עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום ישיבת מזכירות ומנחי חוגי הסדנה - 16.1.2008

סיכום ישיבת מזכירות ומנחי חוגי הסדנה

מ-16.1.08

 

13.4.2008

 

השתתפו: דורון נדיב, דדה, אביבה, אלי, יאיר, יניב, עופר, מריו, אמרי, דגי, עירית, אלדד, אלישע.

 

א.      אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת מ-24.10.07

             הפרוטוקול אושר (ב- 5.12.08 התקיימה ישיבת מזכירות וצוות היגוי רחב יחד).

 

ב.      הצטרפותו של עופר שיין למזכירות

       עופר (החליף את אלית בייצוג מעגל הקבוצות) הציג את עצמו לפורום.

 

ג.       סיכום סדנת דצמבר (+ שדרות)

 

הצגת הדברים לדיון:

הדיון התקיים על רקע חוברת הסיכום שהוצגה לחברים.

אלישע: הסדנה הייתה מוצלחת ואפשרה דיונים לעומק. הארגון היה מצוין. מודה שוב למריו ולכל מי שסייע בהפקת הסדנה.

מריו: הציג את המהלכים להמשך העבודה בעקבות הסדנה. צוותים מצומצמים, יחד עם המטה הפעיל, יעבדו את המלצות החוגים לתוכנית עבודה מפורטת.

מריו יעבוד עם צוות הערבות וצוות החינוך, אלישע ימשיך לרכז את צוות הקואופרציה וילווה את צוות קרקעות- התיישבות.

 

הכוונה שהצוותים ישלימו את עבודתם תוך מספר שבועות, כדי שנשלב את התוכניות המפורטות בתוכנית העבודה שלנו ל- 2008.

 

התייחסות החברים:

 

יאיר: מרגיש שנוצר תהליך אמיתי בשטח. לאחר הסדנה התקיים דיון בפורום דרום, בנושא הקיבוץ והחברה הישראלית ומתוכננים מפגשים לדיון בנושא זה גם בפורום מרכז ובפורום צפון. התהליך חיובי מאוד וצריך לשמור על המומנטום.

אלי: מציע שהמטה יגיע בהקדם לשדרות, כדי לגלות סולידריות. מתפתח בשדרות תהליך קשה של נטישה וקריסה חברתית.

דדה: אני מציע ליזום פעולות מסוימות לסיוע לשדרות ולישובים בעוטף עזה, למשל: אירוח בקיבוצים.

יאיר: רצוי במהלך הביקור להגיע גם לביקור בבתי המשפחות.

דגי: מציע להתייעץ עם אנשי מגוון ושדרות לגבי אופי הביקור.

 

סיכום ביניים בנושא שדרות:

 

מריו, אביבה ויאיר יתייעצו עם אנשי מגוון ושדרות לגבי ביקור המטה, במגמה לקיים בהקדם האפשרי ביקור של המטה השיתופי בשדרות. בביקור נשקול אפשרויות לסיוע והמשך קשר עם שדרות ועם יישובי האזור.

 

 המשך הדיון לסיכום הסדנה:

 דורון: אני שותף להערכה על הצלחת הסדנה. מציג את שאלת הקשר עם הקיבוצים ומציע שכל צוות   יבחן גם את ההיבט הזה בעבודתו ובהמלצותיו. מציע לשקול קיום סדנהות דומות בקיבוצים, בהשתתפות 30-40 חברים בכל קיבוץ.

 אמרי: בסדנה עלתה שאלת ה"פילוג" – ביחד או לחוד?

 מציע לא לתפקד כמחלקה בתנועה אלא כגוף המהווה תנועה בתוך תנועה.

 מציע למצוא דפוס מתאים ל"קליטת" הקבוצות השיתופיות למעגל השיתופי.

 

 סוכם:

 1. המזכירות מאמצת את סעיפי סיכום הסדנה, כפי שנוסחו בחוברת הסיכום (עמ' 15) ואת הצעת הצוות הפעיל להכנת תוכנית עבודה מפורטת.

2.      תוכניות העבודה המפורטות יוצגו לפורומים של המטה במהלך פברואר 2008.

3.      יימסר דו"ח גם לכנס השנתי.

4.      נקים צוות מצומצם שיכין תוכנית בסיסית לסדנהות עומק בקיבוצים, במגמה לשתף את הדור הצעיר ואת דור הביניים. הצוות יגבש את הכיוונים ויריץ ניסוי בקיבוץ אחד או שניים. לאחר הניסוי נחזור להתייעצות נוספת במזכירות.

 

 ג. תוספת לתקציב התנועה

 הוצגה שוב פנייתם של מספר חברים להגדלת תקציב התנועה, למטרות שהוסכמו ע"י הפורום הרחב של המטה השיתופי, לקראת הדיון במועצת התנועה ב- 17.1.08.

 

סוכם:

 המזכירות מאשררת את החלטת הפורום הרחב, התומכת בפנייה לתוספת תקציב.

 

 רשם: אלישע


נכתב בתאריך
13/4/2008הרשמה לניוזלטר שלנו