עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

תוכנית עבודה של המטה השיתופי 2009 - מסמך סופי
תוכנית עבודה 2009 - מסמך סופי

טלפון:  03-6925418

פקס:03-6925417

shitufi@tkz.co.il

19.10.2008

 

 

א.    מטרות

 

1.     טיפוח הרעיון השיתופי בתנועה הקיבוצית.

2.     חיזוק הקיבוצים השיתופיים.

3.     חיזוק הקשר עם הקבוצות השיתופיות.

4.     טיפוח חדשנות שיתופית.

5.     העמקת ההדרכה והליווי השיתופי.

6.     ייצוג האינטרסים השיתופיים בתנועה ובחוץ.

7.     השתתפות במאבק על אופייה של החברה בישראל. 

 

ב.    יעדים

 

1.     חיזוק והעמקת הקשר עם כל הקיבוצים השיתופיים.

2.     רענון החשיבה השיתופית והכנת ניירות עבודה בתחומים השונים.

3.     מיסוד וקידום "הברית השיתופית".

4.     חיזוק "מעוף לקיבוץ" ככלי לריכוז הניסיון והידע הנוצרים בקיבוצים ולהפצתו על ידי הדרכה וליווי הקיבוצים וממלאי התפקידים בקיבוצים.

5.     הגברת ההסברה, על ידי קיום ימי עיון וסדנאות, הפקת חומר כתוב ופרסומים בעיתונות הקיבוצית.

6.     סיוע לקיבוצים דיפרנציאליים הרוצים לשמור על מערכות משותפות.

7.     חיזוק ויזום מערכות קואופרטיביות, כמעגל תומך נוסף לקיבוצים השיתופיים, וכחיזוק השותפות בקיבוצים הדיפרנציאלים.

8.     הרצת קורס המזכירים - מנהלים כקורס משותף לכל הקיבוצים. (בשיתוף עם אגף חברה).

9.     הרצת קורס למנהלים ודירקטורים בקיבוץ כקורס משותף לכל הקיבוצים, בשיתוף עם המחלקה הכלכלית של התנועה הקיבוצית.

10.  שמירה וטיפוח המערכות החיצוניות המתאימות לקיבוצים השיתופיים (זכאויות לשיכון, כללי התכנון, מדיניות הקרקעות, מיסוי וכו').

11.  קידום העזרה ההדדית בין הקיבוצים השיתופיים והקיבוצים בכלל, בתנועות הקיבוציות.

12.  העמקת והרחבת החינוך ברוח שיתופית, בעיקר בגיל הנעורים בקיבוצים השיתופיים, ובכל קיבוצי התנועות הקיבוציות.

            13.  חיבור הדור הצעיר בקיבוצים לרעיונות ולמסגרות השיתופיים.

14.  העמקת שיתוף פעולה עם תנועות הבוגרים של תנועות הנוער ועם הקבוצות השיתופיות.

15.  פיתוח מערכות שיח וחשיבה, בנושאים ערכיים של הקיבוץ והחברה הישראלית בכלל. 

16.  השתתפות ויזום פעולות להשפעה על כיווני התפתחותה של החברה הישראלית.

 

 ג. פירוט תוכנית העבודה

 

כללי:

 1. קיום מחזור 9 של קורס המזכירים, מנהלים בקיבוצים.
 2. אימוץ הקורס המתקדם למנהלים ודירקטורים בקיבוצים.
 3. 5-6 מפגשים של הפורומים האזורים, לממלאי תפקידים בקיבוצים.
 4. 5-6 ימי עיון ארציים בנושאים נבחרים.
 5. כנס שנתי של כל הקיבוצים השיתופיים.
 6. העמקה וחיזוק פעילות ההסברה בכל הערוצים הקיימים ויצירת ערוצי תקשורת נוספים.
 7. תמיכה בהתארגנות של חברים על בסיס אישי לפורום נאמני הרעיון השיתופי בקיבוצים הדיפרנציאליים.

 ליווי הקיבוצים:

 1. קביעת רכזי אזורים (במשרות חלקיות).
 2. איתור וגיבוש קבוצות נאמני השיתוף בכל קיבוץ.
 3. תמיכה ויעוץ בנושאים בהם מתלבטים הקיבוצים:

* עבודה, פרנסה ומוטיבציה.

* תאגוד וניהול המשק השיתופי.

* צמיחה דמוגרפית על ידי קליטה לחברות מלאה.

* קליטה ושילוב צעירים בקיבוץ השיתופי.

* תרבות וטיפוח הצוותא בקיבוץ השיתופי.

* נוער וחינוך ברוח שיתופית.

 1. חיזוק "מעוף לקיבוץ" והרחבת פעילות המו"פ וההדרכה.
 2. המשך פעילות הצוות האסטרטגי ליישום מסקנות המחקר בקיבוצים השיתופיים ("מגמות וזרמי עומק").

 הברית השיתופית:

 1. קידום הברית השיתופית והעמקת הקשר עם תנועות הבוגרים ועם הקבוצות השיתופיות – משימתיות בכלל.
 2. גיבוש עמדות של הברית השיתופית בנושאים רעיוניים ומעשיים של הקיבוצים והחברה הישראלית.
 3. ייצוג כל גורמי הברית השיתופית מול מוסדות התנועה, מוסדות המדינה והרשויות האזוריות והארציות.

התנועה הקיבוצית:

 1. השתתפות בפעילות כלל התנועה ושילוב פעילי התנועה בפעילות המטה.
 2. המשך השתתפות בצוות שיכון של התנועה.
 3. המשך השתתפות בצוות הקרקעות של התנועה.
 4. המשך השתתפות בצוות הפנסיה של התנועה.
 5. השתלבות במהלכי הסיוע ההדדי בין הקיבוצים.

החברה הישראלית:

 1. המשך עבודתו של הצוות למעורבות והשתתפות בחברה הישראלית.
 2. הגדרת משימות משמעותיות למטה ולקיבוצים בקידום החברה הישראלית.
 3. הובלה ותיאום עבודת שולחן הקואופרציה בתנועת הקיבוצים.

 

הירשם לקבלת עדכונים באימייל

נכתב בתאריך
19/10/2008הרשמה לניוזלטר שלנו