עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

שיתופי: זהירות ללא פאניקה - מצב אי הוודאות הכלכלית יימשך ובתוכו כדאי לפעול בשיקול דעת ולא "תחת אש"

21.8.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

שיתופי: זהירות ללא פאניקה

אלישע שפירא

.

מצב אי הוודאות הכלכלית יימשך ובתוכו כדאי לפעול בשיקול דעת ולא "תחת אש". ותחייב עתה ללכד כוחות ולדחות, אם ניתן, דיונים שיש בהם כדי להחליש ולפורר את היחד

 

סימני המשבר הכלכלי הולכים ומתעצמים. הצירוף של עליית מחירי הנפט והאנרגיה בכלל, העלייה החדה במחירי חומרי הגלם, שער הדולר הנמוך, האטה בפעילות בעולם ובעיקר בארה"ב, האינפלציה המתחדשת בישראל וגורמים נוספים, חוללו שינוי משמעותי ברווחיות של חלק הולך וגדל של התעשיות והפעילויות הכלכליות שלנו, בעיקר אלו שהן מוטות יצוא. באותו זמן גדלו הוצאות הקיום השוטפות, בגין התייקרותם של מוצרי צריכה רבים, ללא פיצוי הולם בהכנסות מעבודה והנלוות לה. כפי שקורה לעיתים במצבים כאלה, הציבור וההנהגות הכלכליות מתקשים לקרוא את הכתובת על הקיר ולפעול בהתאם. מקווים שהמשבר יהיה קצר ויחלוף מבלי שניאלץ לשנות את התנהלותנו. מקווים שתוך זמן קצר נוכל לחזור למסלול חיינו הרגילים. יתכן שכך אכן יקרה והלוואי שיהיה זה משבר קצר שיחלוף מהר, אך חובה עלינו להיערך גם למצב של משבר מתמשך, שעדיין לא הגיע לשיאו. כך או כך, סביר שנמשיך להתנהל במצב של חוסר ודאות, בערפל שלא יתפזר במהרה, מבלי שנוכל לגבש תחזיות מבוססות לגבי עומקו ומשכו של המשבר הכלכלי. מניסיוננו במקרים דומים, כוחות ההכחשה וההתעלמות הם רבים וחזקים. מי שרוצה ייזכר במשבר שנות השמונים שפגע קשה בקיבוצים. מה היה עלינו לעבור וכמה זמן יקר חלף, עד שהפנמנו את עומקו של המשבר ועד שנקטנו באמצעים הנדרשים כדי להתמודד אתו.

 

לנהוג באחריות

 

הקיבוצים של היום ערוכים טוב יותר מאשר בעבר כדי להתמודד עם קשיים כלכליים. רבים מהם השכילו לפזר סיכונים ולגוון את פעילותם הכלכלית. רבים יצאו מהזירה המקומית והשתלבו בהצלחה בשוק העולמי, תוך כדי התאמת עסקיהם לתחרות בשוק העולמי. מפעלים רבים השתלבו בפעילות של חברות גדולות, ישראליות ובין לאומיות, כדי להיפתח לשווקים חדשים ולהקטין את סיכוניהם. ההשקעה בהשכלה (ההון האנושי) וההשתלבות בשוק העבודה החיצוני הקטינו גם הם את התלות המיידית בהצלחת עסקי הקיבוץ, ובכך הם תרמו להקטנת הסיכונים. גם המהלכים שנעשו להסדרת יחסי המשק והחברה (קהילה) יצרו מנגנוני מעקב ובקרה משופרים החשובים מאוד להתנהלות נכונה. יחד עם זאת, המערכות הצרכניות לא תהיינה אף פעם מנותקות לחלוטין ממצב המשק ותמיד הן תהיינה מושפעת מהתוצאות העסקיות, בנוסף להיותן מושפעות במיוחד מעליות המחירים ומהירידה היחסית של השכר או שווה השכר. נראה שבשלב זה אין צורך לבצע שינוים משמעותיים ברמת החיים, אך נכון לנהוג משנה זהירות בהשקעות חדשות, ולהימנע מהוצאות שאינן הכרחיות.

 

במצבים של חוסר ודאות חשוב לשמור על רזרבות כספיות ועל גמישות תזרימית. חשוב במיוחד להישמר מהיווצרותו של "כדור שלג פיננסי". כאשר כדור השלג מתחיל להתגלגל ולצאת משליטה, בכוחו להרוס ולמוטט בדרכו את הכול. בעניין זה היה ראוי שהמערכות התנועתיות, איגוד התעשייה והנהלות הארגונים האזוריים, יפעלו כדי לעורר ולהדריך את הקיבוצים. יש לעשות זאת למען הקיבוצים וחבריהם ויש לעשות זאת על מנת לשמור על המערכות המשותפות, כדי שיהיה בכוחן לגבות ולתמוך בקיבוצים ובחבריהם בשעת משבר.

 

לשמור על השותפות

 

דווקא בזמנים כאלה נכון לחזק את כוח היחד. להתלכד ולחזק את הכלים המשותפים, ככל שהם קיימים, בקיבוצים, באזורים ובתנועה. לחזק כדי לעמוד בכוחות משותפים מול הקשיים. לצערנו לא כולם מבינים או מסכימים עם הנחה זו. אחדים מהמיואשים מכוח היחד והשוויון, מתומכי הקיבוץ הדיפרנציאלי, חשים שהתגלגלה לידם הזדמנות יקרה מפז. אולי עכשיו יצליחו להניע את הקיבוצים השיתופיים לעבר "השינוי המיוחל". אחדים מביניהם עטים על הקשיים כמוצאי שלל רב. אחרים נתפסים לחולשת דעת, בתקווה כי אולי השינוי הדיפרנציאלי יציל אותם מאימת תהפוכות השוק והשלכותיו עליהם. אלו ואלו שוגים ואינם רואים נכוחה את צרכי הקיבוצים וחבריהם. הדיון על אורחות החיים נכון וחשוב, כדי לגבש הסכמות על הערכים וההתנהלות הנכונה, על פי בחירתם של רוב החברים בכל קיבוץ. חשוב שהדיון ייעשה בשיקול דעת ולא "תחת אש". חשובה עוד יותר ההבנה כי דווקא הקשיים הכלכליים ואי-הבהירות לגבי העתיד, מחייבים ללכד כוחות ולדחות, אם ניתן, דיונים שיש בהם כדי להחליש ולפורר את היחד. אני מקווה שההנהגות החברתיות והכלכליות בקיבוצים, המלווים והמדריכים מטעם התנועה, כולם יפעלו ברוח זו, כדי שנעבור את המשבר הפעם עם פחות צלקות מכפי שהשאירו בנו המשברים הקודמים.

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית


 
נכתב בתאריך
21/8/2008



הרשמה לניוזלטר שלנו