עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

התקדמות לאחור - האישה העירונית כובשת דרכים חדשות ותחומי עיסוק שנחשבו לגבריים, וחברת הקיבוץ המופרט מתכנסת לתוך ביתה ושבה אל עיסוקי האישה המס

התקדמות לאחור - בשעה שהאישה העירונית כובשת דרכים חדשות ותחומי עיסוק שנחשבו לגבריים, הולכת ומתכנסת חברת הקיבוץ המופרט אל תוך ביתה ושבה אל עיסוקי האישה המסורתיים

מאת פלג מור - 26.5.2008

 

האם מיטיבה ההפרטה הכוללת עם האישה חברת הקיבוץ? האם היא משפרת את מעמדה בעולם העבודה ואת יכולתה לצאת אליו מביתה, או ההיפך - ההפרטה מעצימה ומשלימה תהליך שבמידת מה החל כבר קודם, תהליך שבו האישה בקיבוץ הולכת ומתכנסת לתוך ביתה ומשפחתה, חוזרת ונוטלת את עצמה את תפקידי האישה  המסורתיים?

 

"אישה עברייה מי ידע חייך"  קונן יל"ג בשירו 'קוצו של יוד',  "..אך חיי העברית עבדות ניצחת..תהרי, תלדי, תיניקי, תגמולי...תאפי ותבשלי ובלא עת תיבולי.."

הוא מתאר את גורל האישה העברייה ואירועי חייה כמעגל סגור ומדכא למדי של עיסוקים ביתיים החוזרים על עצמם ללא סוף,  את עבודתה במשק ביתה הוא חושב לעבדות משמימה וחונקת.

 

יל"ג, משורר תקופת ההשכלה ובן המאה ה-19, בוודאי היה משתומם מאוד לדעת כי יש סוג אחד של אישה עברייה שיכלה לנצל את ההזדמנות שניתנה לה לניהול אורח חיים שונה ואולם היא עצמה דחתה אפשרות זו בשתי ידיה והעדיפה לחזור לאורח החיים המסורתי הנשי עליו הוא מקונן.

***

מדובר כמובן בחברת הקיבוץ. הקיבוץ מימיו הראשונים לקח על עצמו והעביר לאחריות הכלל תחומי חיים שונים שהיו עד אז וברוב מוחלט של החברות האנושיות מוגדרים כעיסוקיה ותחומי אחריותה של האישה.

הקיבוץ בנה וקיים מוסדות והקצה משאבים לגידול הילדים וחינוכם ולקיום השירותים השונים שאדם נזקק להם: המזון והכנתו, הטיפול בלבוש..

היה זה, ובמקומות מסוימים אף עודנו, תפקוד של מעין משפחה מורחבת.

אחריותה של האישה לתחומים אלה הוסרה ממנה לחלוטין.  מבחינה זו פרץ הקיבוץ דרך חדשה ללא תקדים.

 

עם זאת, בכל הנוגע לעולם העבודה, המשיכה גם חברת הקיבוץ לעסוק במלאכות האישה המסורתיות, העובדה שהשתחררה מרוב מטלות ביתה לא קידמה אותה לפרוץ דרך לתחומי עיסוק שונים.

והנה, דווקא כאשר פורצת האישה העירונית החוצה מביתה וכובשת לה דרכים חדשות ועיסוקים שנחשבו בעבר לגבריים בלבד, הולכת חברת הקיבוץ ונכנסת חזרה לביתה, שבה ונוטלת על עצמה את עיסוקי האישה המסורתיים, הטיפול במשפחה ובבית.

 

במקביל, ובמסגרת תהליך ההפרטה, הולכים ונעלמים מחיינו אותם מוסדות שהחליפו כמה מתפקודי הבית המסורתי, אלה שעשו את הקיבוץ למשפחה מורחבת ושיחררו את האישה מאחריות להם. התהליך ניכר כבר בקיבוץ השיתופי ואולם הוא מגיע לשיאו ביישוב המופרט. כאשר מגיעה ההפרטה גם לחינוך הילדים וגם לטיפול בקשישים, והאחריות לנושאים אלה 'מוחזרת' למשפחה, ברור שלמעשה היא מועברת לתחום טיפולה של האישה. כאשר נערך, כהכנה להפרטה כוללת, תמחור משרות, מתברר שרוב מוחלט של הנשים תופס את המשרות הפחות יוקרתיות ופחות מתוגמלות. ההפרטה בקיבוץ מדגישה את נחיתותה המקצועית של האישה בעולם העבודה ובמקביל גורמת לה לעסוק יותר במשק ביתה. כך נפגמת יכולתה להקדיש מה שדרוש להצלחה בעולם זה.

 

מתחילת ימיו של הקיבוץ קיבלה החברה תקציב שווה לזה של החבר בעוד שמחוצה לו עדיין נאבקת האישה, בהצלחה לא גדולה,על משכורת שווה תמורת עבודה שווה. יש סימנים לחדירתו של מצב זה גם לקיבוץ המופרט.

***

בגל העלייה הגדול מרוסיה עמדו עולות חדשות שהגיעו לקיבוץ נפעמות לנוכח כמה תופעות קיבוציות שהעניקו להן שחרור מעול עבודות הבית, אך עבור בני המקום היו מובנות מאליהן: השימוש במכבסה הכללית, ארוחת הערב בחדר אוכל...

חברת הקיבוץ הגודשת את ביתה במכשירי חשמל לעבודות הבית - מכונת הכביסה, היבשן והמדיח - כדי לשוב ולבצע בעזרתם את המלאכות הקלאסיות של האישה בביתה, היא בעיני עצמה סוף סוף כמו כולם - מתקדמת ומודרנית. אלא שבעיני נשים במקומות אחרים זו צעידה  לאחור, המתבצעת בסיועם של תהליכי ההפרטה.

***

בימים אלה הודיעה ממשלת בריטניה על חידוש גדול שטרם נודע כמוהו במדינות המערב: תחילת בנייתן של שכונות מגורים מתקדמות שבהן ינוהל אורח חיים אקולוגי.

הדבר המשמעותי ביותר הוא איסור כניסת רכב. הרוצה להיכנס יחנה את רכבו במגרשי החניה המסודרים סביב לשכונה ויכנס רגלית. לא שזה מתאים לקיבוץ בן ימינו - איך ידעו כל השכנים מי בעליה של המכונית החדשה, אם תעמוד במגרש חניה כללי?

איך ידעו על רכבו הצמוד של המנהל הקיבוצי המתוגמל כיאות, זה שמנהל המפעל המקומי חפץ ביקרו?

אבל הרעיון המתקדם והחדשני, הרחקת המכוניות משטחי המגורים, כבר נתקיים ברוב הקיבוצים מזמן. כמו במקרה של שחרור האישה, הקיבוץ כבר היה שם קודם.

 

למאמרים של פלג מור

נכתב בתאריך
26/5/2008הרשמה לניוזלטר שלנו