עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

בשורה קרקעית - מסמך הקרקעות שגובש לאחרונה על ידי ועדת הקרקעות של התנועה, הוא פוטנציאל למהפך של ממש. הוא שלב ראשון ותנאי הכרחי לשינוי הכיוון

בשורה קרקעית - מסמך הקרקעות שגובש לאחרונה על ידי ועדת הקרקעות של התנועה, הוא פוטנציאל למהפך של ממש. הוא שלב ראשון ותנאי הכרחי לשינוי הכיוון

אלישע  שפירא - 7.8.2008

 

 

למרות שהתנועה הקיבוצית לא השכילה ולא טרחה, עד לאחרונה, לגבש מדיניות מעודכנת ומוסכמת בכל הנוגע לקרקעות בכלל ולקרקעות הקיבוצים בפרט, רווחת בציבור הדעה כאילו פועלים הקיבוצים והנהגתם על פי מדיניות קרקעות ברורה. מדיניות שניתן לכנותה: "הכל נדל"ן". רואים אותנו כמי שמבקשים "לעגן את זכויות החקלאים בקרקע" כדי לממשה במחיר גבוה ולא כדי ל"עבדה ולשמרה". רואים בנו חבר אנשים תאבי נדל"ן, הטוענים לזכויות עודפות בקרקע בזכות מעשי אבותינו החלוצים. בין שזו המדיניות באמת לבין שזו תדמית של מדיניות, כך רואים אותנו וכך מתייחסים אלינו רבים בציבור ובממסד הממונה על מדיניות הקרקעות הלאומית.

 

לתדמית הבעייתית תרמו גורמים חוץ קיבוציים שונים, ביניהם "הקשת המזרחית", העמותה "אדם טבע ודין", "פורום חמש הערים העשירות" וגורמים אחרים, שיצאו כנגד מה שהם פירשו כמדיניות הקרקעות של הקיבוצים. תרמה לכך גם הפקידות של מינהל מקרקעי ישראל. פקידות מנוכרת, שברובה אינה מבינה ואינה יודעת מהיכן צמחו וצומחים שורשי ההתיישבות. דוגמא ציורית לחוסר ההבנה והניכור היא שאלתה של פקידה צעירה במינהל, את נציג אחד מקיבוצי "חומה ומגדל" שעלו על הקרקע ב 1937: "איך בכלל נתנו לכם את המקום היפה הזה בלי מכרז?"

 

כך או כך, גם לנו מידה רבה של אחריות ליצירת התדמית הבעייתית. התנהלותם של קיבוצים אחדים באזורי נדל"ן, יוזמות לשינוי יעוד הקרקעות ללא רגישות למידתיות סבירה, מעורבותם של חלק מהארגונים הכלכליים האזוריים, פעולתו של "המטה לשיוך דירות" (מי שהובילו בפועל את הנהגת התנועה במשך מספר שנים) להוצאת שטחי המגורים מהמשבצת הקרקעית הכוללת, החבירה אל כרישי נדל"ן מפורסמים ושכירת שירותיהם של עורכי דין הידועים כעושי דברם של כרישי הנדל"ן, כל אלה יצרו את הרושם הזה. זו ההתנהלות שתרמה תרומה משמעותית לתדמית הקיבוצים, כמי שהמירו את זיקתם ומחויבותם לקרקעות שברשותם, לחתירה לרווחים מהירים משינוי יעוד הקרקעות ומימושן (מכירתן למרבה במחיר).

 

פוטנציאל למהפך  

 

על רקע הדברים, כפי שתוארו עד כאן, מסמך הקרקעות שגובש לאחרונה על ידי ועדת הקרקעות של התנועה, הוא פוטנציאל למהפך של ממש. הוא שלב ראשון ותנאי הכרחי לשינוי הכיוון. הוא קובע מחדש מדיניות המושתתת על עקרונות נכונים וברורים המתאימים לכל סוגי הקיבוצים. עקרונות שאפשר להגן עליהם כלפי פנים וכלפי חוץ. זו מדיניות תנועתית שהיא שינוי כיוון חד מול המדיניות שהתקיימה בפועל, בין שהיא הוסכמה לבין שנידמתה כמוסכמת.

 

·         המסמך קובע מחדש את תפקידם הלאומי של הקיבוצים בהתיישבות בכל חלקי הארץ. התיישבות שתקיים נוכחות וריבונות יהודית בכל רחבי הארץ, בגבולות שייקבעו בתהליך המדיני.

·         בהנחה שמדינת ישראל לא תוכל להיות מדינה נוסח "הונג-קונג", שהריבונות היהודית לא תתקיים אם כל היהודים יתרכזו במגדלי תל אביב, מגדיר המסמך את הריבונות היהודית בדרך של חיים יהודיים מלאים בכל מקום, בכל חבלי הארץ.

·         הוא קובע את השילוב של החובה עם הזכות. חובתנו לשמור ולעבד את האדמות שברשותנו וזכותנו לעשות בהן שימוש מושכל למכלול חיינו, במסגרת חוקי התכנון והנורמות המקובלות.

·         המסמך מחזק את עיקרון ה"משבצת הקרקעית הכוללת" המיועדת לעיבוד חקלאי, לפיתוח משק מודרני (כולל תעשייה ויזמויות מגוונות), למגורים ולצרכי ציבור. זאת בניגוד להמלצת המטה לשיוך דירות, להוציא את שטח המגורים מהמשבצת של הקיבוץ ולשייכו לחברים. מהלך שסופו אובדן זכויות הקיבוץ במשבצת הקרקעית הכוללת.

·         הוא מחזיר את האגודה השיתופית להיות החוכרת הבלעדית של המשבצת הקרקעית הכוללת. ובכך הוא מבטיח את מעמדו של הקיבוץ בכל הקרקעות שברשותו ואת יכולתו לקבוע ולכוון את הרכב האוכלוסייה שתחיה בו.

·         המסמך קובע כי  מי שירצו לשייך דירות לחבריהם, יעשו זאת בהסדרים פנימיים, מבלי לפגוע במעמדה של האגודה כחוכרת בלעדית של הקרקעות. (שיוך מלא מול המינהל יישאר כאופציה פחות מומלצת למי שירצו בכך). 

    

בעניין זה נחוצים כמה דברי הסבר על קצה המזלג: הפתרון של שיוך מלא, עליו המליץ המטה לשיוך דירות, פוגע בקיבוצים ובחברים בשני מובנים עיקריים: האחד, הוא פוגע ומסכן את אחיזתנו בשאר הקרקעות, היות והוא משנה את עיקרון המשבצת הכוללת, המקובל היום על הכל. השני, המחיר הגבוה שיאלצו החברים לשלם על הקרקע.    

 

***

תרומתו של המסמך בהציגו מדיניות מוסכמת של התנועות, מדיניות שהיא "דרך המלך" עבור כל סוגי הקיבוצים. עכשיו נחוץ הצעד המשלים. נחוצה התארגנות שתאפשר ליישם את המדיניות ולהוציאה מהכוח אל הפועל. התארגנות כזו מחייבת תוכנית פעולה מפורטת ואנשים מתאימים שיוכלו להובילה מתוך מחויבות ומשמעת עצמית רבה.

 

כדי שהמדיניות תתגשם ותתמיד לאורך זמן, יש להובילה על בסיס של הדברות חברתית רחבה עם הציבור הישראלי ועם הממסד. הדברות המושתתת על כיבוד זכויות העבר יחד עם התכוונות לצרכי ההווה והעתיד. הדברות שמטרתה לאזן בין כל הצרכים של כל הקבוצות בחברה הישראלית. הניסיון לתת תשובה סבירה, לכל הצרכים ולכל האוכלוסיות,  ייצר בהכרח גם מוקדי חיכוך ותחרות על אותן הקרקעות. אלו תהיינה מחלוקות בשוליים, הניתנות לפיתרון, אם כל הצדדים יקבלו את העיקרון המוביל. העיקרון המכיר בזכויות שנצברו במהלך השנים, אך הוא שם בראש סדר העדיפויות את צרכי ההווה והעתיד.

 

למאמרים של אלישע שפירא

נכתב בתאריך
7/8/2008הרשמה לניוזלטר שלנו