עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

הברית השיתופית - נייר יסוד
הברית השיתופית - נייר יסוד

 

טלפון:  03-6925418

פקס:03-6925417

shitufi@tkz.co.il

 

 

2.4.08

 

 

                                                     הברית השיתופית

נייר יסוד

 

הכוונה:

לכונן ברית בין הקיבוצים השיתופיים, הקבוצות השיתופיות המשימתיות, תנועות הבוגרים, הנהגות תנועות הנוער, והקבוצות השיתופיות האחרות, באמצעות המטה השיתופי ואגף המשימות.

 

מטרות הברית:

1.     חיזוק התנועות, הקיבוצים, הקבוצות והפרטים, המגשימים בחייהם את ערכי השוויון והשותפות והפועלים לקידום ערכים אלו בחברה הישראלית, כחלק מהמאבק על עיצובה כחברה סולידארית, המקיימת מידה רבה של ערבות הדדית בין חבריה. 

2.     יצירת מסגרת משותפת ("שולחן") להדברות, לקיום שיח שיתופי, לתיאום ושיתוף פעולה, בין התנועות והגופים השותפים בברית.

3.     למצות את "תבונת הגם וגם",  היכולת לפעול "לחוד וגם ביחד".

4.     לחזק כל אחד מהשותפים ולהעצים ההשפעה המשותפת בסביבה בה אנו פועלים, ועל הסביבה הישראלית בכלל.

5.     לימוד משותף והדדי והעברת ניסיון נצבר בין השותפים לברית.

6.     ייצוג משותף וקידום הצרכים והאינטרסים של התנועות והגופים השותפים לברית, מול: התנועות הקיבוציות, מוסדות ורשויות המדינה, והגורמים הרלוונטיים השונים.

7.     הגדלת והעמקת מרחב ההזדמנויות למפגש, קשר ושיח בין החברים.

 

עבודת הברית:

1.     פעילות הברית תושתת על הסכמות משותפות, תוך שמירת עצמאותם הארגונית והרעיונית של כל אחד משותפי הברית.

2.     פורום ההיגוי (העליון) ייפגש באופן קבוע ובתדירות קבועה, בריכוזו של המטה השיתופי.

3.     הפורום הרחב ייפגש מעת לעת, על פי זימון ביוזמת הפורום המוביל.

4.     ייקבעו ויופעלו צוותי משנה ללימוד, גיבוש הסכמות וטיפול בנושאים שייקבעו.

 
נכתב בתאריך
23/10/2008הרשמה לניוזלטר שלנו