו ולא רק בעלי ההון. הציבור ישא את מחיר הפגיעה בקרנות החיסכון, הפנסיה והנכסים המעטים שצבר, והוא יהיה הנפגע העיקרי מן המיתון הצפוי בעקבות המשבר הפיננסי.     

 

קריסת השווקים הפיננסיים והאיום שחשים אזרחים רבים על קיומם הכלכלי, מעמיקים כיום את תחושת האכזבה בעולם מן הקפיטליזם הקיצוני, ומעצימים את הדרישה ליטול את ניהול הכלכלה מידיהן של כמה קבוצות של בעלי הון ולהשיבה לידיהם של מנגנונים חברתיים ופוליטיים. בישראל – עדיין אין לכך הד. ארה"ב ומדינות אירופה מלאימות את הבנקים, נשיא צרפת, סרקוזי, קורא לכל מנהיגי המדינות המתועשות לכונן מדיניות והסכמים שיחזירו את השליטה בכלכלה העולמית לידי הציבור. ברוח זו מדברים ראשי מדינות נוספים.  אצלנו – דממה.  ההתמסרות לסיסמאות הישנות, והסירוב לדמוקרטיזציה מחודשת של הכלכלה עדיין מאפיינים את השיח הכלכלי בישראל,  כאשר התנועה הקיבוצית, ברובה הגדול, עודה שקועה בשיח זה.  

 

הברית השיתופית נושאת איתה דוגמא חיה לפיה החברה האנושית מסוגלת ליצור מסגרות והתאגדויות המאפשרות לבני אדם לנהל את חייהם, מבלי להפקיר את גורלם בידי מנגנונים  המסתתרים תחת שמות כמו 'שוק חופשי' 'היד הנעלמה' ואחרים. הברית היא דוגמא לחברה המאפשרת לאנשים לקחת אחריות על ניהול המנגנונים הכלכליים והחברתיים, באופן שייטיב עם רובם ולא עם מיעוט קטן.  מתוך הניסיון השיתופי - שוויוני המצטבר, המציג חלופה ברת קיימא במאה שנים, לתחלואי הכלכלה הנוכחית, אנו מציבים את הדרישה למעורבות ציבורית, ממשלתית ואחרת, בניהול המשק, ומניעת התעשרות יחידים על חשבון הכלל.

 

מחקר משווה, בין כשישים מדינות, שנערך על ידי "מרכז חזן" במכון ון-ליר, מלמד על קיומו של מתאם חיובי בין רמת השוויון לצמיחה הכלכלית לאורך זמן. הניסיון השיתופי - שוויוני המצטבר מראה שניהול כזה אפשרי וכדאי על פני זמן, לרוב חלקי החברה. הוא לא רק מוסרי יותר הוא גם יעיל יותר באפשרות שהוא נותן לבנייה ארוכת טווח של המשאבים האנושיים (ה'הון האנושי') וביכולת שהוא מעניק לחברה למנוע משברים ולהתמודד עימם במקרה ונוצרו.

 

מול המשבר הנוכחי, תקדם הברית השיתופית את המהלכים הבאים, בדיון הציבורי ותתבע משליחי התנועה במוסדות השונים לפעול ל:  

-        הגברת הפיקוח על הבנקים ועל שוק האשראי בכלל, מעבר לרגולציה אנטי מחזורית של הלימות הון ומניעת השקעות ספקולטיביות עתירות סיכון.

-        שינוי מבנה ההון של קרנות הפנסיה והחזרתן לאג"ח מיועדות, כפי שהיה לפני המהפך שהוביל נתניהו, והגבלה בחוק של רכישת מניות ואג"ח קונצרניות.

-        הגדלת המעורבות הממשלתית בהסדרת שוק המשכנתאות כדי לעשות את הדיור לשרות חברתי שאינו נתון להשפעת התנודות בשוק ההון.

-        הצטרפות ליוזמה למיסוי על מסחר קצר טווח במטבעות, שמטבעו הוא ספקולטיבי.

-        עצירת מהלכי ההפרטה המתוכננים על ידי הממשלה בנושאי החינוך, הבריאות, השיכון, בתי הסוהר,  וכד'.

-        צמצום הפערים על ידי העלאת שכר המינימום ותמיכה בהצעת החוק להגבלת שכר הבכירים והצמדתו לשכר המינימום בחברות.

-        ניהול מדיניות תקציב מרחיבה על ידי גידול הגירעון המתוכנן בתקציב המדינה, כך שיאפשר למדינה לתמוך בשווקי העבודה והשיכון, לקיים את השירותים החברתיים, לסייע לאוכלוסיות חלשות ולצמצם את נזקי המיתון שהחל.

-        פריסת החזר החוב החיצוני של ישראל, כך שתקטן ההוצאה השנתית, בדרך להתאמת החוב לרמה המקובלת במדינות התעשייתיות המפותחות.

 

צעדים אלה מכוונים לתחומי תשתית במשק ובחברה הישראלית ובידם לשנות את מבנה שוק ההון, הביטוח הפנסיוני, שכר בכירים (מנהלים, דירקטורים, עורכי דין ורו"ח). הם יתרמו ליציבות המשק הישראלי בתקופה הקרובה, ויקלו עליו להתמודד עם השלכות המשבר העולמי. אלו יעדים ברי השגה, המבטאים שינוי כיוון במגמה הרווחת בעשורים האחרונים, ובידם לשמש ציר סביבו יתקבצו שותפים לתפיסה המבקשת להחזיר את השליטה במשק לידי הציבור. כך אפשר יהיה להשיב לישראל את זהותה ואופייה כמדינה בה רווחת הרבים קודמת לרווח של המעטים. כך תוכל מדינת ישראל לצעוד אל משק וחברה סוציאל-דמוקרטית מתקדמת. המשבר הוא גם הזדמנות להתחלה חדשה ועלינו החובה לנצלה.

 


נכתב בתאריך
4/11/2008הרשמה לניוזלטר שלנו