עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי ב-5.3.08

 

טלפון:  03-6925418

פקס:03-6925417

shitufi@tkz.co.il

 

 

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי ב-5.3.08

 

השתתפו: דגי, אמרי, דובי, אלי, דורון, דדה, אביבה, אורי, יאיר, דפנה, גיא, יניב, מריו, אלישע

 

 

א.      תוכנית עבודה בתחום החינוך (בהשתתפות חלק מהצוות המכין)

 

דורון: הציג את נייר העבודה שהוכן ע"י הצוות המצומצם (מתוך צוות הסדנא).

הנייר כולל מבוא רעיוני, ייסוד "חומ"ש" (מחלקת חינוך שיתופית), מטרות ויעדים לביצוע ב- 2008. לשם כך, נקבע צוות פעיל בהשתתפות דורון, דפנה שני (גרעין רוח) ואורי אופיר. צוות נוסף יעסוק בחשיבה ארוכת טווח והוא כולל את הצוות הפעיל בחינוך, יחד עם אודי מנור, מיכל סלמון, אלי ברמן ומריו טויב. כמו כן החל קשר עם מח' החינוך של הקבה"ד.

דורון הציג את היעדים המפורטים  לשנת העבודה 2008 (על בסיס הנייר שהופץ לחברים) ואת נייר ההכנה להגשמה (שהופץ גם הוא).

 

 אורי: השלים את דברי דורון בדגש על ההגשמה, כיעד חינוכי בגיל הנעורים וכיעד להצטרפות לקיבוצים, מתוך החלטה ובחירה ערכית מודעת.

 

דפנה: התייחסה לניסיון של "פרדס" לעובדה שהשטח רווי יוזמות ונסיונות פעולה על רקע דלות במציאות של צעירי הקיבוצים.

 

יאיר: כל ההצעות טובות וראויות. מציע לצרף גם פניה לעשייה ונתינה גם בגילאי החינוך.

 

דדה: סיפר על ביקור בארה"ב ב"כת האימש". שם נדרשת זהות ברורה ומובחנת כתנאי להצטרפות.

 

דובי: התכנית מתייחסת לחינוך הבלתי פורמלי בגיל הנעורים. מחשיב מאוד את המיפוי כשלב הכרחי לעבודה. למיטב הכרתי, חלק גדול מהקיבוצים מסרו את החינוך הבלתי פורמלי לתנועות הנוער. איך רואים את שיתוף הפעולה עם מרכזי ההדרכה של תנועות הנוער?

נושא ההגשמה לא זכה לדיון רציני מזה זמן רב. תנועות הנוער התלבטו בשאלה ויצרו בשנים האחרונות את הקבוצות השיתופיות המשימתיות. צריך לחדד את מטרות ומהות ההגשמה שהצוות מציע. צריך לכלול בהגשמה גם את ההמשך של הקיבוצים השיתופיים בהתיישבות בכל חלקי הארץ. הדגש צריך להיות המחוייבות האישית.

 

גיא: הנייר מבורך בהתייחס לחינוך הבלתי פורמלי ולהשלמת פעילות תנועות הנוער. דיווח על החלוקה המוסכמת בין תנועות הנוער. דווקא בטיפול בחברות הנעורים, מעבר לקטע של תנועות הנוער, יש מרחב  רב  עבור "חומ"ש".

השומר הצעיר נמצא בחשיבה ובדיונים על נושא ההגשמה בקיבוצים השיתופיים. רואה בברכה שיתוף פעולה גם בתחום זה. רואה רבים בין הצעירים בקיבוצים ובמעגלים הנוספים המתלבטים בשאלות ערכיות.

 

אמרי: התכנית יומרנית ואפילו מהפכנית. התופעה של הקבוצות השיתופיות חשובה וראויה לתמיכה. מחשיב מאד את הכניסה לחינוך הרעיוני. חשוב לדעת שצפויים קשיים רבים. חלק מבתי הספר, כולל מח' החינוך של התנועה הקיבוצית,  מדברים על "מקצועיות" כמשהו הנבדל לכאורה מחינוך ערכי. מבין שעל פי ההצעה יתקיימו 2 מסלולי הגשמה: האחד של הצעירים בקיבוציהם והשני בקבוצות המשימתיות. חושב שהכיוון ראוי ונכון וצריך לתמוך בו.

 

אלישע: מתקיים בפועל דיון ערכי בין הצעירים. צריך לטפח ולהרחיב אותו. העיסוק בהגשמה נכון וחשוב. גם בתנועות הנוער ובתנועות הבוגרים חוזרים לדיון על הערך והמשמעות של ההתיישבות. העבודה בגיל הנעורים צריכה להתנהל בשיתוף פעולה ותיאום עם תנועות הנוער.

 

אורי: חשוב לטפח את ההכרות עם הקיבוץ ואת העיסוק בתחומים הערכיים של הקיבוץ. חשוב שהבנים יבחרו את הקיבוץ כבית וגם כדרך.

מציע ליזום גרעין בנים שייאבק על קיבוץ שיתופי. מחשיב את שיתוף הפעולה עם תנועות הנוער, מתוך מחוייבות להגשמה גם בקיבוץ. לייצר סדר יום קיבוצי שישמש גם את תנועות הנוער.

 

דורון (לקראת סיכום): מברך על הדיון החברי והפתוח. באופן אישי נמצא עדיין בתהליך לימוד של השטח. מדגיש את כוונת הצוות לפתח את העבודה בשיתוף פעולה עם הגורמים הקיימים בשטח, תנועות הנוער, תנועות הבוגרים, מחלקות החינוך, המחנכים והמורים בבתי הספר. תומך במחשבה על ההגשמה מתוך זהירות רבה, מתוך דגש על הצמחת מנהיגות בקיבוצים.

 

סוכם:

  1. המזכירות מברכת את הצוות ומקבלת את תוכנית העבודה המוצעת.
  2. הצוות יתייחס להערות שנשמעו וישלבן בתכנית העבודה.
  3. במידה ויידרשו משאבים נוספים לביצוע התוכנית, הצוות יפנה למטה והפניה תידון בצוות הפעיל.
  4. תוך כחצי שנה נקיים דיון חוזר לבחינת ההתקדמות ולביצוע התאמות שיידרשו בתכנית העבודה.

 

ב.      עבודת המטה עם שדרות ומגוון

 

   מריו: דיווח על הפעילות, המשתלבת בעבודת הצוות לערבות הדדית.

המטה מתאם את הקשר והעזרה של הקיבוצים וחבריהם במגוון ובשדרות.

יש לציין את ההיענות הרבה והיפה של החברים והקיבוצים. לא כל היוזמות מתואמות על ידנו, אבל אנחנו מסייעים ותומכים בכל הפעילות. בין השאר ביקשנו מהקיבוצים לסייע במתן הלוואה להשלמת בנייה במגוון. יש גם היענות יפה לפעילות בקיבוצים בעוטף עזה ובשדרות. יש לציין את עבודתו המסורה של יאיר נוי, בסיוע לאורך זמן לתושבי שדרות.

 

יאיר: חבורה של בני י"ב מהקבה"ד ביקרה בשדרות והם רוצים להקים גרעין לשדרות. כמו כן יש התחלת עבודה יפה של קבוצת יבנה בשדרות.

 

סוכם:

  1. הפעילות תימשך ותתוגבר.
  2. נלווה את קיבוץ מגוון בהתלבטויותיו לגבי עתידו בשדרות.
  3. נרחיב את הפעילות גם לכלל תושבי שדרות ולקיבוצי עוטף עזה.
  4. חשוב לדווח על היוזמות והפעילות גם לתקשורת, כדי לעודד עשייה נוספת.
  5. מריו ימשיך לרכז את פעילות המטה באזור.
  6. אריה שטראוס מחצרים ימלא את מקומו של מריו בעת היעדרותו.

 

ג.   הכנס השנתי

הכנס השנתי יתקיים בגן שמואל ב-3.7.08.

על מבנה הכנס ותכניו נדון בישיבה הבאה.

 

ד.      דיווח בקיצור

1.  מטפלים בגיוס רכז/ת הסברה.

2.  החל מהלך הידברות עם מערכת "חברה".

3.  החלו מגעים להקמת "הברית השיתופית".

 

                                                                                                       רשם: אלישע שפירא


נכתב בתאריך
5/3/2008הרשמה לניוזלטר שלנו