עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

חומ"ש - חינוך משימתי שיתופי במטה השיתופי בגיל הנעורים

חומ"ש - חינוך משימתי שיתופי

במטה השיתופי בגיל הנעורים

טלפון:  03-6925418

פקס:03-6925417

shitufi@tkz.co.il

10.4.2008

הרצל מתוך אלטנוילנד: 

"חלום ומעשה אינם שונים כל-כך כפי שנוטים לחשוב, כי כל מעשי בני האדם בחלום יסודם ואל החלום ישובו".

 

תוכנית העבודה לשנת 2008

 

מבוא: 

המשבר הרעיוני, ערכי, חברתי וכלכלי שפקד את התנועה הקיבוצית משנות ה-80 של המאה העשרים הושפע באופן מרחיק לכת מתמורות  שהתרחשו בתקופה זו בעולם המערבי וכתוצאה מכך במדינת ישראל. בקיבוץ התבטא הדבר בתהליכי הפרטה ואימוץ התרבות והשיח של הסביבה החברתית, הפוליטית והעסקית הישראלית כאשר מזכירי התנועה כבר קרוב לעשור מובילים את "רכבת השינויים". תמורות אלה השפיעו בהכרח גם על מערכות החינוך בתנועה הקיבוצית ובקיבוצי המטה. 

המטה השיתופי עד כה לא עסק באופן ישיר בתחום החינוך עקב חוסר משאבים. אלא תמך בגופים קרובים כגון: פרדס, מעגל הקבוצות וחברה.

אולם רצוננו להשפיע והצורך הדחוף המורגש בקיבוצי המטה ובכלל התנועה הקיבוצית לחינוך ברוח שיתופית הוא הגורם המרכזי להקמת "חומש" (חינוך משימתי שיתופי במטה השיתופי).

 

חומש:

חומש היא שמה של מחלקת החינוך במטה השיתופי. חומש תתווה כיווני פעולה, שיתופי פעולה ומסגרות עבור בני הנוער וחברות הנעורים.

את המחלקה מרכז דורון נדיב יום בשבוע החל מינואר 2008. במסגרת המחלקה פועלים שני צוותים.  הראשון הצוות הפעיל שנפגש אחת לשבוע שבועיים שכולל את דפנה שני (מפרדס) אורי אופיר(מחלקת צעירים) ודורון נדיב. צוות זה מופקד על קידום הפעילות השוטפת.

הצוות השני הוא צוות חשיבה אסטראטגית שכולל את מריו טויב, מיכל סולומון (רכזת קן קיבוצי בשוה"צ), אודי מנור, אלי ברמן, דפנה שני אורי אופיר ודורון נדיב. צוות זה מופקד על תחום החשיבה, ההגות, והביקורת ומלווה את הצוות הפעיל. 

 

החזון: 

לחנך לאדם פתוח וחושב, החי בחברה ופעיל בה, רגיש ליחסי אנוש ועוול חברתי בעל ערכים, סוציליסטים וסוציאל דמוקרטים, המזדהה עם השתייכותו לעם היהודי, לתנועה הציונית ולתנועת העבודה ומזדהה עם ערכי הקיבוץ.

 

מטרות העל:

1.      טיפוח הרעיון השיתופי הסוציאליסטי והסוציאל דמוקרטי במערכות החינוך הקיבוצית.

2.      טיפוח רעיון ההגשמה בקיבוצים השיתופים של בנינו וחניכינו בעיר ובכפר.

 

מטרות:

1.            גיבוש חזון חינוכי של הצוות שמתוכו תצא תוכנית עבודה חינוכית.

2.            העבודה תהיה בשלב זה  כלפי תחום החינוך הבלתי פורמאלי. עבודה מול טווח הגילאים: 13-18.

3.            שיתוף פעולה עם המרכזים החינוכיים - פרדס, שחר, דרך והמעורר ומרכזים נוספים (עם מרכז ההדרכה פרדס אנו מקיימים קשרי עבודה כבר שנתיים; ראה דף מצורף בנושא).

4.            הצעה של מסלולי הגשמה של המטה השיתופי בקיבוציו (מסלולי ההגשמה הם מגילאי 15-30, והדור הצעיר אחראי על המסלול משנת הי"ג ואילך). מדובר על המעגל השני לתנועות הנוער - גיוס החברה' שהם לא חלק מתנועות הנוער/ תנועות הבוגרים (ראה בדף נפרד את הרעיונות הראשוניים של מסלולי ההגשמה).

 

יעדים לביצוע עד סוף 2008:

1.            א. סיום המיפוי - תוך דגש על מיפוי: מה קורה בקיבוצי המטה (90 במספר): איזה תנועת נוער עובדת בקבוץ, מי הרכזים החברתים, האם יש מעורבות של קבוצות הבוגרים בקיבוץ, מייל של הקיבוץ, איזה סוג של חברת נעורים, שיטת עבודה, מי הם רכזי הנעורים, רכז ועדת חינוך (סיום המיפוי אפריל-2008).

ב.  מפגש עם מספר רכזי חינוך בקיבוצים כדי לחוש את השטח והצרכים בקיבוצים.

2.            הוצאת חוברת כל חודש המספקת תכנים חינוכיים למדריכי נעורים בנושא הקיבוץ והחברה הישראלית (החל מסוף חודש מרץ).

3.            שני מפגשי פיילוט של פורום מחנכים עד סוף יוני.

4.            פעילות לקידום כניסת חברי קבוצות הבוגרים לעבודה כמדריכי נעורים בקיבוצים:

א.      מפגש עם רכזי התחום בתנועות: אורן, חגי-שוה"צ, שירי סולומון-נוער עובד, ישי פרסול-מחנות העולים (מרץ 2008).

ב.      הכנת מנשר ובו פירסום הנושא כאשר הכתובת היא חומש (אפריל 2008).

5.      הקמת מרכז פיזי לריכוז חומרי ההדרכה, ואיושו על ידי דמות שתוכל לתת:

א.      מענה חינוכי לעוסקים בתחום בשטח.

ב.      המקום יקדם את רעיון הברית בין התנועות ויאפשר מקום מפגש נייטרלי לתנועות.

ג.       הבוגרים ולעובדי המרכזים החינוכיים לשיחה מפרה ולשיתופי פעולה.

6.      הכנת סמינר בנושא קיבוץ ושיווקו בקיבוצים.

7.      הכנת אתר של חומש במסגרת "שווים".

 


נכתב בתאריך
10/4/2008הרשמה לניוזלטר שלנו