עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מ-16.4.08

 

טלפון:  03-6925418

פקס:03-6925417

shitufi@tkz.co.il

 

 

 

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מ-16.4.08

 

השתתפו: אלי ברמן, אורי אופיר, רונית מינקר, אמרי רון, דוד עמיר, עופר שיין, עירית גילה, מריו טויב, אביבה קורין, אייל רייז, אלדד שלם, דגי חבויניק, גיא טובול, דורון נדיב, ניצן פלדמן, אלישע שפירא.

 

א.       אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת

אושר.

 

     ב.      דו"ח ראשוני על ממצאי מחקר המגמות וזרמי העומק

בהשתתפות החוקרים: חנה גולדנברג, דני זמיר, שלמה גץ.

המחקר בוצע  ביוזמת המטה השיתופי. נבדקו 29 קיבוצים, שיש בהם יותר מ-100 חברים.   נתקבלו תשובות מ- 654 חברים.

החוקרים הציגו נתונים ממוצעים מתוך הסקר והוצגו פילוחים ראשוניים של הנתונים על פי קבוצות אוכלוסייה ו/או על פי עמדות.

בדיון עלו שאלות ובקשות לעיבודים נוספים של הנתונים והועלו מחשבות על קהלי המטרה שלנו. נראה שהמחקר תרם כבר בשלב זה כמה תובנות חשובות:

 

  1. יש לשים לב לקבוצת המהססים.
  2. יש לשים לב לצעירים בגילאי 33 - 20, ביניהם רבים המהססים.
  3. יש בולטות רבה למתאם גבוה בין מגמות השינוי הדיפרנציאלי לתחושה של מצוקה דמוגרפית בקיבוץ.

       סוכם:

  1. החוקרים ישלימו את ניתוח הנתונים.
  2. דיון נוסף יתקיים בישיבת המזכירות הבאה (לאחר תיאום נוסף).
  3. ייקבע צוות מצומצם לניתוח וגיבוש אסטרטגיה של התמודדות.

     ג.     הברית השיתופית

         אלישע הציג נייר העבודה לכינונה של "הברית השיתופית" (מצורף בזה). בדיון עלה הצורך בחידוד הגדרת משמעות הברית ואופן התחברות בה. הברית אמורה לתרום לגופים החברים בה והיא עשויה לשפר את תדמית הרעיון השיתופי בכלל.

 

       סוכם:

       1.   המזכירות מאשרת את נייר העבודה.

2.      המזכירות מטילה על הצוות הפעיל לקדם את הקמת "הברית השיתופית".

3.      בהתכנסות הקרובה  של כל גורמי הברית נציע לצרף לברית גם קבוצות נוספות ובודדים.

4.      נפעל כדי להכריז על הברית בכנס השיתופי השנתי ביולי הקרוב.

 

     ד.  הצעת מספר חברים

הוזמנו: ראובן, חיקי, עידו, רחל, זמי, עוזי, דליה, יואל.

חיקי הציג את עיקרי מכתב החברים ואת הנייר המפורט להקמת תנועה שיתופית.

קבוצת החברים מציעה להקדיש את הדיון להצעתם להקים תנועה שיתופית נפרדת.

 

לאחר דיון חם סוכם:

1.      אין מקום למהלך של היפרדות מהתנועות הקיבוציות.

2.      נמשיך לקדם את רעיון "הברית השיתופית" (סעיף קודם).

3.      נפעל להרחבת הפעילות האוטונומית של המטה השיתופי.

4.      נבחן אפשרויות למיסוד ליווי אזורי לקיבוצים שיתופיים.

 

רשם: אלישע שפירא

 


נכתב בתאריך
16/4/2008הרשמה לניוזלטר שלנו